POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - rad ustanova - dopuna popisa opojnih - ispravak plana prijama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine," br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 1997. godine, donijela
ODLUKU
O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠANJU DJECE I MLADEŽI I ZAŠTITU DJECE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
I.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
Povjerenstvo je stručno i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.
Zadaća je Povjerenstva pružati stručnu pomoć u raspravi i odlučivanju o svim pitanjima iz područja pravovremenog poduzimanja potrebitih mjera u interesu djece i mladeži, a posebno u interesu onih koji žive u rizičnim uvjetima kao i njihova zbrinjavanja.
III.
U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:

 1. proučava, prati i analizira rizične čimbenike koji uvjetuju nastanak poremećaja u ponašanju djece i mladeži, prati kretanje pojave maloljetničke delinkvencije te izvršenje mjera i aktivnosti radi suzbijanja maloljetničke delinkvencije i ostvarivanja kazneno-pravne zaštite djece i mladeži;
 2. daje stručna mišljenja i predlaže mjere u svrhu otklona i ublažavanja utjecaja negativnih čimbenika na razvoj, mentalno zdravlje i ponašanje djece i mladeži;
 3. prati i ujedinjava, te usmjerava aktivnosti koje se poduzimaju na području preventivnog djelovanja, pruža stručnu pomoć i superviziju nositeljima aktivnosti na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini;
 4. prati zakonske propise i daje stručno mišljenje i prijedloge za donošenje zakonskih, provedbenih i drugih propisa, koji su u interesu djece i mladeži, te prati njihovu provedbu;
 5. predlaže djelotvornije načine zaštite, socijalizacije i rehabilitacije djece i mladeži s poremećajima u ponašanju i smjernice za djelotvorniju povezanost čimbenika skrbi;
 6. surađuje se nadležnim ministarstvima i drugim državnim upravnim organizacijama i ustanovama, znanstvenim institucijama, stručnim i nevladinim udrugama;
 7. surađuje s međunarodnim tijelima i daje stručna mišljenja i prijedloge u svezi s donošenjem i prihvaćanjem međunarodnih propisa iz područja zaštite djece i mladeži s poremećajima u ponašanju, kao i svih onih propisa glede djece koja žive u rizičnim uvjetima;
 8. potiče i usmjerava znanstvenu djelatnost i predlaže Vladi istraživačke projekte u ostvarivanju zadaća utvrđenih u točki III. ove Odluke;
 9. radi ostvarivanja svojih zadaća može zatražiti potrebite podatke i izvješća od tijela navedenih u točki III. podtočki 6. ove Odluke;
 10. radi prosudbe stanja i daljnjeg djelovanja, Povjerenstvo najmanje jedanput godišnje organizira stručni skup znanstvenika i djelatnika iz prakse;
 11. Povjerenstvo podnosi izvješće Vladi o svom radu najkasnije do 30. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

IV.
Povjerenstvo ima 12 članova:
1. deset predstavnika ministarstva, državnih upravnih organizacija i pravosudnih tijela, i to:
1.1. Ministarstvo rada i socijalne skrbi
1.2. Ministarstvo prosvjete i športa
1.3. Ministarstvo unutarnjih poslova
1.4. Ministarstvo razvitka i obnove
1.5. Ministarstvo pravosuđa
1.6. Ministarstvo zdravstva
1.7. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
1.8. Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži
1.9. Visoki prekršajni sud

 1. Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba - Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb
 2. dva predstavnika znanstvenih i stručnih ustanova:
 3. Fakultet za defektologiju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 4. Pravni fakultet u Zagrebu - Studij za socijalni rad.

V.
Predsjednika, članove i tajnika Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske.
VI.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo rada i socijalne skrbi.
Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.
Povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 022-03/97-02/23
Urbroj: 5030107-97-1
Zagreb, 18. prosinca 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti