POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - službena regulativa - zakon o novčanim - pravilnik o oslobođenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 41. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1997. godine donijela

ODLUKU
O OPSEGU KONTINGENATA ZA IZVOZ ROBE U 1988. GODINI
I.
Utvrđuje se opseg izvoznih kontingenata robe iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:
_ __________________________________________________
Tar.broj Tar.oznaka Naziv robe Opseg
Car.tar. Car.tarife
_ __________________________________________________

01.02 Žive životinje vrste goveda:
0102.90 - ostale:
0102.904 ---junad za tov, mase od 200-320 kg 50 t
0102.907 ---telad 50 t
05.08 0508.00 Koralji i slične tvari, sirovi ili jednostavno
pripremljeni ali drukčije neobrađeni; ljušture
mekušaca, ljuskavaca ili bodljikaša, kosti sipe,
sirovi ili jednostavno pripremljeni ali neisječeni
u oblike; prah i otpaci tih proizvoda 5 t
10.05 Kukuruz 210.000 t
41.01 Sirove krupne i sitne goveđe kože i kože kopitara
(svježe ili soljene, sušene, piklane ili drukčije
konzervirane, ali koje nisu štav-ljene, pergamentno
obrađene niti dalje obrađivane) s dlakom ili bez dlake
cijepane ili necijepane 2.500 t
41.02 Sirove ovčje i janječe kože (svježe ili soljene, sušene,
lužene, piklane ili drukčije konzervirane ali neštavljene,
pergamentno ili transparentno neobrađene, niti drukčije
dalje obrađivane), s dlakom ili bez dlake, cijepane ili
necijepane, osim isključenih napomenom 1.c) uz ovo poglavlje 50 t
41.04 Štav-ljene goveđe kože i kože kopitara, bez dlake, osim
štavljene kože iz tar. br. 41.08 i 41.09 250.000 m3
44.01 Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima
ili u sličnim oblicima; iverje i slične čestice; drvna pilovina,
otpaci i ostaci drva, aglomerirani ili neaglomerirani u oblicama,
briketima, peletama ili u sličnim oblicima:
4401.10 Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili
sličnim oblicima 30.000m3
44.03 Neobrađeno drvo , s korom ili bez kore ili okresano ili grubo
neobrađeno (učetvoreno)
4403.10 - zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima 500m3
4403.20 - ostalo , od crnogorice
4403.201 - - - od egzotične crnogorice 100m3
4403.202 - - - trupci za rezanje i za furnir od drugog crnogoričnog drva 500m3
4403.203 - - - celulozno 23.000m3
4403.209 - - - ostalo
4403.9 - ostalo 2.000m3
4403.91 - - hrastovo (Quercus spp)
4403.911 - - - trupci za rezanje i furnir 8.000m3
4403.912 - - - celulozno 45.000m3
4403.919 - - - ostalo 5.000m3
4403.92 - - bukovo (Fagus spp)
4403.921 - - - za rezanje i furnir 35.000m3
4403.922 - - - celulozno 90.000m3
4403.929 - - - ostalo 20.000m3
4403.99 - - - ostalo:
4403.991 - - - trupci za rezanje od ostale tvrde bjelogorice:
4403.9911 - - - trupci za rezanje i furnir od oraha 2.000m3
4403.9919 - - - ostali 9.500m3
4403.992 - - - celulozno drvo od ostale tvrde bjelogorice 35.000m3
4403.993 - - - trupci za rezanje i za furnir od topole 15.000m3
4403.994 - - - celulozno drvo od topole 10.000m3
4403.995 - - - trupci za rezanje i za furnir od ostale meke bjelogorice 6.000m3
4403.996 - - - celulozno drvo od ostale meke bjelogorice 15.000m3
4403.999 - - - ostalo 5.000m3
47.07 Papir i karton namijenjeni ponovnoj preradi (reciklaži)
4707.10 - nebijeljeni kraft-papir ili valoviti papir ili karton 100 t
4707.20 - papir ili karton dobiven uglavnom od bijeljene kemijske
celuloze, neobojen u masi 1.000 t
4707.30 - papir ili karton dobiven uglavnom od drve-njače (novine,
časopisi i slični tiskani materijali):
4707.301 - - - novinski otpaci i ostaci 8.000 t
4707.90 - ostalo, uključujući nesortirane otpatke i ostatke 7.000 t
70.01 7001.00 Staklene krhotine i ostali stakleni otpaci, staklo u masi
7001.002 - - - ostalo staklo u masi 150 t


II.
Raspodjelu kontingenata iz točke I. ove Odluke obavlja Ministarstvo gospodarstva (u daljenjem tekstu: Ministarstvo).
Raspodjela kontingenata obavlja se putem javnog natječaja, koji se mora objaviti najmanje 8 dana prije raspodjele u javnim glasilima.
Za poslove iz stavka 1. ove točke u Ministarstvu se osnivaju povjerenstva ovisno o vrsti robe.
Povjerenstva iz stavka 3. ove točke čine predstavnici Ministarstva i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.
Iznimno, od stavka 1. ove točke raspodjelu kontingenata i provedbu natječaja za određenu robu Ministarstvo može povjeriti pravnoj osobi u vlasništvu Republike Hrvatske, s time da je Ministarstvo dužno osigurati nadzor nad tako utvrđenom raspodjelom kontingenata.
III.
Iznimno od stavka 2. točke II. ove Odluke, Ministarstvo može za određenu robu obaviti raspodjelu kontingenata i bez javnog natječaja, ako su unaprijed poznati mogući korisnici kontingenata ili ako je njihov broj ograničen.
U slučaju iz stavka 1. ove točke Ministarstvo će raspodijeliti kontingente temeljem zahtjeva korisnika kontingenata.
IV.
Ministar gospodarstva donijet će pravilnik kojim će se utvrditi potonji uvjeti i način provedbe raspodjele kontingenata iz točke I. ove Odluke kao i način rada i odlučivanja povjerenstva osnovanih radi raspodjele kontingenata.
V.
Evidenciju o izvršenom izvozu robe na temelju odobrenog kontingenta obavlja Ministarstvo financija - Carinska uprava i Ministarstvo gospodarstva.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.
Klasa: 331-02/97-01/02
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 30. prosinca 1997.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti