POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - nacionalno pravo - rješenje o poništenju - zaključak i dodatak ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju članka 4. stavka 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" - pročišćeni tekst, broj 46/97.), ministar turizma donosi
PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCU PRIJAVE I UPISNIKU O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U OBJEKTIMA ZATVORENOG TIPA
Članak 1.
U Pravilniku o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa ("Narodne novine", broj 14/96.) u članku 3. stavku 1. iza riječi: "prijave" stavlja se točka, a riječi: "a osobito: rješenje o upisu u registar trgovačkog suda odnosno obrtnicu i odgovarajuće podatke i dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim propisima" brišu se.
Članak 2.
U članku 4. riječi: "dva primjerka" zamjenjuju se riječima: "u jednom primjerku".
Članak 3.
Članak 12. briše se.
Članak 4.
Članak 13. briše se.
Članak 5.
U obrascu broj 1, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, u prilogu prijave za pružanje ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa točka 4. briše se.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/97-01/53
Urbroj: 529-02/97-1
Zagreb, 7. srpnja 1997.
Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti