POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - međunarodno pravo - odluka o utvrđenju - dopunu popisa zakoni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 31. stavka 1. toč. 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 30/93 - pročišćeni tekst, 11/94, 68/95 i 108/96), Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje
OBVEZATNE UPUTE OŽ-VII
GLASOVANJE OSOBA NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA, ČLANOVA POSADE POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA I OSOBA LIŠENIH SLOBODE
1. Osobe na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice koji se na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske i lišeni slobode, na izborima koji će se održati 13. travnja 1997. godine, glasovat će samo za kandidate za Županijski dom Sabora Republike Hrvatske.
Samo u slučaju ako se na dan izbora navedene osobe zateknu u mjestu svoga stalnoga prebivališta mogu glasovati i za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (županijsku skupštinu te općinsko ili gradsko vijeće) na biračkom mjestu svoga prebivališta.
2. Osobe na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar uprave na prijedlog ministra obrane.
Članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice koji se na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske, glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pomorstva, prometa i veza.
Lišeni slobode glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pravosuđa.
Rješenja o određenju biračkih mjesta donosi nadležni ministar.
3. Biračke odbore za osobe na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske i za lišene slobode imenuju županijska izborna povjerenstva odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba na čijem se području nalazi biračko mjesto, a za članove posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice koji se na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske na čijem se području nalazi sjedište trgovačkog društva koje je vlasnik brodova (brodar).
4. Da bi nadležna izborna povjerenstva mogla imenovati članove biračkih odbora potrebno je da im:
- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske ili nadležna zapovjedništva postrojbi Hrvatske vojske za koje je određeno biračko mjesto,
- uprave trgovačkih društava - vlasnika brodova na kojima je određeno biračko mjesto i
- Ministarstvo pravosuđa ili uprava ustanove u kojoj se nalaze osobe lišene slobode,
hitno dostave prijedlog imena osoba koje će se imenovati u biračke odbore, s tim da te osobe ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke (članak 29. stavak 5. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).
5. Birači iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa (osobe na službi u oružanim snagama, članovi posade brodova Hrvatske trgovačke mornarice koji se na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske i osobe lišene slobode) glasuju za kandidate za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske one županije u kojoj birač ima svoje stalno prebivalište.
6. Tijela uprave, nadležna za poslove opće uprave, koja vode popise birača u mjestu prebivališta za osobe na službi u oružanim snagama, članove posade brodova i osoba lišenih slobode, dostavit će izvode iz popisa birača za te osobe onim županijskim izbornim povjerenstvima, na čijem se području nalaze biračka mjesta na kojima će glasovati te osobe.
Da bi se ti izvodi iz popisa birača mogli na vrijeme dostaviti nadležnim županijskim povjerenstvima, zapovjedništva postrojbi Hrvatske vojske, trgovačka društva - vlasnici brodova koji će se na dan izbora zateći izvan granica Republike Hrvatske i uprave ustanova u kojoj se nalaze osobe lišene slobode, dostavit će hitno podatke o spomenutim biračima, tijelima uprave nadležnim za poslove opće uprave koje vode popise birača, u mjestu u kojemu ti birači imaju prebivalište.
7. Biračka mjesta za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, posada brodova Hrvatske trgovačke mornarice i za osobe lišene slobode, neće se objaviti u oglasima sa popisom biračkih mjesta na području općinskih i gradskih izbornih jedinica.
Klasa: 013-01/97-01/01
Urbroj: 599-97-53
Zagreb, 18. veljače 1997.
Predsjednik
Ivan Mrkonjić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti