POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - radno mjesto - pravilnik o zaštitnoj - odluka o ogranićenja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju lanka 31. stavaka 1. i 2. a u svezi sa člankom 8. stavkom 4. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 1997. godine donijela
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE PLOČE
I.
U Odluci o osnivanju Lučke uprave Ploče ("Narodne novine", broj 19/97) u točki IV. stavku 1., točki 1. Bazen Ploče, podtočka a) kopneni dio, mijenja se i glasi:
"a) kopneni dio
- Obuhvaća područje koje je omeđeno vodenom linijom koja započinje u točki u kojoj se spaja Bosanska i Putnička obala, te koja se proteže obalnim rubom Bosanske obale, obale 1, obale 2, obale 3, obalnim rubom obale 4, obale 5, prirodnim obalnim rubom djelomično omeđen kamenim nasipom do točke s kojom započinje sjeverna obala Kanala Vlaška-more-točka "Karakoz". Od ove točke granica se nastavlja sjevernom obalom kanala do ograde parcele "Kartonplast" d.d. Kopnenu granicu čini linija koja započinje kopnenom točkom u kojoj se spaja Bosanska obala i Putnička obala kod ulaza br. 1. u "Luku Ploče", produžava se jugozapadnim smjerom prema ulazu br. 2. isključujući Lučku kapetaniju, Carinu, zatim Dom zdravlja i ostale objekte doma zdravlja, administrativne objekte - Grad, upravnu zgradu "Luke Ploče", "Jadroagent", montažni objekt "Interšped" s aneksom montažnog objekta, zgradom "bivši rasuti tereti" te garažom i arhivom "Luka Ploče" sve sa pripadajućim zemljištem. Ova linija ide dalje od ulaza br. 2. gdje prelazi na suprotnu ivicu prometnice nastavljajući do prijelaza grupe kolosjeka k obali br. 5. Linija granice zatim ide sjevernom ivicom ranžirne grupe 2, ivicom ranžirne grupe 1, obuhvaćajući je do pružnog prijelaza na "Vranjaku", nadalje granica ide zapadnim rubom prometnice, te ogradom "Kartonplasta", završava na obali kanal Vlaška-more. Područje je označeno katastarskim česticama broj 4559/1, 586, te 4559/7, sve k.o. Komin. Ovom lučkom području pridodaje se prostor sjeverno od Crne rijeke u vrtači označenoj kao parcela 5608/228 k.o. Plina, kojem pripadaju katastarske čestice broj 7724, 4272/196 k.o. Plina, te 4568/2 k.o. Komin."
II.
Ova Odluka stupa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 342-21/97-01/03
Urbroj: 5030116-97-3
Zagreb, 18. prosinca 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti