POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - nacionalni akti - pravilnik o granicama - odluka o efektivnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 23. stavka (7) Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94) ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
O NAKNADI ZA UPORABU RADIJSKIH FREKVENCIJA I NAČINU PLAĆANJA
Sadržaj pravilnika
Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuje naknada za uporabu radijskih frekvencija (u daljnjem tekstu: naknada) koju plaća korisnik radijske postaje ili radijske mreže, kao i način plaćanja.
(2) Naknada se određuje prema namjeni i vrsti radijske postaje, kapacitetu radijske sveze, frekvencijskom području, izračenoj snazi, najvećoj efektivnoj visini antene, području pokrivanja emisijom, broju radijskih postaja u mreži, broju dodijeljenih frekvencijskih kanala i drugom.
Nepokretne radijske postaje
Članak 2.
(1) Naknada se određuje prema vrsti radijske postaje, njezinoj namjeni, izračenoj snazi, najvećoj efektivnoj visini antene i kapacitetu radijske sveze:
1. Nepokretna radijska postaja kao repetitor,
za svaki par frekvencija (Tx/Rx) 4 000 kn/god.

2. Nepokretna radijska postaja kao bazna
postaja u javnoj pokretnoj telekomunikacij-
skoj mreži za određene korisnike (TFTS,
TETRA, DECT, TETRAPOL i sl.), za svaki
par frekvencija (Tx/Rx) 1 000 kn/god.

3. Nepokretna radijska postaja kao bazna
postaja u pokretnoj telekomunikacijskoj
mreži za vlastite potrebe (TETRA, DECT,
TETRAPOL i sl.), za svaki par frekvencija
(Tx/Rx) 2 000 kn/god.

4. Nepokretna radijska postaja kao krajnja
postaja u mreži 1 000 kn/god.

5. Nepokretna radijska postaja s usmjerenom
antenom za analogni prijenos telefonskih
kanala (za svaki Tx uređaj):

a) kapaciteta < 12 kanala 1 500 kn/god.

b) kapaciteta > 12 kanala i Ł 24 kanala 2 500 kn/god.

c) kapaciteta > 24 kanala i Ł 120 kanala 5 000 kn/god.

d) kapaciteta > 120 kanala 10 000 kn/god.

6. Nepokretna radijska postaja s usmjerenom
antenom za digitalni prijenos (za svaki Tx
uređaj):

a) kapaciteta < 2 Mbit/s 1 500 kn/god.

b) kapaciteta > 2 Mbit/s i Ł 8 Mbit/s 3 000 kn/god.

c) kapaciteta > 8 Mbit/s i Ł 34 Mbit/s 5 000 kn/god.

d) kapaciteta > 34 Mbit/s i Ł 155 Mbit/s 8 000 kn/god.

e) kapaciteta > 155 Mbit/s 12 000 kn/god.

7. Nepokretna radijska postaja s usmjerenom
antenom za analogni prijenos televizijskog
signala (za svaki TX uređaj) 5 000 kn/god.

8. Nepokretna radijska postaja s usmjerenom
antenom za analogni prijenos zvuka (za
svaki TX uređaj) 2 500 kn/god.

9. Nepokretna radijska postaja u frekvencij-
skom području dugog, srednjeg i kratkog
vala za prijenos agencijskih vijesti 40 000 kn/god.

10. Nepokretna radijska postaja za povezivanje
sustava za kabelsku televiziju 5 000 kn/god.

11. Nepokretna radijska postaja za radiolokaciju
ili radionavigaciju u frekvencijskim podru-
čjima koja su namijenjena i drugim radij-
skim službama 1 000 kn/god.

12. Nepokretna radijska postaja u pasivnoj radio-
-komunikacijskoj službi 1 000 kn/god.(2) Za radijsku postaju u sustavu za simultano prevođenje, te za radijsku postaju iz stavka (1) ovog članka kada se upotrebljava kao pričuvni uređaj (osim prenosivih radijskih postaja), ne plaća se naknada.
(3) Ako je najveća efektivna visina antene (hefmax) nepokretne radijske postaje iz stavka (1) ovog članka veća od 600 m, naknada se povećava za 100%.
(4) Ako je efektivna izračena snaga (e.r.p.) nepokretne radijske postaje iz stavka (1) točke 1. ovog članka veća od 25 W, naknada dobivena primjenom stavka (3) ovog članka povećava se još za 100%.
(5) Ako se radijska postaja iz stavka (1) točke 2. i 3. ovog članka upotrebljava na frekvencijama nižim od 300 MHz, odgovarajuća naknada povećava se za 50%.
(6) Ako radijska postaja iz stavka (1) ovog članka radi kao prijamnik, naknada iznosi 50% propisane naknade.
(7) Ako nepokretna radijska postaja iz stavka (1) ovog članka radi kao prenosiva radijska postaja, odgovarajuća naknada se povećava za 50%.
(8) Ako se za radijsku svezu upotrebljava modulacija kojoj je spektralna djelotvornost (n) veća od 1 bit/s/Hz, naknada se umanjuje za (n-1) x 10%.
Pokretne radijske postaje
Članak 3.
(1) Naknada se određuje prema vrsti i namjeni radijske postaje:
1. Pokretna radijska postaja u sustavu za poziva-
nje osoba (ERMES i sl.) 60 kn/god.

2. Pokretna radijska postaja u javnoj pokretnoj
telekomunikacijskoj mreži (GSM, NMT-450i,
DCS-1800, TFTS, TETRA, DECT,
TETRAPOL i sl.) 150 kn/god.

3. Pokretna radijska postaja u pokretnoj teleko-
munikacijskoj mreži za vlastite potrebe
(TETRA, DECT, TETRAPOL i sl.) 200 kn/god.

4. Pokretna sveza za ENG/OB (Electronic News
Gathering/Outside Broadcasting) - pokretni
link ili pokretna kamera 1 000 kn/god.

5. Pokretna sveza za prijenos zvuka za izravno
javljanje u program 500 kn/god.
(2) Za bežični mikrofon ne plaća se naknada.
(3) Za pokretnu radijsku postaju iz stavka (1) točke 1. ovog članka odgovarajuću naknadu plaća operator mreže za sve radijske postaje u mreži.
Frekvencije dodijeljene samo određenom korisniku
Članak 4.
(1) Naknada za radijske postaje, koje upotrebljavaju frekvencije dodijeljene samo određenom korisniku, određuje se prema vrsti radijske postaje i mreže radijskih postaja.
1. Za pokretnu radijsku postaju u simpleksnom načinu rada u 12.5 kHz frekvencijskom rasteru, po jednoj frekvenciji 5000 kn/god.
(2) Naknada za sve radijske postaje, koje rade kao bazne postaje u javnoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, određuje se prema dodijeljenim radijskim kanalima:
1. Za javne pokretne telekomunikacijske mreže
GSM, DCS-1800 i sl., po jednom radijskom
kanalu 100 000 kn/god.

2. Za javnu pokretnu telekomunikacijsku mrežu
NMT-450i, po jednom paru frekvencija 12 000 kn/god.

3. Za javni sustav za pozivanje osoba (ERMES
i sl.), po jednoj frekvenciji 100 000 kn/god.


Zrakoplovna i pomorska služba i služba plovidbe na unutrašnjim vodama
Članak 5.
Naknada u frekvencijskom području namijenjenom samo za zrakoplovnu ili pomorsku službu ili samo za službu plovidbe na unutrašnjim vodama određuje se prema vrsti radijske postaje:
1. za nepokretnu radijsku postaju na zemlji 250 kn/god.

2. za radijsku postaju na zrakoplovu ili na plovilu 120 kn/god.

3. za radijsku postaju koja služi za navigaciju,
identifikaciju, određivanje položaja, signaliza-
ciju, mjerenje i slično, te za radijsku postaju
koja radi kao prijamnik 60 kn/god.


Sustav za pozivanje osoba
Članak 6.
(1) Naknada u jednosmjernom sustavu za pozivanje osoba (on site paging ili paging u RDS sustavu) određuje se prema broju prijamnika u tom sustavu:
1. do 50 prijamnika 2 000 kn/god.

2. od 51 do 150 prijamnika 4 000 kn/god.

3. od 151 do 400 prijamnika 6 000 kn/god.

4. od 401 do 1 000 prijamnika 10 000 kn/god.

5. od 1 001 do 3 000 prijamnika 20 000 kn/god.

6. za više od 3 000 prijamnika 40 000 kn/god.
(2) Naknadu iz stavka (1) ovog članka plaća operater ili vlasnik mreže za sve prijamnike u mreži.
(3) Ako je sustav za pozivanje osoba dvosmjeran (paging), primjenjuje se članak 2. stavak (1) točke 2. i 3. i članak 3. ovog pravilnika.
Nepokretna satelitska služba
Članak 7.
(1) Naknada za nepokretnu radijsku postaju u radijskim komunikacijama putem satelita za dvosmjerni prijenos iznosi 150 000 kn/god.
(2) Ako se radijska postaja iz stavka (1) ovog članka upotrebljava samo kao odašiljač, naknada se određuje u iznosu od 50% naknade iz stavka (1) ovog članka.
(3) Ako se radijska postaja iz stavka (1) ovog članka upotrebljava samo kao prijamnik, naknada se određuje u iznosu od 30% naknade iz stavka (1) ovog članka.
Članak 8.
(1) Naknada za mrežu VSAT radijskih postaja (Very Small Aperture Terminal) iznosi:
1. do 25 VSAT terminala u mreži 30 000 kn/god.

2. od 26 do 50 VSAT terminala u mreži 45 000 kn/god.

3. od 51 do 100 VSAT terminala u mreži 60 000 kn/god.

4. za više od 100 VSAT terminala u mreži 75 000 kn/god.(2) Ako mreža VSAT terminala radi sa središnjom postajom u mreži (VSAT hub), kojoj je promjer antene veći od 3 m, naknada iz stavka (1) ovog članka povećava se za 50%. Ako je promjer antene središnje postaje u VSAT mreži manji od 3 m, naknada iz stavka (1) ovog članka povećava se za 25%.
(3) Naknada za VSAT radijsku postaju (terminal) kada radi kao sveza točka-točka (Point-To-Point), ili kada radi kao terminal kojem je središnja postaja u mreži izvan državnog područja Republike Hrvatske, iznosi:
1. za prijenos podataka malim brzinama
prijenosa (Ł9.6 kbit/s) 2 000 kn/god.

2. za prijenos podataka srednjim brzinama
prijenosa (>9.6 i Ł64 kbit/s) 4 000 kn/god.

3. za prijenos podataka velikim brzinama
prijenosa (>64 kbit/s) 6 000 kn/god.


Članak 9.
(1) Naknada za prenosivu zemaljsku radijsku postaju (Transportable Earth Station, SNG - Satellite News Gathering) u radijskim komunikacijama putem satelita, iznosi 40 000 kn/god.
(2) Ako se radijska postaja iz stavka (1) ovog članka upotrebljava samo za prijenos zvuka, naknada iznosi 8 000 kn/god.
Pokretna satelitska služba
Članak 10.
Naknada za pokretnu radijsku postaju u radijskim komunikacijama putem satelita određuje se prema kapacitetu radijske sveze:
1. za prijenos podataka malim brzinama
prijenosa (<9.6 kbit/s) 1 000 kn/god.

2. za prijenos podataka srednjim brzinama
prijenosa (>9.6 kbit/s i <64 kbit/s) 2 000 kn/god.

3. za prijenos podataka velikim brzinama
prijenosa (>64 kbit/s) 4 000 kn/god.


Radio i televizija
Članak 11.
(1) Naknada za sve radijske postaje kojima se emitira jedan televizijski program, određuje se prema broju žitelja na području pokrivanja emisijom svih odašiljača u toj mreži, frekvencijskom području i načinu emitiranja:
1. do 3 000 žitelja 4 000 kn/god.

2. od 3 000 do 5 000 žitelja 8 000 kn/god.

3. od 5 000 do 10 000 žitelja 15 000 kn/god.

4. od 10 000 do 30 000 žitelja 25 000 kn/god.

5. od 30 000 do 50 000 žitelja 40 000 kn/god.

6. od 50 000 do 100 000 žitelja 55 000 kn/god.

7. od 100 000 do 300 000 žitelja 75 000 kn/god.

8. od 300 000 do 500 000 žitelja 100 000 kn/god.

9. od 500 000 do 1 000 000 žitelja 125 000 kn/god.

10. od 1 000 000 do 2 000 000 žitelja 155 000 kn/god.

11. od 2 000 000 do 3 000 000 žitelja 185 000 kn/god.

12. više od 3 000 000 žitelja 200 000 kn/god.(2) Ako se mreža odašiljača upotrebljava za emitiranje radijskog programa u UKV frekvencijskom području ili za emitiranje radijskog programa u digitalnom (T-DAB) sustavu, naknada se određuje u iznosu od 50% naknade iz stavka (1) ovog članka, a za emitiranje radijskog programa u području dugog, srednjeg i kratkog vala naknada se određuje u iznosu od 25% naknade iz stavka (1) ovog članka.
(3) Ako se mreža odašiljača iz stavka (1) ili (2) ovog članka upotrebljava za emitiranje programa na način da na istim kanalima emitira i drugi nositelj dozvole za radijsku postaju, naknada se uvećava za 25%. Pritom se naknada raspodjeljuje na oba nositelja dozvola za radijske postaje razmjerno njihovom ukupnom trajanju emitiranja programa tijekom tjedna, prema programskoj shemi iz stavka (4) članka 14. Zakona o telekomunikacijama.
Ostale radijske postaje
Članak 12.
Naknada se određuje prema vrsti i namjeni radijske postaje:
1. Osobna amaterska radijska postaja (za sve
radijske postaje upisane u jednoj dozvoli) 60 kn/god.

2. Klupska amaterska radijska postaja, osim
nepokretne amaterske radijske postaje iz
točke 3. ovog članka 60 kn/god.

3. Nepokretna amaterska radijska postaja (ra-
dioamaterski repetitor, digipitor, radiofar
i sl.) 1 000 kn/god.

4. Građanska (CB) radijska postaja (Citizen
Band) 30 kn/god.

Posebne naknadee
Članak 13.
(1) Ako se izdaje privremena dozvola za radijsku postaju, naknada određena po ovom pravilniku zaračunava se u trostrukom iznosu odgovarajuće naknade, a plaća se unaprijed prije izdavanja dozvole za cijelo razdoblje za koje vrijedi dozvola.
(2) Ako je za radijsku postaju, za koju se plaća naknada, nužno provesti međunarodno usklađivanje frekvencija, osim naknade plaća se i jednokratni iznos od 8000 kn.
Članak 14.
(1) Za radijsku postaju kojoj je efektivna (izotropno) izračena snaga odašiljača manja od 10 mW (SRD - Short Range Devices), i za koju se izdaje dozvola, naknada iznosi 30 kn/god.
(2) Za radijske postaje koje upotrebljavaju dobrovoljna vatrogasna društva i dobrovoljne neprofitabilne spasilačke ekipe ako su te radijske postaje namijenjene za zaštitu od požara, odnosno spašavanje i ako rade u frekvencijskim područjima namijenjenim za te svrhe 30 kn/god.
Način plaćanja naknade
Članak 15.
(1) Naknada se plaća za godinu dana unaprijed prigodom preuzimanja dozvole za radijsku postaju, računajući i mjesec u kojem je dozvola izdana. Svaka sljedeća uplata dospijeva petnaestog u mjesecu nakon isteka vremena za koje je naknada plaćena.
(2) Iznimno, naknada iz stavka (1) ovog članka za radijske postaje u sustavu za emitiranje radijskog ili televizijskog programa, plaća se u četiri jednaka obroka, s tim da se prvi obrok plaća prigodom preuzimanja dozvole za radijsku postaju s kojom počinje emitiranje programa.
(3) Naknadu za radijske postaje iz članka 3. stavka (1) točke 2. ovog pravilnika plaća operator javne pokretne telekomunikacijske mreže mjesečno kao 1/12 iznosa godišnje naknade za sve pokretne radijske postaje u mreži.
(4) Naknada se uplaćuje općom uplatnicom ili virmanom.
(5) Ako se utvrdi da naknada nije plaćena ni nakon tri mjeseca od dospijeća uplate, a uporaba radijske postaje nije otkazana, smatrat će se da je korisnik prestao plaćati naknadu u smislu odredbe članka 34. Zakona o telekomunikacijama, za nepodmireno dugovanje će se ispostaviti račun i poduzet će se mjere u skladu sa zakonom.
(6) Ako nositelj dozvole za radijsku postaju prestane upotrebljavati tu radijsku postaju prije isteka vremena za koje je naknada plaćena, dio naknade, koji se odnosi na preostalo vrijeme, ne vraća se.
(7) Ako se utvrdi da pravna ili fizička osoba upotrebljava radijsku postaju za koju nema propisanu dozvolu, donijet će se odgovarajuće rješenje i izdat će se račun radi plaćanja naknade za razdoblje rada bez pravovaljane dozvole, a najmanje za 3 mjeseca i poduzet će se mjere u skladu sa zakonom.
(8) Ako se naknada ne plati u određenom roku, zaračunavaju se zakonske zatezne kamate.
Stupanje pravilnika na snagu
Članak 16.
(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načinu plaćanja ("Narodne novine", br. 8/95 i 86/95).
(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/97-02/49
Urbroj: 530-07-97
Zagreb, 16. srpnja 1997.
Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti