POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - propisi i tarife - uredba o pristupu - pravilnik o korištenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2., članka 48. stavka 3. točke 4., članka 49. stavka 1. točaka 1., 2. i 5. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU RIBOLOVA PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM KOĆOM
Članak 1.
U Pravilniku o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom ("Narodne novine", br. 67/97 i 97/97) članak 12. mijenja se i glasi:
"Veličina oka ni na jednom dijelu pridnene koće ne smije biti manja od 24 milimetra, a na košulji (pokrovu) ne smije biti manja od 46 milimetara."
Članak 2.
Članak 13. mijenja se i glasi:
"Iznimno od odredbe članka 12. ovoga Pravilnika, na zapadnoj obali Istre od morske granice s Republikom Slovenijom od plićine Albanež u kursu 221° u pravcu vanjske granice teritorijalnog mora Republike Hrvatske, u razdoblju od 1. ožujka do 30. rujna, radi izlovljavanja muzgavaca dozvoljena je uporaba pridnene koće kod koje otvor ni na jednom dijelu ne smije biti manji od 14 milimetara, a na košulji (pokrovu) ne smije biti manji od 28 milimetara."
Članak 3.
Iza članka 13. dodaje se novi članak 13a. koji glasi:
"Veličina oka pridnene koće izrađene od uzlovnog mrežnog tega mjeri se u mokrom stanju od sredine jednog uzla do sredine drugog uzla dužinom ispružene stranice oka mrežnog tega.
Veličina oka pridnene koće izrađene od bezuzlovnog mrežnog tega mjeri se u mokrom stanju dužinom ispružene stranice oka između sredina dviju spojnica oka mrežnog tega.
Prigodom mjerenja veličine oka iz stavka 1. i 2. ovoga članka mora se izmjeriti najmanje deset (10) oka i na temelju tih mjerenja utvrditi srednju vrijednost veličine oka."
Članak 4.
Članak 16. mijenja se i glasi:
"Povlastica za obavljanje ribolova pridnenom koćom na području unutrašnjeg ribolova mora izdat će se samo u slučajevima:

  1. kad se radi o plovilu koje udovoljava uvjetima navedenim u članku 8. stavku 1. i 3. ovoga Pravilnika i kojim se ribolov uz uporabu pridnene koće obavljao prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
  2. kad se radi o plovilu u gradnji namijenjenom ribolovu uz uporabu pridnene koće čija je gradnja započeta prije 20. travnja 1993. godine i koje udovoljavaju uvjetima navedenim u članku 8. stavku 1. i 3. ovoga Pravilnika."

Članak 5.
Članak 17. mijenja se i glasi:
"Odredbe članka 12. ovoga Pravilnika primjenjivat će se od 1. siječnja 1999. godine".
Članak 6.
U članku 18. stavci 2. i 3. brišu se.
Članak 7.
Grafički prikaz načina mjerenja veličine oka uzlovnog i bezuzlovnog mrežnog tega kod pridnene koće tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/97-01/315
Urbroj: 525-01-97-01
Zagreb, 11. prosinca 1997.
Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti