POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - izvid prava - rješenje o ukidanju - ispravak pravilnika izbor ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 31. stavka 1. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 30/93 - pročišćeni tekst, 11/94, 68/95 te 108/96) Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje
OBVEZATNE UPUTE OŽ-II
O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORIMA ZASTUPNIKA U SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

  1. Odluka predsjednika Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske objavljena je dana 12. veljače 1997. godine ("Narodne novine" br. 16/97).
  2. Rokovi teku od dana 13. veljače 1997. godine u 00:00 sati
  3. Prijedlozi županijskih lista moraju prispjeti nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu odnosno Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba najkasnije u roku od 14 dana, dakle do
  4. veljače 1997. godine do 24:00 sata

(Članak 15. stavak 1.)
4. Nadležno županijsko izborno povjerenstvo odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba mora prihvatiti i objaviti županijske liste i zbirnu listu županijskih lista u roku od 48 sati od isteka roka iz toč. 3. ovih Obvezatnih uputa, dakle do
28. veljače 1997. godine do 24:00 sata
(Članak 16. stavak 5.)
5. Županijske liste i zbirna lista županijskih lista moraju se objaviti u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji.
(Članak 16. stavak 5.)
6. Izborna promidžba traje od dana objave županijskih lista i zbirne liste županijskih lista pa do 24 sata prije izbora, dakle od
1. ožujka 1997. godine u 00:00 sati do
11. travnja 1997. godine do 24:00 sata
(Članak 18.)
7. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje od
12. travnja 1997. godine od 00:00 sati do
13. travnja 1997. godine do 24:00 sata
(Članak 20.)
8. Nadležno županijsko izborno povjerenstvo, te Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba mora imenovati članove i zamjenike članova biračkog odbora, te objaviti koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za zastupnike, dakle do
7. travnja 1997. godine do 24:00 sata
(Članak 32a.)
9. Ministar uprave, na prijedlog ministra obrane, odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske;
Ministar pomorstva, prometa i veza odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači, koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske;
Ministar pravosuđa odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači lišeni slobode;
najkasnije do 7. travnja 1997. godine do 24:00 sata
(Članak 35. u svezi s člankom 34. stavak 3.)
10. Glasovanje traje neprekidno
13. travnja 1997. od 7:00 sati do 19:00 sati
Biralište se zatvara u 19.00 sati.
Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se da glasuju i nakon 19 sati.
(Članak 42. stavak 1.)
11. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu odnosno Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle
14. travnja 1997. godine do 7:00 sati
(Članak 47. stavak 1.)
12. Nadležno županijsko izborno povjerenstvo odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle
14. travnja 1997. godine do 19:00 sati
(Članak 48. stavak 1.)
13. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odredit će način i rok u kojem mu nadležno izborno povjerenstvo županije odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba mora dostaviti izborne rezultate na svom području zajedno sa zapisnikom o svom radu.
(Članak 48. stavak 2.)
14. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske utvrđuje rezultate izbora za zastupnike na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima u svim županijama u Republici, te u Gradu Zagrebu.
(Članak 50.)
15. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, kad utvrdi rezultate glasovanja za zastupnike za županijski dom Sabora Republike Hrvatske, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisnicima o radu izbornog povjerenstva (OŽ-6).
(Članak 51.)
Zaštita izbornog prava
16. Ustavnost i zakonitost izbora za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske i rješava izborne sporove.
(Članak 53.)
17. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti:
- politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, odnosno birači koji su predložili županijsku listu;
- kandidati za zastupnika
(Članak 54. stavak 1.)
18. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može podnijeti samo ona politička stranka, dvije ili više političkih stranaka i birači o čijim se županijskim listama glasovalo, te kandidati za zastupnike o kojima se glasovalo.
(Članak 54. stavak 2.)
19. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za zastupnike podnosi se Izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske u roku od
48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana
(Članak 55. stavak 1.)
20. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od
48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana
(Članak 55. stavak 2.)
21. Protiv rješenja Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske podnositelji prigovora kao i kandidati za zastupnike koji su nezadovoljni takvom odlukom imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Žalba se podnosi putem Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.
(Članak 57. stavak 1. i 3.)
22. Žalba se podnosi u roku od
48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno pobijano rješenje
(Članak 57. stavak 2.)
23. Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je odlučiti o žalbi u roku od
48 sati od isteka dana primitka žalbe, dakle od 00:00 sati idućeg dana
(Članak 57. stavak 5.)
Klasa: 013-01/97-01/01
Urbroj: 599-97-12
Zagreb, 12. veljače 1997.
Predsjednik
Ivan Mrkonjić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti