POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - razrada zakona - uredba o opasnim - dopuna popisa pravilnici ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 52. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", broj 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 1997. godine donijela
ODLUKU
O ISKLJUČENJU IZ OPĆE UPORABE DIJELA POMORSKOG DOBRA RADI IZGRADNJE OBJEKTA INFRASTRUKTURE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU, NA LOKACIJI "PLAT-DUBROVNIK"
I.
Isključuje se iz opće uporabe pomorsko dobro u kopnenom dijelu označeno točkom II. Odluke o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Plat ("Narodne novine", broj 117/97)
II.
Isključuje se iz opće uporabe pomorsko dobro u morskom dijelu označeno sljedećim koordinatnim točkama, i to:
Početak Y=6.5l9.104,20 X=4.717.857,70

Sredina Y=6.518.717,35 X=4.717.774,15

Kraj Y=6.518.328,45 X=4.717.693,00

III.
Pomorsko dobro u kopnenom i morskom dijelu opisano u točkama I. i II. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe poradi izgradnje objekta infrastrukture od interesa za Republiku Hrvatsku na lokaciji "Plat-Dubrovnik", a prema lokacijskoj dozvoli izdanoj od Dubrovačko-neretvanske županije, ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, aktom klasa: UP/I-350-05/95-01/1917, urbroj: 2117-05/2-95-8, od 13. listopada 1995. godine.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 934-01/96-01/03
Urbroj: 5030116-97-4
Zagreb, 18. prosinca 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti