POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - propisi i statuti - indeks cijene na - odluka o razrješenja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTAR POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 7. stavka 5., članka 35. i članka 46. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK
O NAKNADI, OBRASCU I SADRŽAJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE REKREACIJSKO-ŠPORTSKOG RIBOLOVA NA MORU
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se način određivanja visine naknade za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru te obrasci i sadržaj dozvola za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru.
Članak 2.
(1) Dozvola za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru za hrvatske ili strane državljane (u tekstu koji slijedi: dozvola) izdaje se na rok i to:

 1. - za jedan (1) dan;
 2. - za tri (3) dana;
 3. - za sedam (7) dana;
 4. - za trideset (30) dana.

(2) Visina naknade za dozvole iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u iznosu od:

 1. - 40,00 kuna za dozvolu za jedan (1) dan;
 2. - 100,00 kuna za dozvolu za tri (3) dana;
 3. - 150,00 kuna za sedam (7) dana;
 4. - 300,00 kuna za dozvolu za trideset (30) dana.

Članak 3.
(1) Dozvola za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru za tekuću kalendarsku godinu (u tekstu koji slijedi: godišnja dozvola) izdaje se samo:

 1. - hrvatskim državljanima koji su invalidi Domovinskog rata i
 2. - hrvatskim ili stranim državljanima sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj, koji su članovi športskih klubova učlanjenih u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez.

(2) Visina naknade za godišnju dozvolu iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u iznosu od:

 1. - 10,00 kuna za invalide Domovinskog rata;
 2. - 15,00 kuna za osobe do 18 godina života;
 3. - 50,00 kuna za osobe koje su umirovljenici ili koje su navršile 60 godina života ili koje u tekućoj kalendarskoj godini za koju se izdaje dozvola navršavaju 60 godina života;
 4. - 200,00 kuna za osobe od 18 do 60 godina života.

(3) Godišnja dozvola za invalide Domovinskog rata vrijedi samo uz predočenu iskaznicu udruge invalida Domovinskog rata.
(4) Godišnja dozvola iz stavka 2. točka 2., 3. i 4. ovoga članka vrijedi samo uz predočenu člansku kartu športskog kluba učlanjenog u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilačni savez.
(5) Godišnja dozvola iz stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 3. ovoga članka za osobu koja je umirovljenik, a koja nije navršila 60 godina života ili koja u tekućoj kalendarskoj godini za koju se plaća naknada neće navršiti 60 godina života, izdat će se samo nakon što ta osoba predoči odrezak mirovine.
Članak 4.
Dozvole i godišnje dozvole navedene u članku 2. i članku 3. ovoga Pravilnika ne vrijede za lov TUNA (Thunnus thynnus), IGLANA (Xiphias gladius) i IGLANA (Tetrapturus belone).
Isključivo za lov tuna, igluna i iglana u rekreacijsko-športskom ribolovu na moru izdaje se posebna dozvola na rok od sedam (7) dana.
Visina naknade za dozvolu iz stavka 2. ovoga članka iznosi 500,00 kuna.
Članak 5.
Ovlaštenici posebne dozvole za lov tuna, igluna i iglana obvezni su, u roku od sedam (7) dana nakon završenog ribolova, dostaviti izvješće o ulovu.
Izvješće o ulovu iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se na evidencijskom listiću koji se ovlašteniku izdaje uz dozvolu za lov tuna, igluna i iglana.
Članak 6.
Datumi upisani u dozvolama označavaju početak i završetak prava obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova i to:
- od 00,00 sati do 24,00 sati kod dozvola za jedan dan;
- od 00,00 sati prvog datuma (početak ribolova) do 24,00 sati zadnjeg datuma (završetak ribolova) kod dozvola: za tri dana u tjednu, za sedam dana, i za trideset dana;
- od 00,00 sati 1. siječnja (početak ribolova) do 24,00 sata 31. prosinca (završetak ribolova) kod godišnje dozvole.
Članak 7.
Dozvola se sastoji od prednje strane i poleđine dimenzija 22,5x11 cm.
Svaka strana dozvole podijeljena je u tri dijela, a svaki od njih ima dimenzije 7,5x11 cm.
Na prednjoj strani dozvole su stranice označene sa 1., 4. i 5., a na poleđini su stranice označene sa 2., 3. i 6.
Članak 8.
(1) Na obrascu svih vrsta dozvola iz članka 2., članka 3. i članka 4. ovoga Pravilnika u dijelovima označenim sa rednim brojevima 1. i 5. od vrha prema dnu je tekst slijedećeg sadržaja:
- grb Republike Hrvatske u boji;
- naziv ministarstva koje izdaje dozvolu;
- naziv dozvole;
- tekuća kalendarska godina i rok na koji se dozvola izdaje;
- serijski broj dozvole;
- cijena dozvole.
(2) Kod godišnje dozvole za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata navedeno je da dozvola vrijedi samo uz predočenje iskaznice udruge invalida Domovinskog rata.
(3) Kod godišnjih dozvola za hrvatske državljane ili strane državljane sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj, koji su članovi športskih klubova učlanjenih u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez, navedeno je da dozvola vrijedi uz predočenje članske iskaznice športskog kluba koji je učlanjen u jedan od navedenih Saveza.
Članak 9.
Na obrascu svih vrsta dozvola iz članka 2. i članka 3. ovoga Pravilnika, u dijelu označenom sa rednim brojem 3. navedene su vrste i količine ribolovnih alata i opreme koje ovlaštenik dozvole smije rabiti kod obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova na moru te naznaka da dozvola ne vrijedi za lov tuna, igluna i iglana.
Članak 10.
Na obrascu dozvole iz članka 4. ovoga Pravilnika u dijelu označenom sa rednim brojem 3. navedeno je da dozvola vrijedi isključivo za rekreacijsko-športski ribolov na moru za lov tuna, igluna i iglana i navedene su vrste i količine ribolovnih alata koje ovlaštenik dozvole smije rabiti kod obavljanja takvoga ribolova.
Članak 11.
Na obrascu svih vrsta dozvola iz članka 2., članka 3. i članka 4. ovoga Pravilnika u dijelu označenom sa rednim brojem 4. navedene su posebne napomene u svezi sa obavljanjem rekreacijsko-športskog ribolova na moru za koji se izdaje predmetna dozvola.
Članak 12.
Na obrascu svih vrsta dozvola iz članka 2. i članka 4. ovoga Pravilnika u dijelovima označenim sa rednim brojem 2. i 6., od vrha prema dnu sa četiri vodoravne crte i pravokutnik u koji se upisuju slijedeći podaci:
- ime i prezime ovlaštenika;
- JMBG ili broj putovnice ovlaštenika;
- mjesto i nadnevak (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ovlašteniku;
- tko je prodao dozvolu ovlašteniku.
Članak 13.
Na obrascu svih vrsta dozvola iz članka 3. ovoga Pravilnika u dijelovima označenim sa rednim brojem 2. i 6., od vrha prema dnu su četiri vodoravne crte i pravokutnik u koji se upisuju slijedeći podaci:
- ime i prezime ovlaštenika;
- adresa ovlaštenika (mjesto, ulica i kućni broj);
- JMBG ovlaštenika;
- mjesto i nadnevak (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ovlašteniku;
- tko je prodao dozvolu ovlašteniku.
Članak 14.
O izdanim dozvolama vodi se središnja evidencija u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.
Pravne i fizičke osobe, koje u ime i za račun Ministarstva poljoprivrede i šumarstva prodaju dozvole, na obrazac dozvole upisuju sve tražene podatke i nakon toga jedan dio obrasca dozvole daju ovlašteniku a drugi dio (na kojem je dijagonalno otisnuta crvena crta) dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.
Obveze iz stavka 2. ovoga Pravilnika odnose se i na područne jedinice Ministarstva poljoprivrede i šumarstva kad izdaju dozvole za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru.
Članak 15.
Podaci u obrascu dozvole ispunjavaju se pisaćim strojem ili rukom tiskanim slovima.
Članak 16.
Obrasci dozvola za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru iz članka 2., članka 3. i članka 4. ovoga Pravilnika tiskaju se sa zaštitom od krivotvorenja i toniraju se:

 1. - u žutoj boji, dozvola za jedan (1) dan;
 2. - u oker boji, dozvola za tri (3) dana;
 3. - u zelenoj boji, dozvola za sedam (7) dana;
 4. - u plavoj boji, dozvola za trideset (30 dana);
 5. - u boji breskve, godišnja dozvola za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata;
 6. - u sivoj boji, godišnja dozvola za hrvatske državljane sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj do 18 godina života, koji su članovi športskih klubova učlanjenih u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez;
 7. - u maslinasto zelenoj boji, godišnja dozvola za hrvatske državljane i strane državljane sa stalnim nastanjenjem u Republici Hrvatskoj koji su umirovljenici ili koji su navršili 60 godina života ili koji u godini za koji se izdaje dozvola navršavaju 60 godina života, koji su članovi športskih klubova učlanjenih u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez;
 8. - u ljubičastoj boji, godišnja dozvola za hrvatske državljane i strane državljane sa stalnim nastanjenjem u Republici Hrvatskoj od 18 do 60 godina života, koji su članovi športskih klubova učlanjenih u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili u Hrvatski ronilački savez;
 9. - u srebrnoj boji, dozvola za sedam (7) dana isključivo za lov tuna, igluna i iglana.

Članak 17.
Obrasci svih dozvola tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Prilozi od 1. do 9.).
Članak 18.
(1) Godišnje dozvole za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata prodavat će:
- područne jedinice Ministarstva poljoprivrede i šumarstva;
- Hrvatski savez za športski ribolov na moru i
- Hrvatski ronilački savez.
(2) Godišnja dozvola za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata prodat će se građaninu nakon što on predoči rješenje mjerodavnog invalidskog povjerenstva (o stupnju njegovog tjelesnog oštećenja) ili nakon što predoči iskaznicu udruge invalida Domovinskog rata.
Članak 19.
Godišnja dozvola vrijedi do kraja tekuće kalendarske godine za koju je izdana ako je ovlaštenik u momentu izdavanja dozvole ispunjavao sve uvjete propisane za njeno izdavanje.
Članak 20.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o naknadi, obrascu i sadržaju dozvole za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru ("Narodne novine", br. 105/96).
Članak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 1998. godine.
Klasa: 011-02/97-01/135
Urbroj: 525-01-97-1
Zagreb, 10. prosinca 1997.
Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti