POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - komisije - pravilnik o evidenciji - ispravak naredbe novine ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 36. stavka 5. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ("Narodne novine" br. 90/92, 69/95, 59/96 i 63/96) Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ OLS-IV
O PROMATRAČIMA I NAČINU PROMATRANJA RADA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ODNOSNO JEDINICA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE

  1. Registrirane političke stranke i skupine birača koje su predložile kandidate za izbor članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave, mogu odrediti promatrače koji će pratiti rad tijela za provođenje izbora.
  2. Registrirana politička stranka koja je predložila kandidata za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave koji se bira pojedinačno u izbornoj jedinici, a nije predložila općinsku, gradsku, županijsku, odnosno listu za izbor članova Gradske skupštine Grada Zagreba, može odrediti promatrače samo za izborna povjerenstva jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave i biračke odbore tih izbornih jedinica u kojima je predložila kandidate.
  3. Kandidat za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave ne može biti promatrač.
  4. Izborna povjerenstva i birački odbori dužni su omogućiti promatračima promatranje i praćenje svog rada.
  5. Rad pojedinog izbornog tijela može istovremeno promatrati i pratiti po jedan promatrač svake političke stranke.
  6. Izborno tijelo čiji se rad promatra može ograničiti broj promatrača ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima. Pri tome će voditi računa da pripreme za provođenje izbora, a naročito glasovanje budu provedeni neometano i u normalnim uvjetima, uz puno poštivanje tajnosti glasovanja i sigurnosti birača, ali se broj promatrača koji istovremeno promatraju rad izbornog tijela ne može ograničiti na manje od pet promatrača koji prate rad izbornih povjerenstava, odnosno na manje od tri koji prate rad biračkih odbora.

Kad izborno tijelo donese odluku o ograničenju broja promatrača promatrači će dogovorom odrediti koji od njih će prisustvovati radu izbornog tijela. Ako se dogovor ne postigne izbor će se između od stranaka predloženih kandidata obaviti kockom od strane člana izbornog tijela čiji se rad promatra, izvlačenjem listića s nazivom političkih stranaka.
7. Promatrači određeni da prisustvuju radu izbornih tijela promatraju i prate njihov rad u ime svih stranaka pa su ovlašteni i dužni svoja zapažanja o nepravilnostima u radu i druge primjedbe priopćiti predstavniku svake stranke koja o tome traži obavještenje.
Promatrači su ovlašteni priopćiti svoja zapažanja o nepravilnostima u radu izbornih tijela i druge primjedbe predsjedniku izbornog tijela.
8. Promatrači mogu prisustvovati radu izbornog povjerenstva jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave kad one održavaju sjednice.
Promatrači mogu prisustvovati radu Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i županijskog izbornog povjerenstva kad se rješava o prigovorima u postupku kandidiranja i u postupku izbora.
9. Promatrači političkih stranaka mogu boraviti u prostoriji u kojoj se glasuje i prisustvovati radu biračkih odbora za vrijeme pripremanja biračkog mjesta prije njegovog otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja.
Promatrači političkih stranaka koji na dan 13. travnja 1997. godine namjeravaju pratiti rad biračkog odbora moraju se prijaviti predsjedniku ili članu biračkog odbora prije početka glasovanja, a najkasnije do 7:00 sati.
Ako birački odbor ograniči broj promatrača iz razloga navedenih u toč. 6. ovih Obvezatnih uputa, promatrači mogu dogovorno odrediti izmjenu. Ako promatrači ne postignu dogovor predsjednik ili član biračkog odbora svrstat će prijavljene promatrače po abecednom redu prezimena u grupe od onoliko promatrača na koliko je ograničen njihov broj. Na tako dobiveni broj grupa promatrača podijelit će vrijeme od 24 sata (vrijeme od otvaranja birališta - 7:00 sati dana 13. travnja 1997. godine pa do isteka roka u kojem zapisnik o svom radu mora dostaviti nadležnom izbornom povjerenstvu - 7:00 sati dana 14. travnja 1997. godine) i tako dobiti vremensko razdoblje u kojem svaka od tih grupa može promatrati.
Redoslijed vremena promatranja utvrdit će se kockom, izvlačenjem listića s rednim brojem grupe promatrača.
10. Promatrači ne smiju ometati rad izbornih tijela.
Promatrači koji prisustvuju glasovanju ne smiju razgovarati s biračima koji su pristupili glasovanju niti im iznositi svoja zapažanja ili prigovore o radu biračkih odbora ili na drugi način na njih utjecati.
11. Predsjednik izbornog tijela udaljit će promatrača ili sve promatrače ako nakon usmene opomene nastave ometati rad izbornog tijela.
12. Promatrač je dužan izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti potvrdu političke stranke koja ga je odredila.
Potvrdu iz stavka 1. ove točke izdaje i potpisuje osoba koja je ovlaštena statutom ili odlukom donesenom na temelju statuta za zastupanje političke stranke, kao i punomoćnik kojeg ta osoba ovlasti.
Strani promatrači
13. Ove Obvezatne upute primjenjuju se i na strane promatrače, osim toč. 5.
Strani promatrač je dužan izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti uvjerenje Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske kojim mu je utvrđen status stranog promatrača.
Klasa: 013-01/97-01/02
Urbroj: 599-97-9
Zagreb, 14. veljače 1997.
Predsjednik
Ivan Mrkonjić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti