POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - javni oglasi - pravilnik o priručnicima - upute za provedbu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", broj 100/96) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. veljače 1997. godine donijela

ODLUKU
O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE JAVNIH CESTA
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila temeljem kojih se javne ceste razvrstavaju u državne, županijske i lokalne ceste.
II.
Mjerila iz točke I. ove Odluke jesu:
- osnovna,
- dopunska,
- korektivna.
III.
Osnovnim mjerilima određuje se društveno, prometno i gospodarsko značenje cestovnog pravca u prostoru.
Dopunskim mjerilima određuje se značenje cestovnog pravca koji je u funkciji povezivanja značajnih prometnih, prirodnih, kulturnih, turističkih, zdravstvenih i sportsko-rekreacijskih lokaliteta.
Korektivna mjerila se odnose na posebne okolnosti i uvjete kojima se omogućuje:
- određivanje pojedinog cestovnog pravca u odnosu na posebne prostorne vrijednosti i na elemente prometnog opterećenja,
- određivanje trase javne ceste kroz grad i urbano područje.
IV.
Prema osnovnim mjerilima iz točke III. stavka 1. ove Odluke u državne ceste razvrstavaju se:

 1. ceste koje su međunarodnim i međudržavnim Sporazumima određene kao europske (E) ceste,
 2. ceste koje povezuju cjelokupni teritorij Republike Hrvatske,
 3. ceste koje grad Zagreb uključuje u cestovnu mrežu Republike Hrvatske i Europe,
 4. ceste koje povezuju Grad Zagreb sa sjedištem županija,
 5. ceste koje povezuju sjedišta županija uključujući i gradove Pula i Križevci - međusobno,
 6. ceste koje povezuju sjedišta županija s većim regionalnim sjedištima susjednih država (gradovi veći od 100.000 stanovnika),
 7. cestovne okosnice velikih otoka,
 8. ceste koje ostvaruju kontinuitet razvrstane državne ceste kroz gradove.

Dopunska mjerila iz točke III. stavka 2. ove Odluke za razvrstavanje javnih cesta u državne ceste odnose se na priključne ceste koje povezuju državnu mrežu cesta s:

 1. međunarodnim zračnim lukama,
 2. morskim lukama od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku,
 3. državnim rječnim pristaništima,
 4. međunarodnim cestovnim graničnim prijelazima,
 5. trajektnim lukama kojima se ostvaruje kontinuitet državne cestovne mreže.

V.
Prema osnovnim mjerilima iz točke III. stavka 1. ove Odluke u županijske ceste razvrstavaju se:

 1. ceste koje povezuju sjedišta županija s gradovima i općinskim sjedištima,
 2. ceste koje povezuju sjedišta gradova i općina međusobno,
 3. zamjenske ceste uz građevine i dionice s naplatom cestarine.

Dopunska mjerila iz točke III. stavka 2. ove Odluke za razvrstavanje javnih cesta u županijske ceste odnose se na priključne ceste koje povezuju državne i županijske ceste s:

 1. morskim lukama i rječnim pristaništima županijskog značenja,
 2. zračnim lukama,
 3. željezničkim kolodvorima,
 4. robnim terminalima,
 5. turističkim lokalitetima,
 6. lokalitetima i građevinama evidentiranim u državnim registrima kao povijesno-kulturna ili prirodna baština,
 7. naseljima većim od 300 stanovnika i udaljenosti od ceste veće od 500 m od početka naselja.

VI.
Prema osnovnim mjerilima iz točke III. stavka 1. ove Odluke u lokalne ceste razvrstavaju se ceste koje povezuju sjedište grada odnosno općine s naseljima s više od 50 stanovnika unutar grada ili općine.
Dopunsko mjerilo iz točke III. stavka 2. ove Odluke za razvrstavanje javnih cesta u lokalne ceste odnosi se na priključne ceste koje povezuju prometne, povijesne, prirodne i turističke lokalitete općinskog ili gradskog značenja s lokalnom ili županijskom cestom odnosno državnom mrežom cesta.
VII.
Prema osnovnim mjerilima iz točke III. stavka 1. ove Odluke u državne ceste u gradovima razvrstavaju se ceste koje ostvaruju kontinuitet državne ceste kroz gradove, kao početna, završna ili prolazna dionica.
Prema osnovnim mjerilima iz točke III. stavka 1. ove Odluke u županijske ceste u gradovima razvrstavaju se:

 1. ceste koje ostvaruju kontinuitet županijske ceste kroz gradove, kao početna, završna ili prolazna dionica,
 2. ceste koje povezuju udaljena gradska područja s državnom mrežom cesta ili ih povezuju međusobno.

Prema dopunskim mjerilima iz točke III. stavka 2. ove Odluke u županijske ceste u gradovima razvrstavaju se:

 1. priključne ceste koje povezuju prometne lokalitete županijskog i gradskog značenja sa županijskim cestama odnosno državnom mrežom cesta (zračnim lukama, robnim terminalima i željezničkim terminalima),
 2. priključne ceste koje povezuju turističke lokalitete sa županijskim cestama odnosno državnom mrežom cesta,
 3. priključne ceste koje povezuju lokalitete registrirane kao povijesna, prirodna ili kulturna baština,
 4. priključne ceste koje povezuju zdravstvene ustanove županijskog i gradskog značenja.

Prema osnovnim mjerilima iz točke III. stavka 1. ove Odluke u lokalne ceste u gradovima razvrstavaju se:

 1. ceste koje ostvaruju kontinuitet lokalne ceste kroz gradove kao početne, završne ili tranzitne dionice,
 2. ceste koje povezuju stambene četvrti veće od 30.000 stanovnika sa županijskim cestama,
 3. ceste koje povezuju samostalna naselja veća od 1.000 stanovnika sa županijskim cestama,
 4. ceste koje povezuju susjedne gradske četvrti međusobno,
 5. ceste koje povezuju susjedna naselja međusobno.

VIII.
Korektivna mjerila iz točke III. stavka 3. ove Odluke primjenjuju se nakon postupka razvrstavanja javnih cesta tako da:

 1. trasu državne ceste kroz grad odnosno urbano područje određuje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza uz mišljenje nadležnog županijskog ureda odnosno ureda Grada Zagreba,
 2. trasu županijske ili lokalne ceste kroz grad odnosno urbano područje određuje nadležni županijski ured uz mišljenje jedinice lokalne samouprave, a kroz Grad Zagreb određuje nadležni ured Grada Zagreba,
 3. vrsta javne ceste utvrđena korektivnim mjerilima može prijeći u nižu ili višu vrstu javne ceste ako se promijene mjerila po kojima je utvrđena njena vrsta ili ako se bitno poveća ili smanji veličina prometa koji se odvija po njoj,
 4. javnom cestom se smatra i cesta predviđena Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske, kao poboljšanje postojeće javne ceste, a ta cesta postaje javna cesta odmah nakon izgradnje,
 5. dio postojeće javne ceste koji se ne poklapa s trasom novoizgrađene javne ceste prelazi u nižu skupinu javnih cesta odnosno u cestu koja nije javna cesta.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 340-01/97-01/01
Urbroj: 5030116-97-2
Zagreb, 13. veljače 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti