POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - nacionalno pravo - odluka o ustrojavanju - pravilnik o operativnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU
I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 87. stavak 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine" br. 74/94, 86/94 i 7/95) i članka 25. stavak 3. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika ("Narodne novine" br. 45/95) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PROGRAM
POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE NORMIZACIJE, MJERITELJSTVA, OVLAŠĆIVANJA, POTVRĐIVANJA (CERTIFICIRANJA) I
NADZORA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA
Ovim se Programom utvrđuju predmeti koji obuhvaćaju posebni dio državnog stručnog ispita za službenike koji u Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo obavljaju poslove normizacije, mjeriteljstva, ovlašćivanja, potvrđivanja i nadzora predmeta od plemenitih kovina.
Po ovom Programu polažu državni stručni ispit i djelatnici pravnih osoba koje obavljaju javne ovlasti na način da neposredno primjenjujući zakone i druge propise rješavaju u upravnim stvarima, vode propisane očevidnike, izdaju uvjerenja i druge potvrde, u području normizacije, mjeriteljstva, ovlašćivanja, potvrđivanja i nadzora predmeta od plemenitih kovina.
II.
Posebni dio državnog stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno.
III.
Pismeni dio posebnog dijela državnog stručnog ispita sastoji se od izrade pismene zadaće na zadanu temu iz djelokruga poslova u području normizacije, mjeriteljstva, ovlašćivanja, potvrđivanja i nadzora predmeta od plemenitih kovina.
IV.
Usmeni dio posebnog dijela državnog stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz pismene zadaće i provjere znanja iz sljedećih predmeta:

 1. Osnovi normizacije;
 2. Sustav ispitivanja, potvrđivanja i ovlašćivanja;
 3. Sustav mjernih jedinica i mjeriteljstva;
 4. Nadzor predmeta od plemenitih kovina;
 5. Nadzor i upravne mjere u području normizacije, ispitivanja, potvrđivanja, ovlašćivanja, mjeriteljstva i nadzora predmeta od plemenitih kovina;

V.
Predmet "osnovi normizacije" obuhvaća sljedeće pravne izvore:

 1. Zakon o normizaciji (NN br. 55/96),
 2. Podzakonski akti koji se donose za izvršenje Zakona o normizaciji, a odnose se na način izradbe, izdavanja i objave hrvatskih normi, na način rada tehničkih odbora, na tehničke upute za uporabu, servis i rezervne dijelove, na jamčevni list, na deklariranje, označavanje, obilježavanje i pakiranje proizvoda.
 3. Poznavanje sustava europskih normi, te smjernica Europske unije koje se odnose na normizaciju.

VI.
Predmet "sustav ispitivanja, potvrđivanja i ovlašćivanja" obuhvaća sljedeće pravne izvore:

 1. Zakon o normizaciji (NN br. 55/96),
 2. Podzakonski akti o obveznom potvrđivanju (certificiranju),
 3. Podzakonski akti o temeljnim zahtjevima za proizvode, procese i usluge,
 4. Podzakonski akti o načinu ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s temeljnim zahtjevima i normama,
 5. Podzakonski akti o postupcima i metodama ispitivanja,
 6. Podzakonski akti o uvjetima koji moraju ispunjavati ispitni laboratoriji,
 7. Podzakonski akti o tehničkom nadzoru,
 8. Međunarodne i europske šeme za potvrđivanje i ovlašćivanje.

VII.
Predmet "sustav mjernih jedinica i mjeriteljstva" obuhvaća sljedeće pravne izvore:

 1. Zakon o mjernim jedinicama (NN br. 58/93),
 2. Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti (NN br. 11/94),
 3. Podzakonski akti o tipnom ispitivanju mjerila,
 4. Podzakonski akti o mjerilima za koje se vrši mjeriteljski nadzor,
 5. Podzakonski akti o ovjernim razdobljima za ovjeravanje mjerila,
 6. Podzakonski akti za mjeriteljske zahtjeve za pakovine.

VIII.
Predmet "nadzor predmeta od plemenitih kovina" obuhvaća sljedeće pravne izvore:

 1. Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93),
 2. Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti (NN 11/94),
 3. Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 76/93),
 4. Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima s obzirom na izradbu moraju udovoljavati predmeti od plemenitih kovina (NN 107/93),
 5. Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće i način određivanja i obilježavanja stupnjeva čistoće predmeta od plemenitih kovina (NN 107/93),
 6. Pravilnik o oblicima državnih žigova (NN 107/93),
 7. Naredba o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina (NN br. 9/94).

IX.
Predmet "nadzor i upravne mjere u području normizacije, ispitivanja, certificiranja, ovlašćivanja, mjeriteljstva i nadzora predmeta od plemenitih kovina obuhvaća pravne izvore navedene u točkama V, VI, VII i VIII i to odredbe koje se odnose na nadzor i upravne mjere.
X.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 133-01/976-01/01
Urbroj: 558-06/01-97-1
Zagreb, 13. veljače 1997.
Ravnatelj:
dr. Jakša Topić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti