POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - katalog znanja - pravilnik o odobrenju - zakon o carinskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91, 26/93 i 29/94), Ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O VISINI PRISTOJBI ZA OBVEZNE VETERINARSKO-SANITARNE
PREGLEDE I KONTROLE
Članak 1.
Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i otpadne životinjske tvari namijenjene utilizaciji iz članka 40. stavaka 1. i 2., članka 44. stavaka 1. i 2., članka 51. stavak 1. i članka 54. stavaka 1. i 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91, 26/93 i 29/94, u daljnjem tekstu: Zakon), fizičke ili pravne osobe, koje obavljaju njihov promet, plaćaju pristojbe u fiksnom iznosu.
Članak 2.
1. Pristojba za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole pošiljaka kopitara, papkara, peradi, kunića, divljači i ptica kod utovara, istovara i pretovara u unutarnjem prometu iznosi:
- za vagonske - (kontejnerske) 80,00 kn
- za brodske - (kontejnerske) 80,00 kn
- za avionske - (kontejnerske) 80,00 kn
- za kamionske:
od 10 do 20 t 80,00 kn
od 5 do 10 t 70,00 kn
od 2,5 do 5 t 60,00 kn
do 2,5 t 40,00 kn
- denčane pošiljke:
za svaku krupnu životinju (kopitare i goveda)
do 3 komada 20,00 kn.
za svakih započetih 10 komada sitnih
životinja (ovce, koze, svinje i slično) ili
50 komada peradi ili ptica 20,00 kn
za svaku slijedeću započetu pošiljku
krupnih i sitnih životinja, te peradi i ptica 10,00 kn
2. Pristojba za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole pošiljaka riba, rakova, školjki, puževa, žaba i ribljih proizvoda pri utovaru, istovaru i pretovaru iznosi:
- za vagonsko - (kontejnerske) 240,00 kn
- za brodsko - (kontejnerske) 240,00 kn
- za avionsko - (kontejnerske) 240,00 kn
- za kamionske pošiljke:
od 10 do 20 t 240,00 kn
od 5 do 10 t 180,00 kn
od 2,5 do 5 t 120,00 kn
do 2,5 t 50,00 kn
- za denčane pošiljke: ("kašete" plastične, stiroporske, kartonske, "kolete")
a) plave ribe do 5 kašeta 8,00 kn
za svaku sljedeću započetu 1,00 kn
b) ostale ribe do 5 kašeta 15,00 kn
za svaku sljedeću započetu 1,20 kn
c) rakova, puževa
žaba, školjki, muzgavaca i
mekušaca........do 5 kašeta 20,00 kn
za svaku slijedeću započetu 1,50 kn
U pristojbe pod točkom 2. ovoga članka uključen je i pregled nakon ulova ako se riba, rakovi, školjke, muzgavci i mekušci stavljaju u promet neposredno nakon obavljenog veterinarsko-sanitarnog pregleda.
3. Za meso, meso peradi, meso divljači, proizvode od mesa, proizvode od mlijeka, jaja i proizvode od jaja i ostale proizvode životinjskog podrijetla koji su namijenjeni javnoj potrošnji pri utovaru, istovaru i pretovaru plaćaju se pristojbe u sljedećem iznosu:
- za vagonske - (kontejnerske) 350,00 kn
- za brodske - (kontejnerske) 350,00 kn
- za avionske - (kontejnerske) 350,00 kn
- za kamionske:
od 10 do 20 t 350,00 kn
od 5 do 10 t 280,00 kn
od 2,5 do 5 t 200,00 kn
od 1 do 2,5 t 120,00 kn
- za denčane pošiljke:
do 50 kilograma 15,00 kn
od 50 do 300 kilograma 60,00 kn
od 300 do 1.000 kilograma 80,00 kn
4. Za pošiljke mlijeka
- za vagonske - (kontejnerske, cisterne) 20,00 kn
- za brodske - (kontejnerske, cisterne) 20,00 kn
- za avionske - (kontejnerske, cisterne) 20,00 kn
- za kamionske:
od 10 do 20 t 20,00 kn
od 5 do 10 t 18,00 kn
od 2,5 do 5 t 15,00 kn
do 2,5 t 10,00 kn
- denčane pošiljke:
denčane pošiljke do 3 kolete 7,00 kn
a za svaku slijedeću započetu 1,00 kn
Za pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla namijenjene hranidbi životinja (mesno brašno, riblje brašno, koštano brašno, krmno brašno, brašno od perja i druge proizvode koji služe za hranidbu životinja) te pošiljke životinjskog podrijetla namijenjene industrijskoj uporabi (koža, krzno, vuna, dlaka, crijeva, čekinje, perje, papci, rogovi, kosti, krv, spužve i drugi proizvodi namijenjeni industrijskoj uporabi) plaćaju se pristojbe u sljedećem iznosu:
- za vagonske - (kontejnerske) 60,00 kn
- za brodske - (kontejnerske) 60,00 kn
- za avionske - (kontejnerske) 60,00 kn
- za kamionske:
od 10 do 20 t 60,00 kn
od 5 do 10 t 45,00 kn
od 2,5 do 5 t 30,00 kn
do 2,5 t 25,00 kn
- za denčane do 3 kolete 10,00 kn
- za svaku slijedeću započetu 2,00 kn
Ukupna pristojba za denčane pošiljke ne može iznositi više od visine pristojbe za tu vrstu pošiljke ako se ona otprema kao vagonska, brodska, avionska ili kamionska.
Denčane pošiljke u smislu ovoga Pravilnika su pošiljke koje se u komadima (kutijama, koletama, kašetama i slično) predaju na otpremu željeznicom, brodom, avionom ili cestovnim prijevoznim sredstvima u težini manjoj od one za koju se u propisanom iznosu plaća vagonska, brodska, avionska ili kamionska pristojba odnosno pošiljke koje ne zauzimaju cijeli vagon, brod, avion ili kamion, već samo određeni broj kilograma ili tona.
Pristojba za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole iz članka 2. ovoga Pravilnika, za pošiljke u međunarodnom prometu (izvoz, uvoz, provoz), povećavaju se za 20%.
Za pošiljke koje su pregledane izvan uredovnog radnog vremena te u dane blagdana i praznika pristojbe se povećavaju za 50%.
Ukoliko tijekom pregleda pošiljaka iz članka 2. ovoga Pravilnika, dođe do kašnjenja u prispijeću na odredište, u odnosu na vrijeme, za koje je prijavljen pregled pošiljke, nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj osobi, pored pristojbi, obveznici plaćanja pristojbe plaćaju i troškove za izgubljeno vrijeme zbog čekanja i to prema obračunskom satu ovlaštene veterinarske osobe, što iznosi 120 kn.
Pošiljke iz točke 2, 3, 4 i 5 ovoga članka koje su dopremljene u središnje skladište koje je pod veterinarsko-sanitarnom kontrolom, a koje se kasnije raspodjeljuju u obliku manjih pošiljki smatraju se pretovarom i ne mogu biti dvostruko naplaćene.
Članak 3.
Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole: kopitara, papkara, peradi, kunića i divljači prije klanja, mesa nakon klanja, divljači nakon odstrijela, riba, rakova, školjaka, puževa i žaba nakon ulova (koji su namijenjeni javnoj potrošnji), iz članka 51. stavka 1. Zakona, fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost klanja ili ulova, plaćaju pristojbe u slijedećem iznosu:

  1. Za kopitare, po grlu: 16,00 kn
  2. Za papkare, po vrstama:

goveda
u objektima u kojima se kolje do 15
komada, po grlu 25,00 kn
u objektima u kojima se kolje više od
15 komada, po grlu 16,00 kn
svinje
u objektima u kojima se kolje do
10 komada, po komadu 24,00 kn
u objektima u kojima se kolje do
50 komada, po komadu 18,00 kn
u objektima u kojima se kolje više od
50 komada, po komadu 15,00 kn
ovca/koza, po grlu 15,00 kn
3. Za perad
u objektima u kojima se kolje do 1000
komada, po komadu 0,40 kn
u objektima u kojima se kolje do 3000
komada, po komadu 0,30 kn
u objektima u kojima se kolje više od
3000 komada po komadu 0,06 kn
4. Za kuniće po komadu: 0,30 kn
5. Za divljač:
- krupna, po grlu 15,00 kn
- pernata, po komadu 2,00 kn
- sitnu po komadu 7,50 kn
6. Za ribe, rakove, školjke, muzgavce,
mekušce, žabe i puževe
za plavu ribu do 10 kašeta 8,00 kn
za svaku sljedeću kašetu 0,5 kn
za ostalu ribu do 5 kašeta 10,00 kn
za svaku sljedeću kašetu 1,00 kn
za rakove, školjke, muzgavce, mekušce, žabe
i puževe i slično do 5 kašeta 15,00 kn
za svaku sljedeću kašetu 1,00 kn
Pristojbe iz stavka 1. ovoga članka, u objektima "izvozne" i, kategorije, umanjuju se za 30%.
Ukoliko se obvezni veterinarsko-sanitarni pregledi i kontrole, obavljaju u objektima ili mjestima, koji su izvan sjedišta ovlaštene veterinarske osobe, onda se pored naknada iz stavka 1. ovoga članka, plaćaju i troškovi putovanja, prema cjeniku nadležne veterinarske osobe.
Visina pristojbe iz stavka 1. ovoga članka, povećava se za 50%, u slučaju kada su obvezni veterinarsko-sanitarni pregledi i kontrole obavljeni izvan uredovnog radnog vremena.
U slučaju kada se pregledi i kontrole obavljaju u objektima s neredovitom dinamikom klanja, kašnjenjem i prekidima klanja, kada je dinamika klanja učestalo mala u odnosu na utrošeno vrijeme inspektora, pristojba za obvezatne veterinarsko-zdravstvene preglede, može se utvrditi prema obračunskom satu nadležne ovlaštene veterinarske organizacije, što iznosi 120,00 kn.
Članak 4.
Pristojbe za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole mesa kopitara, papkara, peradi, kunića i divljači: mesnih proizvoda; mlijeka, jaja, te proizvoda od mlijeka i jaja; ribe, rakova, školjaka, muzgavaca, puževa i žaba, proizvoda od tih životinjskih vrsta i meda; u proizvodnji, obradi, preradi (procesna kontrola) i pohrani, plaćaju pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje, obrade, prerade ili pohrane navedenih proizvoda, u slijedećem iznosu:

  1. Za meso i proizvode od mesa po toni 16,00 kn
  2. Za ribe, rakove, školjke, muzgavce, pu-

ževe i žabe i proizvode od riba, po toni 16,00 kn
3. Za mlijeko i proizvode od mlijeka:
do 500 l 12,00 kn
od 500 do 1000 l 16,00 kn
od 1001 do 2000 l 24,00 kn
od 2001 do 3000 l 40,00 kn
za svakih započetih 1.000 l 10,00 kn
4. Za ostale proizvode životinjskog podrijetla,
po toni 5,00 kn
U industrijskim objektima u kojima su ovlašteni veterinarski inspektori zbog naravi posla postavljeni s punim radnim vremenom, visina ukupne mjesečne pristojbe ne može preći 25.000,00 kn po ovlaštenom veterinarskom inspektoru.
Članak 5.
Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole: mliječnih proizvoda, jaja, meda, ribe, rakova, školjkaša, puževa i žaba, koji se proizvode, obrađuju ili dorađuju u kućanstvu, a namijenjeni su javnoj potrošnji (iz članka 54. stavka 1. Zakona), fizičke osobe koje stavljaju u promet navedene proizvode, plaćaju pristojbe u sljedećem iznosu:

  1. Za ribu, po kilogramu 0,16 kn
  2. Za rakove, školjke, muzgavce i mekušce

po kilogramu 0,10 kn
3. Za mliječne proizvode, po kilogramu 0,96 kn
4. Za jaja, za svakih započetih 10 komada 0,05 kn
Članak 6.
Sredstva ostvarena od pristojbi za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole u visini od 80% prihod su ovlaštene veterinarske stanice, a u visini od 20% prihod su Republike Hrvatske.
Uplatu sredstava iz stavka 1. ovoga članka na temelju Računa-priznanice izdane od strane ovlaštenog veterinarskog inspektora, obavlja korisnik veterinarsko-sanitarnog pregleda pravne ili fizičke osobe u korist računa ovlaštene veterinarske stanice u roku od 8 dana od primitka računa.
Obrazac Računa-priznanice tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka koja su prihod Republike Hrvatske - Ministarstva poljoprivrede i šumarstva - Uprave za veterinarstvo, uplaćuju se u korist računa - za zdravstvenu zaštitu životinja, broj 30101-637-1002918, model 05-5207-20 i koriste se za pokriće troškova laboratorijskih pretraga.
Veterinarska stanica na temelju "Računa - priznanice" iz članka 9. stavka ovoga Pravilnika sastavlja "Mjesečni obračun pristojba za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole" i dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva - Upravi za veterinarstvo do 15 dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Obrazac "Mjesečni obračun pristojbe za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole" iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini pristojbi za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole ("Narodne novine", br. 72/96 i 102/96).
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/97-01/28
Urbroj: 525-01-97-1
Zagreb, 12. veljače 1997.
Ministar
mr. sc. Zlatko Dominiković, v. r.VETERINARSKA STANICA U dana 199--.
Ovlaštena veterinarska inspekcija
KORISNIKU
RAČUN-PRIZNANICA BR.
serija
Korisnik iz Ulica i br.
1. Za obvezni veterinar-
sko sanitarni pregled i
kontrolu iz PravilnikaVrsta usluge Jedinica Količina Jedinica IZNOS
mjere kom/kg mjere

Ukupno:2. Troškovi prijevoza

Sveukupno:
Slovima:


Na temelju članka 12. stavka 2. Pravilnika o visini naknade za obvezne veterinarsko sanitarne preglede i kontrole, korisnik je dužan iz točke 1. ovog računa-priznanice u iznosu od kn
Slovima:
uplatiti u korist veterinarske stanice na žiro račun

  1. Korisniku
  2. Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva -

Uprava za veterinarstvo
3. Knjigovodstvu veterinarske stanice
4. Ostaje u bloku.
Ovlašteni veterinarski inspektor
M. P.
(ime i prezime otisnuto štambiljem)
Izdaje i distribuira: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
SKA STANICA 1996.
MJESEČNI OBRAČUN IZNOSA PRISTOJBI ZA OBAVLJENE VETERINARSKO-
SANITARNE PREGLEDE I KONTROLE
Za mjese
Br. Računa Ukupan iznos Iznos od 20% Iznos od 80%
-priznanice iz točke 1. (u korist (u korist Opaska
MPŠ) vet. stanice)
UKUPNO:
Od ukupnog iznosa u visini od 20% dostavljeno je kn
Slovima:
na posebni račun broj: 30101-637-1002918, model 055207-20 za zdravstvenu zaštitu životinja pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva - Uprave za veterinarstvo.
M.P. DIREKTOR:
veterinarske stanice
popuniti čitko i uredno


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti