POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - propisi - uredbu o minimalnoj - pravilnik za proizvode ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 35. i članka 49. stavka 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O RIBOLOVNIM ALATIMA I OPREMI ZA REKREACIJSKO-ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se način, vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u obavljanju rekreacijsko--športskog ribolova na moru.
Članak 2.
Rekreacijsko-športski ribolov na moru smije se obavljati samo uz uporabu slijedećih vrsta ribolovnih alata opreme:
1. UDIČARSKI RIBOLOVNI ALATI
- povraz ili tunja (odmet, kančenica i povlačni povraz - panula);
- povraz s kukom (koju čini vijenac igala ili udica za lov glavonožaca);
- plivajući povraz ili tunja samica;
- parangal;
2. PROBODNI RIBOLOVNI ALATI
- osti;
- podvodna puška;
3. NAPRAVA ZA LOV RAKOVICA (GRAMPA)
4. NAPRAVA ZA LOV VELIKOG CRVA (TRAPULA)
5. UMJETNA RASVJETA (FERAL)
Članak 3.
(1) U obavljanju rekreacijsko-športskog ribolova na moru smiju se rabiti samo slijedeće količine dozvoljenih vrsta ribolovnih alata i opreme:
- ukupno do tri (3) komada povraza ili tunja, sa najviše po tri (3) udice na svakom povrazu;
- ukupno do tri (3) povlačna povraza - panule, sa najviše po tri (3) udice na svakom povrazu;
- ukupno do tri (3) komada povraza s kukom (koju čini vijenac igala ili udica) za lov glavonožaca;
- ukupno do deset (10) komada plivajućih povraza ili tunja samica, od kojih na svakoj smiju biti najviše do dvije (2) udice;
- jedan ili više parangala sa ukupno do najviše stopedeset (150) udica;
- do tri (3) komada osti;
- do tri (3) podvodne puške s uporabom osti ili harpuna;
- do tri (3) komada naprava za lov rakovica (grampa);
- do tri (3) komada naprava za lov velikog crva (trapula);
- umjetna rasvjeta (feral), jačine do 1.000 kandela (Cd).
(2) U obavljanju ribolova iz stavka 1. ovoga članka udičarskim ribolovnim alatima ne smiju se rabiti jednokrake ili višekrake udice veličine veće od 21 milimetra.
Članak 4.
(1) Iznimno od odredbe članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika kod obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova na moru na tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) smiju se rabiti samo slijedeće vrste i količine ribolovnih alata:
- ukupno do dva (2) komada povraza ili tunja, sa najviše po jednom (1) udicom na svakom povrazu;
- ukupno do dva (2) komada povlačnih povraza - panula.
(2) Kod obavljanja ribolova iz stavka 1. ovoga članka nije ograničena veličina udica.
(3) Osoba koja obavlja ribolov iz stavka 1. ovoga članka smije dnevno uloviti samo jedan primjerak tune ili igluna ili iglana.
Članak 5.
Veličina udica mjeri se širinom luka (zakrivljenog dijela) mjereno na vanjskim rubovima, odnosno najvećom udaljenošću između vanjskog ruba prednjeg i stražnjeg dijela luka udice.
Članak 6.
(1) Umjetna rasvjeta (feral) u obavljanju rekreacijsko-športskog ribolova na moru smije se rabiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova povrazima s kukom za lov glavonožaca.
(2) Kod obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova smije se rabiti umjetna rasvjeta (feral) jačine do 1.000 kandela.
(3) Kod obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova ostima uz uporabu umjetne rasvjete (ferala) zabranjeno je rabiti plovilo sa ugrađenim staklom na dnu plovila ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod morem.
(4) Kod obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova ostima uz uporabu umjetne rasvjete (ferala) plovilo se smije pokretati samo uz uporabu vesala.
Članak 7.
(1) Rekreacijsko-športski ribolov na moru koji se roneći ili plivajući obavlja podvodnom puškom ili ostima smije se obavljati samo u vrijeme:
- od 5,00 do 20,00 sati u proljeće;
- od 4,00 do 21,00 sati ljeti;
- od 7,00 do 18,00 sati u jesen i
- od 8,00 do 17,00 sati zimi.
(2) Rekreacijsko-športski ribolov na moru iz stavka 1. ovoga članka zabranjeno je obavljati uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disanje pod morem ili kretanje na površini mora ili pod morem bez uporabe vlastite snage.
Članak 8.
Ako način na koji se smiju rabiti ribolovni alati i oprema kod obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova na moru nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u obavljanju ribolova na moru.
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za rekreacijsko-športski ribolov na moru ("Narodne novine", br. 105/96).
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 1998. godine.
Klasa: 011-02/97-01/132
Urbroj: 525-01-97-1
Zagreb, 10. prosinca 1997.
Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti