POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - regulacija - pravilnik o mjerilima - pravilnik o standardinta ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu predsjednik Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, rješavajući o prijedlogu M. Š. iz Z. za privremenu obustavu izvršenja rješenja, na sjednici održanoj dana 29. listopada 1997. godine, donio je ovo
RJEŠENJE
I. Prijedlog za privremenu obustavu izvršenja pojedinačnih akata odbacuje se.
II. Zaštitu svojih prava, u povodu prestanka sudačke dužnosti temeljem rješenja predsjednika Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj: 7 Su 258/97 od 23. lipnja 1997, i rješenja predsjednika istog Suda, pod istim brojem, od 1. kolovoza 1997. o prestanku njegova radnog odnosa s danom 12. kolovoza 1997, podnositelj ima pravo tražiti temeljem odredaba članka 23. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
III. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".
Obrazloženje
M. Š. iz Z., sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, podnio je ovom Sudu prijedlog - temeljem članka 18. navedenog Ustavnog zakona - za privremenu obustavu izvršenja u izreci navedenih rješenja o prestanku njegove sudačke dužnosti i njegova radnog odnosa.
Prijedlog u ovom slučaju nije dopušten.
Prema odredbi članka 18. Ustavnog zakona Ustavni sud može, do donošenja konačne odluke, privremeno obustaviti izvršenje pojedinačnih akata ili radnji koje se poduzimaju na osnovi zakona ili drugog propisa, čija se ustavnost odnosno zakonitost ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti teško otklonjive posljedice.
Dakle, mogućnost primjene odredbe članka 18. Ustavnog zakona postoji do donošenja konačne odluke Suda o ustavnosti zakona temeljem kojeg je osporeni pojedinačni akt donijet.
Odluku o ustavnosti zakona na odredbama kojeg su se temeljila rješenja u povodu kojih je stavljen predmetni prijedlog za privremenu obustavu izvršenja, Ustavni sud je donio na sjednici održanoj dana 27. listopada 1997. godine.
Tom je odlukom Sud ukinuo odredbe članka 16. stavak 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 100/1996).
Stoga je prijedlog za privremenu obustavu izvršenja pojedinačnih akata donijetih temeljem tih odredaba valjalo odbaciti, budući je konačna odluka o ustavnosti već donijeta. U takvom slučaju podnositelj prijedloga za privremenu obustavu izvršenja ima pravo tražiti zaštitu svojih prava temeljem odredaba članka 23. Ustavnog zakona, prema kojima svatko kome je povrijeđeno pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom donijetim na osnovi ukinutog zakona ima pravo tražiti od nadležnog tijela izmjenu tog pojedinačnog akta.
U skladu s iznijetim riješeno je kao u izreci.
Ovo se rješenje i njegova objava temelje na odredbama članka 26. i 20. stavak 1. Ustavnog zakona.
Broj: U-VIII-818/1997
Zagreb, 29. listopada 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti