POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - regulacija - pravilnik o izmjenama - odluka o produljenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članaka 16. i 17., a u svezi članka 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 1/97 - pročišćeni tekst i 109/97) i članka 14. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 36. sjednici održanoj 10. prosinca 1997. godine donijelo je
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STOMATOLOŠKIM POMAGALIMA
Članak 1.
U Pravilniku o stomatološkim pomagalima ("Narodne novine" broj 108/96 - u daljnjem tekstu: Pravilnik) članak 22. mijenja se i glasi:
"Osigurana osoba u dobi do 18. godine života ima pravo na ortodontske uređaje (pokretne i nepokretne).
Osigurana osoba u dobi do 18. i iznad 65. godine života ima pravo na sljedeća stomatološka pomagala:
- zubne krunice i lijevane nadogradnje
- pokretne proteze i mostove
- resekcijske proteze, epiteze, opturatore i udlage.
Osigurana osoba u dobi od 18. do 65. godine života ima pravo na sljedeća stomatološka pomagala:
- pokretne proteze
- resekcijske proteze, epiteze, opturatore i udlage.
Osim prava na stomatološka pomagala iz stavke 3. ovog članka osigurana osoba može iznimno zbog kongenitalnih anomalija i traume zubi i čeljusti ostvariti pravo i na zubne krunice, lijevane nadogradnje i mostove.
Odobrenje za stomatološka pomagala iz stavke 4. ovog članka daje kontrolor Zavoda na posebnoj tiskanici na osnovi priložene medicinske dokumentacije, te na osnovi indikacija propisanih u člancima 23., 24., 25. i 26. stavci 1. Pravilnika, a koje su posljedica kongenitalnih anomalija, odnosno trauma zubi i čeljusti."
Članak 2.
U članku 23. stavci 1. iza riječi: "odobravaju se" dodaje se tekst: "sukladno članku 22. stavci 4. i 5. ovog Pravilnika".
Članak 3.
U članku 24. iza riječi: "nadogradnju zuba", dodaje se tekst: "sukladno članku 22. stavci 4. i 5. ovog Pravilnika".
Članak 4.
U članku 25. dodaje se nova stavka 1. koja glasi:
"Osigurana osoba ima pravo na izradu mosta u slučajevima i na način utvrđen u članku 22. stavci 4. i 5. ovog Pravilnika."
Dosadašnje stavke 1., 2., 3. i 4. postaju stavke 2., 3., 4. i 5.
Članak 5.
Članak 31. mijenja se i glasi:
"Osigurana osoba u cijelosti snosi troškove kobalt kromovih slitina koje su utrošene za izradu lijevane metalne proteze.
Osigurana osoba u cijelosti snosi troškove poluplemenitih i plemenitih slitina utrošenih za izradu krunica i mostova i lijevanih nadogradnji u slučaju kada ostvaruje pravo na navedena stomatološka pomagala prema članku 22. stavci 4. i 5. ovog Pravilnika".
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.
Klasa: 025-04/97-01/128
Urbroj: 338-01-04-97-1
Zagreb, 10. prosinca 1997.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti