POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - javni natječaji - uputa u svezi - odluku o razrješenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 28. i članka 67. stavka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 108/96.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. veljače 1997. donijela
UREDBU
O USMJERAVANJU SREDSTAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
Članak 1.
Obveznici uplate sredstava za stambeno zbrinjavanje iz članka 28. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uplaćuju propisan iznos od 2% na poseban račun Ministarstva razvitka i obnove Republike Hrvatske broj 30102-789-3086.
Sredstva za stambeno zbrinjavanje po stopi od 2% obračunavaju se i uplaćuju mjesečno na sve plaćene obveze u proteklom mjesecu za izvedene radove i obavljene usluge, i to neovisno o tome da li su u cijelosti radovi izvedeni ili usluge obavljene.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se do 15. dana tekućeg mjeseca za protekli mjesec.
Izvješće o obračunu i uplati iznosa iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu razvitka i obnove do 20. dana tekućeg mjeseca za protekli mjesec, i to prema obrascu koji je u prilogu ove Uredbe.
Članak 2.
U osnovicu za obračun iznosa iz članka 1. ove Uredbe uključen je porez na promet.
Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ove Uredbe kao i sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu - Razdjela 035, glava 05 - Ministarstvo razvitka i obnove dužno je koristiti za stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja sukladno odredbi članka 23. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a prema planu i redu prvenstva iz članka 26. stavka 1. i popisu iz članka 67. stavka 1. istoga Zakona.
Članak 4.
Usluge i radovi u smislu ove Uredbe jesu usluge i radovi utvrđeni propisom kojim se uređuje postupak nabave roba i usluga i ustupanja radova.
Kao druge pravne osobe koje su obveznici uplata za stambeno zbrinjavanje u smislu odredbe članka 28. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji razumijevaju se pravne osobe utvrđene propisom kojim se uređuje postupak nabave roba i usluga i ustupanja radova.
Članak 5.
Ministar financija će, prema potrebi, donijeti propis za provedbu ove Uredbe.
Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 370-01/97-01/03
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 13. veljače 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.
_____________________
_____________________
Obveznik obračuna i uplate
I Z V J E Š Ć E
o mjesečnom obračunu i uplati sredstava za stambeno zbrinjavanje HRVI iz Domovinskog rata i članova obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja u visini 2% od ukupne cijene obavljenih usluga, nabavljenih roba, odnosno izvedenih radova za
mjesec ____ 199 _.
Redni
brojIznos plaćenih radova,
roba i usluga u mjesecu
______________ - ukupno2% od kolone 2
- ukupno


123
.
.
.
.
..
.
.
.
..
.
.
.

Potpis ovlaštene osobe

______________________


M. P.

U _____________ 199 _______.

__________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti