POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - regulacija propisa - osnovni nacionalni ugovor - uredba o poljoprivredi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi odredbi članka 17. i 83., a u svezi članka 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 1/97 - pročišćeni tekst i 109/97) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 36. sjednici održanoj dana 10. prosinca 1997. godine, donijelo je
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu ("Narodne novine" br. 2/96 i 26/96) članak 21. mijenja se i glasi:
"Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje kod doktora specijalista prema mjestu stanovanja u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno ugovornoj ordinaciji privatne prakse.
O potrebi upućivanja osigurane osobe na specijalističke preglede i dijagnostičke pretrage u specijalističke ordinacije iz stavke 1. ovog članka, odlučuje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite iz članka 11. ovog Pravilnika, te osiguranoj osobi izdaje uputnicu za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu."
Članak 2.
Članak 26. mijenja se glasi:
"O potrebi upućivanja osigurane osobe na bolničko liječenje odlučuje ugovorni doktor primarne zdravstvene zaštite, te izdaje osiguranoj osobi uputnicu za bolničko liječenje.
Bolničko liječenje osigurana osoba ostvaruje u najbližoj ugovornoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje akutnih bolesti prema mjestu stanovanja.
Iznimno od odredbe stavke 2. ovog članka, u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći, bolnička zdravstvena zaštita provodi se u najbližoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi prema mjestu gdje se osigurana osoba zatekla.
Ako bolnička zdravstvena ustanova iz stavke 2. ovog članka ne može pružiti traženu zdravstvenu zaštitu, voditelj bolničkog odjela uz suglasnost ravnatelja obvezan je premjestiti osiguranu osobu uz prethodnu najavu u najbližu kliničku bolnicu, uz priloženo otpusno pismo s obrazloženjem potrebe premještaja.
Članak 3.
Članak 35. mijenja se i glasi:
"Uputnica iz članka 21. stavke 2., članka 22 i članka 26. stavke 2. Pravilnika je propisana tiskanica Zavoda koja mora sadržavati:

 1. puni naziv Zavoda
 2. broj područnog ureda Zavoda osigurane osobe
 3. broj područnog ureda Zavoda obveznika uplate doprinosa
 4. broj osigurane osobe
 5. oznaku osnove osiguranja
 6. oznaku nositelja osiguranja ili člana obitelji
 7. rok valjanosti iskaznice
 8. JMBG ili MB (matični broj stranca)
 9. oznaku države osiguranja (za ino-osigurane osobe)
 10. ime i prezime osigurane osobe
 11. broj obveze
 12. oznaku serije i broja uputnice
 13. adresu stanovanja osigurane osobe
 14. šifru dijagnoze prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, ozljeda i uzroka smrti
 15. šifru zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse
 16. šifru doktora
 17. oznaku odnosi li se pravo na zdravstvenu zaštitu na odredbe članka 85. ili 90. Zakona o zdravstvenom osiguranju
 18. oznaku o nesudjelovanju osigurane osobe u troškovima za zdravstvenu zaštitu
 19. oznaku kategorije osiguranja 20. spol osigurane osobe
 20. spol osigurane osobe
 21. državu osiguranja
 22. naziv: "UPUTNICA ZA"
 23. šifru djelatnosti za A specijalistički pregled
 24. šifru djelatnosti za B bolničko liječenje
 25. šifru djelatnosti za C dijagnostičku pretragu
 26. šifru djelatnosti za D ambulantno liječenje
 27. naziv zdravstvene ustanove-ordinacije u koju se osiguranu osobu upućuje
 28. uputnu dijagnozu
 29. oznaku vrste zdravstvene zaštite koju se uputnicom traži
 30. oznaku da li se uz uputnicu prilaže povijest bolesti
 31. oznaku da li se uz uputnicu prilažu dijagnostički nalazi
 32. mjesto i datum izdavanja uputnice
 33. potpis i faksimil izabranog doktora
 34. pečat zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije doktora medicine privatne prakse.

Podatke navedene u točki 2. do 11. stavke 1. ovog članka na tiskanicu uputnice unosi se preslikom s iskaznice zdravstveno osigurane osobe, a ostale podatke čitljivo tintom ili kemijskom olovkom plave ili crne boje, odnosno kompjuterskim upisom."
Članak 4.
Tiskanica uputnice je formata A-5 (21 cm x 14,5 cm) i sastavni je dio ovog Pravilnika.
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.
Klasa: 025-01/97-01/127
Urbroj: 338-01-04-97-1
Zagreb, 10. prosinca 1997.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti