POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - izbori zakona - pravilnik o dostavi - pravlnik o izmjenama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 13. stavak 2. i članka 42. stavak 1. Zakona o normizaciji ("Narodne novine", br. 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA SOL ZA PREHRANU LJUDI
Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuju temeljni zahtjevi kojima u pogledu kakvoće mora udovoljavati sol za prehranu ljudi (ili kuhinjska sol ili sol namijenjena za proizvodnju namirnica i jela) (u daljnjem tekstu: proizvod), temeljni zahtjevi za očuvanje kakvoće tog proizvoda, način deklariranja i elementi deklaracije, a u svrhu zaštite zdravlja i života ljudi te interesa potrošača.
Članak 2.
Zahtjevima propisanim ovim pravilnikom mora biti udovoljeno u proizvodnji i prometu proizvoda.
Promet u smislu ovog pravilnika je nuđenje, uvoz, držanje na zalihi radi prodaje ili izlaganje za prodaju.
Članak 3.
Kakvoća u smislu ovog pravilnika je skupno svojstvo proizvoda uvjetovano sastavom proizvoda, tehnološkim postupkom, pridodanim tvarima, ambalažom te uvjetima transporta, čuvanja i skladištenja.
Članak 4.
Proizvod se stavlja u promet u originalnom pakovanju koje mora na omotu, posudi, naljepnici ili privjesnici imati deklaraciju.
Deklaracija mora sadržavati ove podatke:

 1. naziv proizvoda (kuhinjska sol, stolna sol, sol za prehranu ljudi i sl.) i njegovo trgovačko ime, ako ga proizvod ima, te oznaku "jodirana",
 2. podrijetlo proizvoda prema članku 7. stavak 1. ovoga pravilnika,
 3. tvrtku odnosno naziv i adresu proizvođača ili onoga tko je proizvod pakirao, a za uvezeni proizvod sjedište proizvođača, naziv i adresu uvoznika,
 4. neto masu proizvoda,
 5. podatke o dodanim aditivima: vrsta i naziv ili vrsta i E-broj i količinu dodanog aditiva,
 6. rok upotrebljivosti, mjesec i godina (uz navođenje brojčane ili slovne oznake mjeseca i brojčane oznake godine s dvije znamenke),
 7. uputu o načinu čuvanja.

Deklaracija može sadržavati i druge podatke važne za potrošača.
Deklaracija mora biti jasna, uočljiva i čitljiva.
Slova kojima su tiskani naziv proizvoda i tvrtka odnosno naziv i adresa proizvođača, moraju biti veća od slova kojima su tiskani ostali podaci.
Članak 5.
Nazivne količine punjenja pakovina, označavanje nazivnih količina i dopuštena odstupanja od nazivne količine punjenja za proizvode iz članka 1. ovog pravilnika utvrđuju se posebnim propisom o pakovinama.
Do početka primjene posebnog propisa o pakovinama primjenjivat će se sljedeće odredbe za dopuštena pojedinačna negativna odstupanja od nazivne količine punjenja:
Tablica 1


Srednja vrijednost stvarnih negativnih odstupanja za uzorak od 10 (deset) pojedinačnih pakovanja mora biti manja ili jednaka 40% granice dopuštenih negativnih odstupanja količine punjenja za nazivnu količinu navedenu u Tablici 1 ovog članka.
Prosječna količina stvarnog punjenja pakovina proizvoda ne smije biti manja od nazivne količine punjenja.
Članak 6.
Sol za prehranu ljudi iz članka 1. ovog pravilnika je proizvod namijenjen izravnoj prodaji potrošaču, proizvodnji namirnica i jela te kao nosač za prehrambene aditive i biološki vrijedne tvari (vitamine, minerale) i začine.
Članak 7.
Sol za prehranu ljudi iz članka 1. ovog pravilnika je proizvod kristalizacije koji se pretežito sastoji od natrijevog klorida, a dobiva se iz morske vode (morska sol), podzemnih naslaga soli (kamena sol) ili prirodne slane vode (varena sol).
Kao sol za prehranu ljudi ne smiju se koristiti nusproizvodi kemijske industrije ili sol nekog drugog podrijetla, osim podrijetla navedenog u stavku 1. ovog članka.
Članak 8.
Sol za prehranu ljudi iz članka 1. ovog pravilnika može sadržavati i druge prirodne mineralne sastojke u različitim količinama ovisno o podrijetlu i postupku proizvodnje i to: kalcijeve, kalijeve, magnezijeve i natrijeve soli sulfatne, karbonatne i bromidne kiseline te kalcijeve, kalijeve i magnezijeve soli kloridne kiseline.
Količine škodljivih tvari u soli za prehranu ljudi utvrđene su posebnim propisima.
Članak 9.
Sol za prehranu ljudi iz članka 1. ovog pravilnika koja se stavlja u promet mora udovoljavati sljedećim temeljnim zahtjevima:

 1. da sadrži najmanje 97% NaCl, računano na suhu tvar proizvoda, bez dodanih aditiva,
 2. da ne sadrži više od 0,5% vode, osim morske soli koja može sadržavati do 7% vode,
 3. da ne sadrži strane primjese vidljive neposrednim opažanjem,
 4. da je bez mirisa i bijele boje s neznatnom nijansom druge boje,
 5. da 20%-tna vodena otopina reagira neutralno na lakmus-papir,
 6. da je jodirana s 25 mg kalijevog jodida (KJ) na jedan kilogram proizvoda, ili odgovarajućom količinom natrijevog jodida (NaJ), natrijevog jodata (NaJO3), ili kalijevog jodata (KJO3), tako da jedan kilogram proizvoda računajući i prirodni jod ne sadrži manje od 20 mg ni više od 30 mg kalijevog jodida, a što odgovara količini joda od 15-23 mg na kilogram proizvoda.

Članak 10.
Oznakom "sitna sol" može se označavati proizvod čije su čestice takve veličine da najmanje 80% proizvoda prolazi kroz sito veličine rupica 1,3 mm u kvadratu.
Oznakom "fina sol" može se označavati proizvod čije su čestice takve veličine da 80% proizvoda prolazi kroz sito veličine rupica 0,5 mm u kvadratu.
Proizvod veličine čestica većih od čestica "sitne soli" smatra se "krupnom soli".
Članak 11.
U proizvodnji soli za prehranu ljudi iz članka 1. ovog pravilnika mogu se koristiti sljedeći aditivi:


Članak 12.
Posebnim propisom utvrdit će se analitičke metode za određivanje sadržaja sastojaka iz članka 8. ovog pravilnika.
Članak 13.
Danom početka primjene ovog pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 61. do 64. Pravilnika o kvaliteti kave i surogata kave, čaja, začina, koncentrata za juhu, pekarskog kvasca, praška za pecivo, praška za puding, dijetetskih proizvoda i aditiva ("Narodne novine", br. 53/91).
Članak 14.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1997.
Klasa: 383-01/97-03/15
Urbroj: 558-02/1-97-4
Zagreb, 31. siječnja 1997.
Ravnatelj
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti