POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - proglašenja zakona - program aktivnosti radno pravo - zakon o izmjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
Na osnovi članka 5., stavak 3. Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru ("Narodne novine", broj 73/97) ministar prosvjete i športa donio je

PRAVILNIK
O VRSTI STRUČNE SPREME ŠKOLSKIH NADZORNIKA I VIŠIH ŠKOLSKIH NADZORNIKA I DRUGIH STRUČNIH OSOBA KOJE SE OVLAŠĆUJU ZA STRUČNO-PEDAGOŠKI NADZOR
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se odgovarajuće vrste stručne spreme koje moraju imati osobe koje se primaju i postavljaju u zvanje školskog nadzornika ili višega školskog nadzornika ili koje se ovlašćuju za stručno-pedagoški nadzor bez prijama u državnu službu.
Članak 2.
Za nadzor nad radom odgojitelja u dječjem vrtiću odgovarajućim vrstama stručne spreme smatraju se:
- prof. pedagogije s prethodno stečenom srednjom ili višom stručnom spremom propisanom za obavljanje poslova odgojitelja u dječjem vrtiću ili
- prof. psihologije s prethodno stečenom srednjom ili višom stručnom spremom propisanom za obavljanje poslova odgojitelja u dječjem vrtiću.
Članak 3.
Za nadzor nad radom odgojitelja i stručnih suradnika u učeničkom domu odgovarajućim vrstama stručne spreme smatraju se:
- prof. pedagogije ili
- prof. psihologije.
Članak 4.
Za nadzor nad radom učitelja razredne nastave odgovarajućim vrstama stručne spreme smatraju se:
- prof. razredne nastave ili
- dipl. defektolog - učitelj razredne nastave ili
- prof. pedagogije ili psihologije ili hrvatskoga jezika ili matematike s prethodno stečenom srednjom ili višom stručnom spremom propisanom za obavljanje poslova učitelja razredne nastave.
Članak 5.
Za nadzor nad radom učitelja predmetne nastave, profesora, stručnih učitelja i suradnika u nastavi odgovarajućim vrstama stručne spreme smatraju se:Red. Nastavni predmeti Vrste stručne spreme

br. učitelja, profesora, stručnih školskih nadzornika, viših školskih

učitelja i suradnika u nastavi nadzornika i drugih osoba ovlaštenih

za nadzor1 2 31. hrvatski jezik - prof. hrvatskoga jezika i

književnosti ili

- VSS sa stručnim zvanjem koje

se stjecalo studijem materinskog

jezika i književnosti do 1991.

godine (npr. prof. hrvatskoga ili

srpskog jezika i jugoslavenskih

književnosti itd.)

2. engleski jezik - prof. engleskoga jezika i

književnosti ili

- dipl. anglist

3. njemački jezik - prof. njemačkoga jezika i

književnosti

4. francuski jezik - prof. francuskoga jezika i

književnosti

5. ruski jezik - prof. ruskoga jezika i

književnosti

6. talijanski jezik - prof. talijanskoga jezika i

književnosti

7. španjolski jezik - prof. španjolskoga jezika i

književnosti

8. latinski jezik - prof. latinskoga jezika i rimske

književnosti ili

- prof. klasične filologije ili

- dipl. latinist ili

- dipl. klasični filolog

9. grčki jezik - prof. grčkoga jezika i

književnosti ili

- prof. klasične filologije ili

- dipl. grecist ili

- dipl. klasični filolog

10. ostali strani jezici - prof. odgovarajućeg jezika i

književnosti

11. glazbena kultura, - prof. glazbene kulture ili

glazbena umjetnost, - prof. teoretskih glazbenih

solfeggio, predmeta

teorija glazbe,

harmonija,

polifonija,

povijest glazbe,

glazbeni oblici,

glazbena literatura,

poznavanje glazbala,

čitanje i sviranje partitura,

dirigiranje,

glazbeni folklor,

metode nastave glazbe,

rad s dječijim instrumentarijem,

glasovir,

harfa,

violina,

viola,

violončelo,

kontrabas,

gitara,

oboa (i engleski rog),

flauta (i blokflauta),

klarinet (i basklarinet),

saksofon,

fagot,

horn (rog),

trublja,

trombon,

tuba (bariton, helikon),

udaraljke,

harmonika,

tambure,

pjevanje,

osnove vokalne tehnike

skupno muziciranje - zbor,

skupno muziciranje - orkestar,

komorna glazba,

korepeticija

12. Likovna kultura, - prof. likovnoga odgoja i

likovna umjetnost, likovnih umjetnosti ili

crtanje i slikanje, - prof. likovne kulture

plastično oblikovanje

(modeliranje),

pismo,

teorija oblikovanja

(osnove oblikovanja),

crtanje,

dekorativno crtanje i

slikanje,

dekorativno oblikovanje,

tehnika aranžiranja,

tehnologija materijala,

pregled stilova (aranžeri),

scenografija,

oblikovanje prostora,

fotografski dizajn i

fotografija,

grafički dizajn,

grafičke tehnike,

ilustracija,

tipografija,

oblikovanje (kiparstvo),

kiparska tehnologija,

industrijski dizajn,

obrada drva i kamena

obrada gipsa,

tehnika umnožavanja,

obrada metala,

slikarsko projektiranje,

slikarske tehnike,

slikarska tehnologija,

slikanje kopija i

konzervatorstvo,

reklamno slikanje,

zaštita spomenika kulture,

keramičko modeliranje,

keramičko crtanje i slikanje,

projektiranje keramike,

keramička tehnologija,

lončarsko kolo,

keramičke dekorativne

tehnike,

projektiranje,

osnove obrade matrijala,

tehnologija metala,

zlatarstvo,

iskucavanje,

emajliranje,

modno crtanje,

likovno oblikovanje tekstila,

tkanje,

projektiranje (tekstil),

krojenje i šivanje,

tehnologija tekstila,

materijali za izradu odjeće,

tehnologija odjeće,

konstrukcija odjeće,

vezovi i tkanine,

tkanje i vezovi,

pletenje i vezovi,

restauracija materijala

(tekstila),

tisak i obrada tekstila,

kostimografija,

projektiranje,

konstrukcija i materijali,

zanatski radovi,

industrijska proizvodnja,

povijest struke (unutrašnja

arhitektura),

tehnologija materijala,

arhitektura 20. stoljeća,

perspektiva,

likovna umjetnost u vrtlarstvu,

prostoručno crtanje,

stručno crtanje,

ukrasne tehnike,

risanje s osnovama bojenja,

povijest umjetnosti i hrvatska

kulturna baština

13. psihologija, - prof. psihologije ili

poslovna psihologija, - dipl. psiholog

psihologija prodaje,

kultura u PT-prometu

14. pedagogija - prof. pedagogije ili

- dipl. pedagog

15. logika - prof. filozofije ili

- dipl. filozof

16. sociologija - prof. sociologije ili

- dipl. sociolog

17. filozofija - prof. filozofije ili

- dipl. filozof

18. povijest - prof. povijesti ili

- dipl. historičar

19. zemljopis - prof. geografije ili

ekonomska geografija,

poznavanje grada, - dipl. geograf ili

pomorska geografija, - dipl. ing. geografije

prometna geografija s

poznavanjem grada

20. matematika - prof. matematike ili

- dipl. ing. matematike

21. fizika - prof. fizike ili

- dipl. ing. fizike

22. priroda, - prof. biologije ili

biologija

- dipl. ing. biologije

23. kemija - prof. kemije ili

dipl. ing. kemije

24. informatika, - prof. matematike i

računarstvo, informatike ili

računarstvo i

programiranje - dipl. informatičar

25. politika i gospodarstvo - prof. sociologije ili

- dipl. politolog ili

- dipl. ekonomist

26. etika i kultura - prof. filozofije ili

- dipl. filozof

27. etika - prof. filozofije ili

- dipl. filozof

28. (školski) vjeronauk - dipl. teolog ili

- dipl. kateheta

29. tehnička kultura - prof. tehničkoga

obrazovanja ili

- prof. proizvodno-

tehničkoga obrazovanja ili

- prof. politehnike i fizike

30. tjelesna i zdravstvena - prof. tjelesne i

kultura zdravstvene kulture

31. ostali nastavni predmeti - stručne spreme

propisane za učitelje i

nastavnike tih nastavnih

predmeta pravilnicima o

stručnoj spremi i peda-

goško-psihološkoj

naobrazbi učitelja,

nastavnika i stručnih

suradnika u osnovnom

i srednjem školstvu
Članak 6.
Za nadzor nad radom stručnih suradnika u dječjem vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi i učeničkom domu odgovarajućim vrstama stručne spreme smatraju se:Red. Vrste stručne spreme

br. Stručni suradnik školskih nadzornika, viših školskih

nadzornika i drugih osoba ovlaštenih

za nadzor1 2 31. pedagog, - prof. pedagogije ili


andragog - dipl. pedagog

2. psiholog - prof. psihologije ili

- dipl. psiholog

3. školski knjižničar - dipl. bibliotekar ili

- prof. hrvatskoga jezika i

književnosti sa stručnim

ispitom za bibliotekara ili

- VSS sa stručnim zvanjem

koje se stjecalo studijem

materinskog jezika i književ-

nosti do 1991. godine

(npr.: prof. hrvatskoga ili

srpskog jezika i jugoslaven-

skih književnosti) ili

- prof. komparativne književ-

nosti sa stručnim ispitom za

bibliotekara

4. liječnik - doktor medicine - specijalist

školske medicine

5. socijalni radnik - dipl. socijalni radnik ili

- dipl. ing. socijalnog rada

6. programer odgojno- - prof. bilo koje vrste stručne

obrazovnog rada spreme ili

- bilo koja druga vrsta VSS

propisane za školskoga

nadzornika

7. voditelj informatičke - prof. matematike i informa-

učionice tike ili

- dipl. informatičar

8. ostali stručni suradnici - stručne spreme propisane za

te stručne suradnike pravilnici-

ma o vrsti stručne spreme i

pedagoško-psihološkoj nao-

brazbi učitelja, nastavnika i

stručnih suradnika u osnovnom

i srednjem školstvu


Članak 7.
Za nadzor nad radom odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika koji rade s djecom i mladeži s teškoćama u razvoju u dječjem vrtiću, osnovnoj ili srednjoj školi ili učeničkom domu te u posebnoj ili drugoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi koja djelatnost odgoja i naobrazbe provodi po posebnim uvjetima i programima za djecu s teškoćama u razvoju, odgovarajućim vrstama stručne spreme smatraju se:Red. Vrste stručne spreme

br. Područje nadzora školskih nadzornika, viših školskih

nadzornika i drugih osoba ovlaštenih

za nadzor1 2 31. rad svih odgojitelja, učitelja - prof. defektologije ili


nastavnika i stručnih suradnika

koji rade s djecom s - dipl. defektolog

teškoćama u razvoju

2. rad učitelja, nastavnika i - vrste stručne spreme

stručnih suradnika u izvođenju propisane člankom 5. i 6.

nastavnoga predmeta ovoga pravilnika ovisno

odnosno u obavljanju o nastavnom predmetu

poslova stručnoga suradnika odnosno o vrsti stručnog

suradnika

Članak 8.
Ako nije utvrđena ovim pravilnikom, vrsta stručne spreme određuje se na temelju propisa o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkoj naobrazbi učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu. Odgovarajućom vrstom smatra se stručna sprema propisana za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika određene struke.
Članak 9.
Odgovarajućom stručnom spremom prema odredbama ovoga pravilnika i propisa spomenutih u prethodnome članku smatra se završen odgovarajući jednopredmetni ili dvopredmetni studij ili smjer za stjecanje visoke stručne spreme.
Odgovarajućom stručnom spremom za nadzor nad radom stručnih učitelja koji izvode teoretsku nastavu smatra se srednja ili viša stručna sprema samo ako je to najviši stupanj naobrazbe u tom stručnom ili umjetničkom području.
Odgovarajućom stručnom spremom za nadzor nad radom odgojitelja u dječjem vrtiću odnosno učitelja razredne nastave u osnovnoj školi smatra se viša stručna sprema propisana za obavljanje poslova odgojitelja odnosno poslova učitelja razredne nastave, ako za nadzor nije moguće osigurati osobu koja ima visoku stručnu spremu utvrđenu u članku 2. odnosno članku 4. ovoga pravilnika i ako osoba s višom stručnom spremom ima zvanje odgojitelja mentora ili odgojitelja savjetnika, odnosno zvanje učitelja mentora ili učitelja savjetnika.
Osobe sa stručnom spremom iz stavka 2. i 3. ovoga članka ovlašćuju se za nadzor bez prijama u državnu službu.
Članak 10.
Osobe zatečene na poslovima stručno-pedagoškoga nadzora koje nemaju odgovarajuću vrstu stručne spreme u smislu ovoga pravilnika, mogu nastaviti s obavljanjem poslova školskoga nadzornika odnosno višega školskog nadzornika ako su ispunjavale uvjete za obavljanje poslova stručno-pedagoškoga nadzornika prema prijašnjem propisu.
Članak 11.
Ministarstvo prosvjete i športa uskladit će propise o unutarnjem redu s odredbama ovoga pravilnika u roku od trideset (30) dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.
Članak 12.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 112-01/97-01/323
Urbroj: 532/1-97-1
Zagreb, 13. listopada 1997.
Ministar
Ljilja Vokić, prof., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti