POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - republika - pravilnik o mreži - pravilnik o licencijama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O PUČKIM OTVORENIM UČILIŠTIMA
Proglašavam Zakon o pučkim otvorenim učilištima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 16. svibnja 1997.
Broj: 01-97-805/1
Zagreb, 22. svibnja 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O PUČKIM OTVORENIM UČILIŠTIMA
Članak 1.
Radi obavljanja djelatnosti osnovnoškolske i srednjoškolske naobrazbe odraslih, djelatnosti glazbenih i srodnih škola izvan redovitoga školskog sustava, djelatnosti javnog prikazivanja filmova, novinsko-nakladničke djelatnosti, radijske i televizijske djelatnosti te obavljanja djelatnosti u svezi s osposobljavanjem, usavršavanjem i prekvalifikacijom mladeži i odraslih izvan sustava redovite naobrazbe, jedinice lokalne samouprave i domaće fizičke i pravne osobe mogu osnivati javne ustanove za trajnu naobrazbu i kulturu pod nazivom pučka otvorena učilišta.
Javne ustanove za trajnu naobrazbu (u daljem tekstu: pučka otvorena učilišta) djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka obavljaju kao javnu službu.
Članak 2.
Na pučka otvorena učilišta primjenjuju se posebni zakoni kojima je uređeno obavljanje pojedinih djelatnosti iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i Zakona o ustanovama.
Članak 3.
Pučka otvorena učilišta polaznicima osnovnoškolske i srednjoškolske naobrazbe odraslih te polaznicima programa osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacije izdaju svjedodžbe ili potvrde čiji oblik i sadržaj propisuje ministar prosvjete i športa.
Članak 4.
Organizacije za naobrazbu odraslih (otvorena i pučka učilišta), organizirane prema odredbama Zakona o poduzećima ("Narodne novine", br. 53/91. i 58/93.), danom stupanja na snagu ovoga Zakona postaju javne ustanove i vlasnici sredstava nad kojima imaju pravo raspolaganja, odnosno pravo korištenja, a osnivačka prava nad njima kao javnim ustanovama stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području njihovo sjedište.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka danom stupanja na snagu ovoga Zakona osnivačka prava nad Otvorenim sveučilištem u Zagrebu, koje danom stupanja na snagu ovoga Zakona postaje Pučko otvoreno učilište u Zagrebu, stječu Republika Hrvatska i Grad Zagreb u jednakim dijelovima.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, danom stupanja na snagu ovoga Zakona Otvoreno učilište u Zagrebu postaje vlasnikom sredstava, prava i nekretnine (zgrade) u Ulici grada Vukovara 68, upisane u k.č. br. 1966/2 z.k. uložak 3890 k.o. Trnje, osim dijelova zgrade kojih vlasnici postaju Institut za povijest umjetnosti iz Zagreba, Institut za arheologiju iz Zagreba i Sveučilište u Zagrebu, i to svatko u dijelu kojega stvarno posjeduje i koristi.
Članak 5.
Javne ustanove iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona dužne su uskladiti svoje statute i druge akte s ovim Zakonom te izabrati tijela upravljanja u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Do izbora tijela upravljanja prema odredbi stavka 1. ovoga članka poslove ravnatelja i tijela upravljanja ustanovom obavljat će osoba koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obnaša poslodavnu dužnost u pravnoj osobi iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, ako osnivač ne odredi drugu osobu.
Članak 6.
Otvorena ili pučka učilišta koja obavljaju muzejsku, knjižničnu, kazališnu i scensko-glazbenu djelatnost nastavljaju ove djelatnosti obavljati sukladno posebnim zakonima kojima su one uređene.
Članak 7.
Organizacije za naobrazbu odraslih (otvorena i pučka učilišta) iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona mogu namjenu poslovnog prostora, koji se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona koristi za obavljanje djelatnosti iz članka 6. mijenjati samo uz suglasnost ministra kulture.
Članak 8.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-04/96-01/08
Zagreb, 16. svibnja 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti