POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - provedba prava - odluka o donaciji - pravilnik o krvi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine", broj 44/96) i provedenog javnog natječaja, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 1997. godine donijela

ODLUKU
O DAVANJU KONCESIJE ZA OSNIVANJE SLOBODNE ZONE OSIJEK
I.
Na temelju javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 5/97, Vlada Republike Hrvatske (dalje u tekstu: davatelj koncesije) na prijedlog Ministarstva gospodarstva, klasa: 413-01/97-02/18, od 3. travnja 1997. godine, po pribavljenom mišljenju Grada Osijeka, te Državne uprave za zaštitu okoliša, sukladno članku 5. stavcima 2. i 4. i članku 9. stavku 1. Zakona o slobodnim zonama, daje koncesiju: OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI, Osijek, Trg A. Starčevića 5; SLAVONSKOJ BANCI d.d. Osijek, M. Gupca 2; Društvu NIVETA d.d. Osijek, Jablanova 23; ZRAČNOJ LUCI OSIJEK d.d., Sv. Leopolda Mandića bb (dalje u tekstu: korisnik koncesije) za osnivanje Slobodne zone Osijek.
II.
Područje slobodne zone koja je predmet ove Odluke obuhvaća četiri odvojena dijela i to:

  1. Riječna luka (zapadni dio lučkog kompleksa) na k.o. Osijek k.č. br. 10212/1
  2. Lokacija Nemetin na k.o. Osijek k.č. br. 10435/1, 10438/1
  3. Zračna luka Klisa na k.o. Klisa k.č. br. 43
  4. Vukovarska avenija (dio poslovnog prostora MIO d.d. Osijek) na k.o. Osijek k.č. br. 9985/1, 9985/2, 9984/1, 9984/4, 9983/2, 9982/2, 9982/3, 9989/2, 9987, 10145/4, 10145/7.

III.
Koncesija se daje u svrhu obavljanja proizvodnje roba, oplemenjivanja robe, trgovine na veliko, posredovanja u trgovini, pružanja usluga, bankarskih i drugih novčanih poslova i usluga osiguranja i reosiguranja imovine i osoba.
IV.
Korisnik koncesije se obvezuje da će u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke osigurati uvjete za početak rada slobodne zone.
V.
Davatelj koncesije daje koncesiju iz točke I. ove Odluke na vremensko razdoblje od 25 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.
VI.
Korisnik koncesije se obvezuje da će uredno plaćati godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 2% ukupnog prihoda koji ostvari u poslovanju s korisnicima u slobodnoj zoni.
Navedena naknada uplaćuje se dva puta godišnje, najkasnije do 31. ožujka i do 30. rujna tekuće godine i to: 50% u korist proračuna Republike Hrvatske i 50% u korist Grada Osijeka.
VII.
Korisnik koncesije oslobađa se plaćanja godišnje naknade za koncesiju u prvih pet godina poslovanja zone.
VIII.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Ministarstvo gospodarstva da sklopi Ugovor o koncesiji iz točke I. ove Odluke kojim će se detaljno utvrditi ovlaštenje davatelja koncesije, te prava i obveze korisnika koncesije.
IX.
Ako korisnik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
X.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 413-01/97-01/03
Urbroj: 5030115-97-1
Zagreb, 12. svibnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti