POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - naredbe i dopisi - uredba o natpisnoj - objava o brisanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju članka 27. stavka 3. i članka 29. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" - pročišćeni tekst, broj 46/97.), ministar turizma donosi
PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O UPISNIKU O MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KOJI SE NE KATEGORIZIRAJU I OBRASCU ZAHTJEVA UGOSTITELJA
Članak 1.
U Pravilniku o Upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja ("Narodne novine", broj 14/96.) u članku 3. stavak 3. briše se.
Članak 2.
Članak 8. briše se.
Članak 3.
Članak 9. briše se.
Članak 4.
U članku 12. stavku 1. iza riječi: "zahtjeva" stavlja se točka, a riječi: "rješenje o upisu u registar trgovačkog suda ili obrtnicu, odgovarajuće dokumente o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim propisima, te po potrebi i druge dokaze" brišu se.
Članak 5.
U članku 13. stavku 1. iza riječi: "zahtjev", riječi: "u dva primjerka", brišu se.
Članak 6.
U obrascu broj 2, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, u prilogu zahtjeva za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju točka 4. briše se.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/97-01/54
Urbroj: 529-02/97-1
Zagreb, 7. srpnja 1997.
Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti