POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - izvid prava - pravilnik o detaljnim - zakon o investicijskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", br. 69/97.) ministar financija donosi
PRAVILNIK
O OBLIKU I SADRŽAJU PRIJAVE POREZA NA PROMET NEKRETNINA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuje se oblik i sadržaj prijave poreza na promet nekretnina.
Članak 2.
Porezni obveznik prijavljuje nastanak porezne obveze na obrascu: Prijava poreza na promet nekretnina, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o nastanku porezne obveze ("Narodne novine", br. 1/91.).
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 410-20/97-01/44
Urbroj: 513-07/97-1
Zagreb, 8. srpnja 1997.
Ministar financija
mr. sc. Božo Prka, v. r.REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED ____________________
ISPOSTAVA _________________________
POREZNI OBVEZNIK (STJECATELJ NEKRETNINE)
_ ___
(Naziv / ime i prezime)
_ ___
(Adresa: mjesto, ulica i broj)
_ ___
(MB / JMBG - Porezni broj)
PRIJAVA POREZA NA PROMET NEKRETNINA
Prijavljujem nastanak porezne obveze poreza na promet nekretnina po ugovoru sklopljenom dana _________ po

pravomoćnoj odluci suca ili drugog tijela od ______________
I. PODACI O PRODAVATELJU - OTUĐITELJU
NEKRETNINE
1. ___________________________________________________
(Naziv / ime i prezime, adresa)
2. ___________________________________________________
(MB / JMBG, porezni broj)
3. Prodavatelj - otuđitelj nabavio je nekretninu koju otuđuje na temelju ________________ od ________________

po cijeni od ________________ kuna.
II. PODACI O NEKRETNINI
1. Opis (građevine, stana, poslovne prostorije, zemljišta ili druge nekretnine)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
2. Površina u četvornim metrima __________________________
3. Mjesto gdje se nekretnina nalazi (za građevine adresa i kada je iz-

građena _________________________________________
4. Za zemljište: katastarska općina __________ , broj zemljišnoknjižnog

uloška _____________ i broj katastarske čestice _____________ .
III. PODACI ZA PRIZNAVANJE POREZNE POVLASTICE*
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
IV. NAPOMENE POREZNOG OBVEZNIKA
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

_ __________________________________________________
MJESTO I NADNEVAK PODNOŠENJA OVE PRIJAVE

________________________________
(Potpis ili potpis i pečat
podnositelja porezne prijave)
Privitak: _________________
(ugovor ili odluka suda
ili drugog tijela
o stjecanju nekretnine)
________
* Podnositelj unosi npr. podatke o stjecanju nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnine, podatke o unosu nekretnine u trgovačko društvo kao osnivačkog uloga, podatke o prijavi prebivališta na području posebne državne skrbi kupnjom nekretnine na tom području i dr.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti