POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - regulacija - ispravak sporazuma pretplata - uredba o pripajanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" br. 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O OBVEZNOM POTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI UPOTREBLJAVANIH GUMA IZ UVOZA ZA MOTORNA I PRIKLJUČNA CESTOVNA VOZILA I O UVJETIMA ZA OVLAŠĆIVANJE PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE ISPITIVANJA U POSTUPKU NAVEDENOG POTVRĐIVANJA
Članak 1.
Ovim pravilnikom se utvrđuje obveza potvrđivanja sukladnosti upotrebljavanih guma iz uvoza, zahtjevi koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje u postupku potvrđivanja te postupak ispitivanja i potvrđivanja.
Članak 2.
Upotrebljavane gume u smislu ovog pravilnika su upotrebljavane gume iz uvoza za motorna i priključna cestovna vozila koje su kao nove udovoljavale zahtjevima ECE pravilnika broj 30 ili ECE pravilnika broj 54.
Članak 3.
Postupak ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti guma iz članka 2. ovog pravilnika provodit će se za ove kategorije guma:
Kategorija A: upotrebljavane gume namijenjene prodaji
Kategorija B: upotrebljavane gume namijenjene obnavljanju (protektiranju).
Članak 4.
Gume kategorije A moraju udovoljavati ovim zahtjevima:
- oznake i vanjske dimenzije moraju biti sukladne s propisima iz članka 2. ovog pravilnika
- vanjske površine ne smiju imati vidljivih mehaničkih oštećenja
- dopuštena starost guma je najviše 3 godine u trenutku pokretanja postupka
- dubina žljeba na gazećoj površini mora biti najmanje 4,0 mm za gume prema ECE pravilniku broj 30, odnosno najmanje 5,0 mm za gume prema ECE pravilniku br. 54.
Članak 5.
Gume kategorije B moraju udovoljavati ovim zahtjevima:
- oznake i vanjske dimenzije moraju biti sukladne propisima iz članka 2. ovog pravilnika
- vanjske površine mogu imati vidljivih mehaničkih oštećenja koja su dopuštena prema normi HRN G.E3.016
- dopuštena starost guma je najviše 4 godine u trenutku pokretanja postupka
- dubina žljeba na gazećoj površini mora biti prema normi HRN G.E3.016.
Članak 6.
Potvrđivanje sukladnosti u smislu odredbi ovog pravilnika obuhvaća pregled guma, izdavanje Izvješća o ispitivanju te donošenje Rješenja.
Članak 7.
Provjera oznaka, starosti, izgleda vanjskih površina i dubine žljeba na gazećoj površini vrši se na svim gumama iz zahtjeva (provjera na 100%-tnom uzorku).
Provjera dimenzija (vanjski promjer i širina) na gumama kategorije A, prema zahtjevu iz članka 4. stavak 1. provodi se u svakoj partiji i to na dva tipa za prvih 20 tipova guma u jednoj partiji. Do svakih 10 sljedećih tipova u jednoj partiji provjera se provodi na još po jednom tipu guma.
Kod odstupanja dimenzija na jednom uzorkovanom tipu odbija se odgovarajuća partija ili se provjeravaju sve gume u toj partiji.
Članak 8.
Postupak potvrđivanja pokreće se podnošenjem zahtjeva Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) koji mora sadržavati ove podatke:
- naziv i adresu podnositelja zahtjeva i izvoznika
- datum podnošenja zahtjeva
- popis tipova guma s ovim podacima:
- proizvođačeva (trgovačka) oznaka tipa gume
- propisana oznaka tipa gume (dimenzije, indeks nosivosti, kategorija brzine)
- količina
- homologacijska oznaka
- datum proizvodnje.
Popis tipova guma treba napraviti po partijama tako da jednu partiju čini skup tipova guma istog proizvođača koje se proizvode prema istoj tehnologiji.
Uz zahtjev se prilaže račun (faktura) izvoznika, a za gume kategorije B i dokaz o registraciji podnositelja zahtjeva za obavljanje poslova obnavljanja guma te izjava podnositelja zahtjeva da su gume namijenjene obnavljanju, uz podatke o količini i vremenskom razdoblju.
Članak 9.
Pregled guma iz članka 6. ovog pravilnika provodi ovlaštena pravna osoba na koju podnositelja zahtjeva uputi Zavod. Izvješće o ispitivanju s rezultatima pregleda dostavlja se Zavodu. U Izvješću je potrebno navesti koje gume udovoljavaju propisanim zahtjevima, a koje ne udovoljavaju i zbog čega.
Članak 10.
Temeljem Izvješća o ispitivanju ovlaštene pravne osobe Zavod donosi Rješenje kojim se potvrđuje sukladnost ili kojom se zahtjev odbija kao neosnovan.
Članak 11.
Za obavljanje stručnih poslova pregleda guma iz članka 9. ovog pravilnika Zavod može ovlastiti pravnu osobu koja zadovoljava sljedeće uvjete:
- da ima jednog djelatnika VII/1 stupnja stručne spreme tehničkog smjera i jednog djelatnika IV stupnja stručne spreme tehničkog smjera koji poznaju poslove vezane uz pregled guma te jednog djelatnika za obavljanje administrativnih poslova (izrada Izvješća i drugo)
- da raspolaže propisima o homologaciji guma: Pravilnik br. 30 "Jednaki propisi o homologaciji pneumatskih guma za automobile i njihove prikolice" koji odgovara međunarodnom propisu "UN/ECE Regulation No. 30" i Pravilnik br. 54 "Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije pneumatika motornih vozila i njihovih prikolica, osim pneumatika osobnih automobila" koji odgovara "UN/ECE Regulation No. 54", ECE pravilnik broj 30, ECE pravilnik broj 54 i Publikacija ETRTO "STANDARDS MANUAL"
- da raspolaže mjernom opremom s odgovarajućim mjernim područjem potrebnom za mjerenje dimenzija prema zahtjevima propisa iz članka 2. ovog pravilnika (mjerna traka, pomično mjerilo, tlakomjer)
- da ima cjenik poslova za koje je ovlašten, a koji prethodno potvrđuje Zavod.
Članak 12.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/97-02
Urbroj: 558-04/7-97-1
Zagreb, 16. svibnja 1997.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti