POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - izmjene i dopune zakona - pravilnik o boji - odluka o načinu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. srpnja 1997. godine donijela
ODLUKU
O DAVANJU KONCESIJE NA POMORSKO DOBRO U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA OBALE ZA PRIHVAT UGLJENA I SUSTAVA RASHLADNE VODE, LUKE POSEBNE NAMJENE - INDUSTRIJSKE LUKE PLOMIN
I.
Na temelju javnog prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije na izgradnju i gospodarsko korištenje obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene - industrijske luke Plomin ("Narodne novine", broj 48/97) i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija osnovanog sukladno članku 63. stavku 3. Pomorskog zakonika, prihvaća se ponuda Hrvatske elektroprivrede d.d., Zagreb (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik), te daje Ovlašteniku ovlaštenje za izgradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra.
Pomorsko dobro - lučko područje koje je predmet ove Odluke obuhvaća:

  1. na kopnenom dijelu: k. o. Ripenda k. č. 201/219 i dio 201/263, 201/264, 201/265, 201/267, 201/268, 201/269, 201/273 i 2485/1 ukupne površine 40.500 m˛;
  2. na morskom dijelu pripadajući prostor označen na kopiji katastarskog plana k. o. Ripenda, br. lista 3, ukupne površine 22.200 m˛.

II.
Koncesija se daje u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene - industrijske luke Plomin od značaja za Republiku Hrvatsku.
Ovlaštenik se obvezuje da lučko područje - pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobija na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za posebne potrebe Ovlaštenika.
III.
Ovlaštenik je dužan izgraditi i gospodarski koristiti industrijsku luku, sukladno Zakonu o morskim lukama, drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, te lokacijskom, građevinskom i uporabnom dozvolom i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.
IV.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke Ovlašteniku na vremensko razdoblje od 28 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji pomorskog dobra.
V.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke Ovlaštenik se obvezuje da će uredno plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada koju Ovlaštenik plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:

  1. stalni dio prema metru kvadratnom lučkog područja u iznosu od 1,75 kuna za metar kvadratni kopnenog i morskog dijela zauzetog pomorskog dobra,
  2. promjenjivi dio prema pretovarenoj toni tereta godišnje u iznosu od 1,45 kuna po toni tereta.

Promjenjivi dio naknade uvećava se za postotak rasta prosječne prodajne cijene 1 kWh na pragu termoelektrane Plomin I i II u prethodnoj godini.
Navedena naknada plaća se na sljedeći način:
- stalni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja Ugovora o koncesiji i to uvijek za tekuću godinu unaprijed, a za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja;
- promjenjivi dio naknade plaća se unatrag i to:
do 30. rujna u tekućoj godini prema prometu u prvom polugodištu;
do 30. travnja za drugo polugodište protekle godine.
VI.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da sklopi Ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, te održavanje i osiguranje luke.
VII.
Ako Ovlaštenik u roku 15 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 934-01/97-01/01
Urbroj: 5030115-97-8
Zagreb, 11. srpnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti