POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - redovni pregledi - odluka o vraćanju - odluka o troškovima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

POSEBNE ODREDBE
Na temelju članka 22. stavka 1. toč. 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 42/92), Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje
OBVEZATNE UPUTE V
O GLASOVANJU OSOBA NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA, ČLANOVA POSADA POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA I OSOBA LIŠENIH SLOBODE
1. Odredbama članka 34. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske propisano je da birači:
a) na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar uprave na prijedlog ministra obrane;
b) koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske, glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pomorstva, prometa i veza i
c) lišeni slobode glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pravosuđa.
Prema citiranoj odredbi članka 34. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, navedeni ministri donose rješenja o određivanju biračkih mjesta.
2. Biračke odbore na biračkim mjestima iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa imenuju gradska odnosno općinska izborna povjerenstva i to za one pod točkom 1-a) i točkom 1-c), na čijem području se nalazi biračko mjesto, a za one pod točkom 1-b) na području gdje se nalazi sjedište trgovačkog društva koje je vlasnik brodova (brodar).
3. Da bi gradska odnosno općinska izborna povjerenstva mogla imenovati članove biračkih odbora:
- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i nadležna zapovjedništva postrojbi Hrvatske vojske za koje je određeno biračko mjesto,
- uprave trgovačkih društava - vlasnika brodova na kojima je određeno biračko mjesto (brodari) i
- Ministarstvo pravosuđa ili uprave ustanove u kojoj se nalaze osobe lišene slobode,
HITNO će odgovarajućem gradskom odnosno općinskom izbornom povjerenstvu dostaviti prijedlog imena osoba koje će se imenovati u biračke odbore, vodeći pri tome računa o odredbi članka 20. stavka 4. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, da te osobe ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke.
4. Tijela uprave, nadležna za poslove opće uprave, koja vode popise birača u mjestu prebivališta za osobe na službi u oružanim snagama, članove posade brodova i osobe lišene slobode, dostaviti će izvode iz popisa birača za te osobe onim gradskim odnosno općinskim izbornim povjerenstvima, na čijem se području nalaze biračka mjesta na kojima će glasovati te osobe.
Da bi se ti izvodi iz popisa birača mogli na vrijeme dostaviti nadležnim izbornim povjerenstvima, zapovjedništva postrojbi Hrvatske vojske, trgovačka društva - vlasnici brodova koji će se na dan izbora zateći izvan granica Republike Hrvatske i uprave ustanova u kojoj se nalaze osobe lišene slobode, dostaviti će HITNO podatke o spomenutim biračima, tijelima uprave nadležnim za poslove opće uprave koje vode popise birača u mjestu u kojem ti birači imaju prebivalište.
5. Biračka mjesta za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, posada brodova Hrvatske trgovačke mornarice i za osobe lišene slobode, neće se objaviti u oglasima sa popisom biračkih mjesta koja objavljuju gradska i općinska izborna povjerenstva.
6. Članovi posada pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice, koji se na dan izbora zateknu u lukama Republike Hrvatske, mogu glasovati na biračkim mjestima svoga prebivališta ili na biračkim mjestima luke u kojoj se nalazi brod, pod uvjetima iz članka 30. Zakona o popisu birača ("Narodne novine", broj 19/92) tj. tako da se privremeno upišu u popis birača grada ili općine (luke) u kojoj se zateknu, a na temelju potvrde o upisu u popis birača koju im izdaje tijelo uprave nadležno za poslove opće uprave koje vodi popis birača.
Klasa: 013-01/97-01/04
Urbroj: 599-97-28
Zagreb, 20. svibnja 1997.
Predsjednik
Ivan Mrkonjić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti