POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - redovno čitanje - zakon o parku - uredba o dodjeli ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 24. stavka 4. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 42/92) Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje
OBVEZATNE UPUTE VI
O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA KAO I O NAČINU PROMATRANJA RADA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA

  1. Registrirana politička stranka koja je predložila kandidata za predsjednika Republike Hrvatske može odrediti promatrače za sva izborna tijela nadležna za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske (Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, gradska/općinska izborna povjerenstva i birački odbori).
  2. Kandidat za predsjednika Republike Hrvatske ne može biti promatrač.
  3. Izborna povjerenstva i birački odbori dužni su omogućiti promatračima promatranje i praćenje svog rada.
  4. Rad pojedinog izbornog tijela može istovremeno promatrati i pratiti po jedan promatrač svake političke stranke.
  5. Izborno tijelo čiji se rad promatra može ograničiti broj promatrača ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima, ali ne manje od pet promatrača koji prate rad Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, odnosno tri koji prate rad drugih izbornih tijela.

Kad izborno tijelo donese odluku o ograničenju broja promatrača promatrači će dogovorom odrediti koji od njih će prisustvovati radu izbornog tijela. Ako se dogovor ne postigne izbor će se između od stranaka predloženih kandidata obaviti kockom od strane člana izbornog tijela čiji se rad promatra, izvlačenjem listića s nazivom političkih stranaka.
6. Promatrači su ovlašteni i dužni svoja zapažanja o nepravilnostima u radu i druge primjedbe priopćiti predstavniku svake stranke koja o tome traži obavještenje.
7. Promatrači imaju pravo tražiti da se u zapisnik o radu izbornog tijela unesu obrazložene primjedbe i sadržaj potpisuje promatrač koji je primjedbu stavio.
Promatrači imaju pravo zatražiti presliku zapisnika o radu biračkog odbora (ili presliku izvoda iz zapisnika o radu) koje će izdati nadležna općinska-gradska izborna povjerenstva koja su imenovala biračke odbore.
Presliku zapisnika o radu gradskog/općinskog izbornog povjerenstva na zahtjev promatrača izdat će izborno povjerenstvo, čiji rad je promatrač promatrao.
8. Promatrači mogu prisustvovati radu općinskih-gradskih izbornih povjerenstava kada održavaju sjednice.
Promatrači mogu prisustvovati radu Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i kad se rješava o prigovorima u postupku kandidiranja i u postupku izbora.
9. Promatrači političkih stranaka mogu boraviti u prostoriji u kojoj se glasuje i prisustvovati radu biračkih odbora za vrijeme pripremanja biračkog mjesta, prije otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja.
Promatrači političkih stranaka koji na dan 15. lipnja 1997. godine namjeravaju promatrati rad biračkog odbora moraju se prijaviti predsjedniku ili članu biračkog odbora prije početka glasovanja, a najkasnije do 7,00 sati.
Ako birački odbor ograniči broj promatrača iz razloga navedenih u točki 5. ovih obvezatnih uputa, promatrači mogu dogovorno odrediti izmjenu. Ako promatrači ne postignu dogovor predsjednik ili član biračkog odbora svrstat će prijavljene promatrače po abecednom redu prezimena u grupe od onoliko promatrača na koliko je ograničen njihov broj. Na tako dobiveni broj grupa promatrača podijelit će vrijeme od 24 sata (vrijeme od otvaranja birališta - 7,00 sati dana 15. lipnja 1997. godine pa do isteka roka u kojem zapisnik o svom radu mora dostaviti nadležnom izbornom povjerenstvu - 7,00 sati dana 16. lipnja 1997. godine) i tako dobiti vremensko razdoblje u kojem svaka od tih grupa može promatrati.
Redoslijed po kojem će grupe promatrača promatrati utvrdit će se kockom, izvlačenjem listića s rednim brojem promatrača.
10. Promatrači ne smiju ometati rad izbornih tijela.
Promatrači koji prisustvuju glasovanju ne smiju razgovarati s biračima koji su pristupili glasovanju niti im iznositi svoja zapažanja ili prigovore o radu biračkih odbora ili na drugi način na njih utjecati.
11. Predsjednik izbornog tijela udaljit će promatrača ili sve promatrače ako nakon usmene opomene nastave ometati rad izbornog tijela.
12. Promatrač je dužan izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti potvrdu političke stranke koja ga je odredila.
Potvrdu iz stavka 1. ove točke izdaje i potpisuje osoba koja je ovlaštena statutom ili odlukom donesenom na temelju statuta za zastupanje političke stranke, kao i punomoćnik kojeg ta osoba ovlasti.
PROMATRAČI NA BIRAČKIM MJESTIMA NA KOJIMA GLASUJU OSOBE NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE
13. Gradska/općinska izborna povjerenstva za izbor predsjednika Republike Hrvatske obavijestit će promatrače, na njihov zahtjev, o biračkim mjestima na kojima glasuju osobe na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske.
Promatrač može izabrati biračka mjesta za glasovanje osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, na kojima želi promatrati rad biračkih odbora.
Promatrač je dužan, prije početka promatranja, potpisati izjavu o zaštiti i čuvanju tajnih podataka obrane.
INOZEMNI PROMATRAČI
14. Ove obvezatne upute primjenjuju se i na inozemne promatrače osim točke 4., 5., 6., 7., 9. stavak 2., 3., 4. i 12.
Inozemni promatrač je dužan izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti uvjerenje Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske kojim mu je utvrđen status inozemnog promatrača.
Klasa: 013-01/97-01/04
Urbroj: 599-97-24
Zagreb, 19. svibnja 1997.
Predsjednik
Ivan Mrkonjić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti