POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - izbori propisa - statut turističke zajednice - metodološke osnove za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi Samostalnog sindikata radnika u proizvodnji i preradi metala Hrvatske - Sindikalna podružnica "Čelik", Križevci, na sjednici održanoj dana 2. srpnja 1997. godine, donio je sljedeće
RJEŠENJE
Ustavna tužba se odbacuje.
Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".
Obrazloženje
Podružnica samostalnog sindikata u proizvodnji i preradi metala Hrvatske u tvrtki "Čelik" d.d. iz Križevaca, podnijela je ustavnu tužbu uz tvrdnju da su presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 11. srpnja 1996. godine, broj: Gž 7/96, kojom je preinačena presuda Županijskog suda u Bjelovaru od 24. svibnja 1996. godine, broj: P-1/96, te je zabranjen štrajk što ga je provodio podnositelj ustavne tužbe u tvrtki "Čelik" d.d. u Križevcima, povrijeđena ustavna prava iz članaka 55. stavak 1., 56., 64. i 69. Ustava Republike Hrvatske.
Ustavna tužba nije dopuštena.
Uvidom u predmet Županijskog suda u Bjelovaru, u kojem su donijete naprijed navedene odluke, utvrđeno je da je sukladno odredbama članka 217. Zakona o radu ("Narodne novine", br. 38/95), povodom tužbe tvrtke "Čelik" d.d. Križevci u prvom stupnju odlučivao Županijski sud u Bjelovaru te u drugom stupnju Vrhovni sud Republike Hrvatske naprijed navedenom odlukom, a za koju se tvrdi da je podnositelju ustavne tužbe povrijedila navedena ustavna prava.
Po odredbama članka 210. Zakona o radu, pravo pozivanja na štrajk i provoditi ga imaju sindikati i njihove udruge. Po odredbama članka 150. istog Zakona, sindikat utemeljuju i u njega se po slobodnom izboru učlanjuju zaposlenici. Prema tome, u štrajku sindikat predstavlja zaposlenike pa i u slučaju da poslodavac ili udruga poslodavca zahtijeva od nadležnog suda da zabrani organiziranje i poduzimanje štrajka. Za zaključiti je stoga da su sporovi u svezi sa štrajkom radni sporovi, koje rješavaju sudovi sukladno odredbama članka 217. Zakona o radu i to županijski sud ukoliko štrajk obuhvaća područje jedne županije, odnosno Vrhovni sud Republike Hrvatske ukoliko štrajk obuhvaća dvije ili više županija. U drugom stupnju, povodom žalbe, odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.
Navedenim odredbama Zakona o radu, a niti drugim odredbama istog Zakona, nisu propisani u postupcima u svezi sa štrajkom izvanredni pravni lijekovi.
Budući da su, kako je naprijed rečeno, sporovi u svezi sa štrajkom radni sporovi, primjenjuju se na ove sporove glede postupka odredbe glave XXVII. (članak 433-437.) Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91 i 91/92), koji propisuju postupak u parnicama iz radnih odnosa. Među navedenim odredbama nema odredbi o izvanrednim pravnim lijekovima, pa ni o reviziji. Slijedom toga, a prema odredbi članka 433. Zakona o parničnom postupku, po kojim odredbama, ako u toj glavi XXVII. ne postoje posebne odredbe u parnicama iz radnih odnosa, primjenjivat će se ostale odredbe tog Zakona, dakle i odredbe o reviziji, koja je po odredbama članka 382. stavka 4. t. 2. uvijek dozvoljena u radnim sporovima ako je zahtjev usmjeren na činidbu.
Slijedi zaključak da je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske, u odnosu na koju je ustavna tužba podnesena, bilo moguće izjaviti reviziju.
Podnositelj ustavne tužbe protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske u odnosu na koju je podnio ustavnu tužbu primio je 29. srpnja 1996. godine. Prema dopisu Županijskog suda u Bjelovaru od 20. veljače 1997. godine, broj: P-1/96, reviziju protiv ove presude podnositelj ustavne tužbe nije do tog vremena izjavio.
Prema odredbama članka 28. stavka 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91), ustavna tužba se može podnijeti, u slučaju dopuštenosti drugog pravnog puta radi zaštite ustavnih prava, tek po iscrpljivanju tog drugog pravnog puta. U stvarima u kojima je dopuštena revizija, pravni put je iscrpljen nakon što je odlučeno o tom pravnom sredstvu.
Budući da podnositelj ustavne tužbe nije izjavio reviziju, ne postoje pretpostavke za odlučivanje po njegovoj ustavnoj tužbi, pa je, prema odredbama članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, riješeno kao u izreci.
Dio rješenja o objavi temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-III-485/1996
Zagreb, 2. srpnja 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti