POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - naredbe i dopisi - zakon o nabavi - ispravak dvaput objavljenog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ARBITRAŽNO VIJEĆE
Na temelju članka 82. stavak 4. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), Arbitražno vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 16. veljače 1996. g. donijelo je
PRAVILNIK
O RADU ARBITRAŽNOG VIJEĆA
PRI HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se način rada Arbitražnog vijeća.
Članak 2.
Arbitražno vijeće čini po jedan predstavnik Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore i nadležnog ministarstva (Ministarstvo gospodarstva RH) - u daljnjem tekstu osnivači. Osnivači trebaju uz članove Arbitražnog vijeća imenovati i njihove zamjenike.
Članak 3.
Sjedište Arbitražnog vijeća je u Hrvatskoj obrtničkoj komori u Zagrebu, Ilica 49/III.
Članak 4.
Arbitražno vijeće ima okrugli žig s tekstom po rubu kruga, Arbitražno vijeće pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Zagreb.
Promjer pečata je 3 cm.
Članak 5.
Arbitražno vijeće osniva se radi rješavanja spornih slučajeva i donošenja konačne odluke, o tome da li trgovačko društvo koje obavlja vezani ili povlašteni obrt, djelatnost obavlja na neindustrijski način.
Članak 6.
Radom Arbitražnog vijeća rukovodi predsjednik Vijeća.
Funkciju predsjednika Vijeća obnaša član Vijeća prema slijedećem rasporedu:

  1. Ministarstvo gospodarstva
  2. Hrvatska obrtnička komora
  3. Hrvatska gospodarska komora.

Svaki od članova Arbitražnog vijeća funkciju predsjednika Arbitražnog vijeća obavlja na rok od godinu dana od dana izbora.
Članak 7.
Sjednice Arbitražnog vijeća saziva predsjednik Vijeća.
Sjednice Arbitražnog vijeća sazivaju se po potrebi.
Predsjednik Arbitražnog vijeća saziva sjednicu na zahtjev jednog od članova vijeća najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog zahtjeva.
Članak 8.
Predsjednik Arbitražnog vijeća predsjedava sjednicama Vijeća i predlaže dnevni red.
Članak 9.
Za valjano odlučivanje o pitanjima iz nadležnosti Arbitražnog vijeća nužna je nazočnost sva tri člana Arbitražnog vijeća.
Članak 10.
Sjednice Arbitražnog vijeća u pravilu su javne.
Na obrazloženi zahtjev jednog od članova Arbitražnog vijeća održava se zatvorena sjednica Arbitražnog vijeća.
Članak 11.
Sjednici Arbitražnog vijeća mogu, bez prava odlučivanja, prisustvovati i stručni djelatnici osnivača.
Članak 12.
Na sjednici Arbitražnog vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži odluke i zaključke i obvezno se dostavlja svim članovima Arbitražnog vijeća najkasnije do održavanja navedene sjednice, na kojoj se verificiraju donijete odluke i zaključci.
Zapisnik sjednice Arbitražnog vijeća potpisuje predsjednik.
Predsjednik Arbitražnog vijeća potpisuje i pojedinačne odluke i zaključke donijete na sjednicama koji se upućuju nadležnim organima i institucijama ili članicama Komore.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".
Zagreb, 15. siječnja 1997.
Za ministarstvo
gospodarstva
Mirela Hock, dipl. ek., v. r.
Za Hrvatsku gospodarsku
komoru
Milivoj Jurišić, dipl. prav.
Za Hrvatsku obrtničku
komoru
Vinko Anić, dipl. prav., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti