POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - izdanja - uredba o vrijednosti - uredba o najnižoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić kao predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, u povodu prijedloga Josipa Sabljića iz Zagreba, na sjednici održanoj dana 7. veljače 1997. godine, donio je slijedeće
RJEŠENJE

  1. Ne prihvaća se prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 57. stavak 5. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92, 30/93, 11/94 i 68/95).
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Josip Sabljić iz Zagreba podnio je prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 57. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92, 30/93, 11/94 i 68/95), jer smatra da je ova odredba suprotna članku 127. stavak 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske kao i Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj13/91 - nastavno Ustavni zakon). Ovo s obzirom da uređuje rad Ustavnog suda određujući rok u kojem Ustavni sud mora odlučiti o žalbi, a za što je nadležan samo Ustavni zakon prema naznačenoj odredbi Ustava, kako to predlagatelj navodi.
Podnositelj prijedloga nadalje navodi kako je Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske donesen prema odredbi članka 83. stavak 2. Ustava, a ne prema članku 138. Ustava koji propisuje odlučivanje o promjeni Ustava dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika uz prethodno mišljenje Županijskog doma, na koji način se donosi Ustavni zakon, što upućuje da je osporavana odredba suprotna članku 127. stavak 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske kao i Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, jer se zakonom ne može uređivati rad Ustavnog suda.
Prijedlog nije osnovan.
Osporenom odredbom propisano je da je Ustavni sud Republike Hrvatske dužan donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.
Ustavni sud Republike Hrvatske prema članku 125. alineja 7. Ustava Republike Hrvatske nadzire ustavnost i zakonitost izbora i republičkog referenduma i rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova.
Odredba članka 72. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske propisuje da se Zakonom određuje broj, uvjeti i postupak izbora zastupnika u domove Sabora.
Odredba članka 83. stavak 2. Ustava propisuje da se zakoni kojima se razrađuje izborni sustav donose većinom glasova svih zastupnika, na koji način je, što je neprijeporno, donesen i Zakon o izboru zastupnika u Sabor Republike Hrvatske.
Postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske uređuje se Ustavnim zakonom (članak 127. stavak 1. Ustava). Taj se donosi po postupku određenom za promjenu Ustava (članak 127. stavak 2. Ustava). Drugim se zakonom, izuzev ustavnog, ne mogu Ustavnom sudu propisivati ni nove nadležnosti ni mijenjati one utvrđene Ustavom, a ni postupak koji je temeljem Ustava pobliže uređen u Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Međutim, to ne znači da zakonodavac nije ipak ovlašten urediti drugim zakonom, osim ustavnoga, neka pitanja na način kojim se ne zadire u ono uređenje koje je u isključivoj domeni Ustava odnosno Ustavnog zakona, dakle kojim se ne dodaju, mijenjaju ili oduzimaju na temelju Ustava, odnosno na temelju donijetog Ustavnog zakona, utvrđene nadležnosti, ovlasti ili postupak pred Ustavnim sudom, već se samo ta materija uređuje razrješenjem pravno tehničkih pitanja, kao što su npr. rokovi i sl., a to su pitanja bez kojih se Ustavnim zakonom utvrđeni postupak ne bi mogao uopće provesti. Takva pitanja uređuju osporene odredbe.
Upozoravajući na spomenuta ograničenja utvrđena Ustavom i Ustavnim zakonom, Ustavni sud ocjenjuje da su osporene odredbe suglasne Ustavu i Ustavnom zakonu.
Stoga Ustavni sud nije prihvatio prijedlog da se pokrene postupak za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba.
Odluka o objavi temelji se na članku 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-I-511/1996
Zagreb, 7. veljače 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti