POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - relevantno pravo - ispravak rješenja članci - odštetni cjenik za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 79. i 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 1/97 - pročišćeni tekst i 109/97) i članka 14. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 36. sjednici, održanoj 10. prosinca 1997. godine, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SADRŽAJU I OBLIKU ISPRAVE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 57/94 - u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 5. stavci 2. u podstavci prvoj, umjesto teksta: "15-te", upisuje se brojka: "18", a u podstavci drugoj umjesto brojke: "15" upisuje se brojka: "18."
Članak 2.
U članku 6. stavci 1. mijenjaju se točke 1., 2. i 3. i glase:
"1. djeci do navršene 18. godine života
2. umirovljenicima i članovima njihovih obitelji po njima osiguranima koji su stariji od 65 godina života - trajno
3. drugim osobama - do 4. godine."
Iza stavke 1. dodaje se nova stavka 2. koja glasi:
"Rok valjanosti iskaznice iz stavke 1. točke 3. ovog članka utvrđuje se:
- osobama iz članka 5. točke 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 14., 15., 16. i 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), u trajanju 4 godine, osim ako su zasnovali radni odnos na određeno vrijeme kada se rok valjanosti iskaznice utvrđuje do roka navedenog u ugovoru o radu, a ako rok nije naveden, u trajanju jedne godine
- osobama iz članka 5. točke 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20. i 21. Zakona, te osobama iz članka 10. i 12. Zakona u trajanju jedne godine
- osobama iz članka 11. Zakona u trajanju 6 mjeseci
- osobama iz članka 7. i 9. Zakona, te djeci osiguranika iz članka 8. stavke 1. Zakona starijim od 18. godine života, ako su na redovnom školovanju u trajanju 4 godine
- djeci osiguranika iz članka 8. stavke 6. trajno
- članovima obitelji osiguranika iz članka 6. Zakona u trajanju u kojem je utvrđena valjanost iskaznice za osiguranika, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno
- članovima obitelji inozemnih osiguranika u zemljama s kojima je Republika Hrvatska sklopila međudržavni ugovor, a koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj u trajanju 4 godine, osim za članove obitelji osoba osiguranih u Francuskoj Republici u trajanju jedne godine
- članovima obitelji inozemnih osiguranika u zemljama s kojima Republika Hrvatska nije sklopila međudržavni ugovor, ili njime nije riješeno pitanje zdravstvene zaštite, a koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj u trajanju jedne godine
- strancima u Republici Hrvatskoj koji su osigurani u Zavodu na osnovi Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u trajanju jedne godine".
U stavci 2. koja postaje stavka 3. iza brojke: "1." dodaje se tekst: "i 2.".
U stavci 3. koja postaje stavka 4. iza brojke: "1" dodaje se tekst: "i 2"
U stavci 4. koja postaje stavka 5. iza brojke: "1" dodaje se tekst: "i 2"
Iza stavke 5. dodaje se nova stavka 6. koja glasi:
"Iznimno od odredbe stavke 2. podstavke 1. ovog članka iskaznica neće biti izdana osobi koja je zasnovala radni odnos na određeno vrijeme u trajanju kraćem od 3 mjeseca, te osobama iz članka 13. Zakona. Navedene osobe dokazuju status osigurane osobe ovjerenom prijavom na zdravstveno osiguranje iz članka 8. stavke 1. Odluke".
Članak 3.
Ako je prema ovoj Odluci rok valjanosti određen u trajanju kraćem od 4 godine, osiguranim osobama Zavoda kojima je prema odredbama Odluke Zavod izdao iskaznicu na rok od 4 godine, vrijedeći rok valjanosti iskaznice ostaje rok naveden u iskaznici, pod uvjetom iz odredbe članka 6. stavke 5. Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka supa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 15. veljače 1998. godine.
Klasa: 025-04/97-01/129
Urbroj 338-01-04-97-1
Zagreb, 10. prosinca 1997.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti