POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - projekcije - odluka o razrješe nju - pravilnik o ribolovnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZNANOSTI
I TEHNOLOGIJE
Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 59/96 - pročišćeni tekst) ministar znanosti i tehnologije donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU ZNANSTVENIH PODRUČJA
Članak 1.
U Pravilniku o utvrđivanju znanstvenih područja ("Narodne novine" broj 29/97) u članku 3. u točci 4. iza riječi "4.03 Biotehnologija" dodaju se riječi "4.04 Prehrambena tehnologija".
U istom članku u točci 6. brišu se riječi: "6.03 Znanosti o jeziku i književnosti (filologija)" i zamjenjuju riječju "6.03 Jezikoslovlje".
Iza riječi "6.07 Tehnologija" dodaju se riječi "6.08 Znanost o književnosti".
Članak 2.
U članku 4. u točci 1. u podtočci 3. iza riječi "1.03.03 geografija" dodaju se riječi "1.03.04 oecanologija".
Dosadašnje riječi "1.03.04. ostalo" postaju "1.03.05 ostalo".
U istom članku u točci 4. podtočka 3. mijenja se i glasi:
"Polje
4.03. Biotehnologija
Grane
4.03.01. biologija
4.03.02. inženjerstvo
4.03.03. otpadne tvari
4.03.04. ostalo".
U istoj točci dodaje se podtočka 4. koja glasi:
"Polje
4.04. Prehrambena tehnologija
Grane
4.04.01. inženjerstvo
4.04.02. nutricionizam
4.04.03. ostalo".
U istom članku u točci 5. podstavak 3. mijenja se i glasi:
"Polje
5.03. Politologija
Grane
5.03.01. teorija, povijest i doktrine politike
5.03.02. vanjska i unutarnja politika
5.03.03. ostalo".
U istoj točci u podtočci 4. iza riječi "5.04.05 muzeologija" dodaju se riječi "5.04.06 leksikologija i enciklopedistika".
U istoj točci u podtočci 6. riječi "sustavna psihologija" zamjenjuje se riječima "opća psihologija".
U istom članku u točci 6. podtočka 3. mijenja se i glasi:
"Polje
6.03. Jezikoslovlje
Grane
6.03.01 kroatistika
6.03.02 slavistika
6.03.03 anglistika
6.03.04 germanistika
6.03.05 romanistika
6.03.06 klasična filologija
6.03.07 orijentalna i ostale filologije
6.03.08 fonetika
U istoj točci u podtočci 5. iza riječi "Teorija umjetnosti" dodaju se riječi "6.05.06. filmologija".
U istoj točci dodaje se podtočka 8. koja glasi:
"Polje
6.08. Znanost o književnosti
Grane
6.08.01. Teorija i povijest književnosti
6.08.02. Komparativna književnost".
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 640-03/97-02/200
Urbroj: 533-01-97-2
Zagreb, 8. prosinca 1997.
Potpredsjednik Vlade i
ministar znanosti i tehnologije
prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti