POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - proglašenja i objave - zaključci o suradnji - odluka o ljekarnama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" br. 66/91 i 73/91), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 5. sjednici 8. prosinca 1997. donosi
ODLUKU
O OSNOVICI I STOPI ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI U 1998. GODINI
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i stopa za obračunavanje i plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1998. godini.
Doprinos po ovoj Odluci obračunavaju i plaćaju pravne osobe (trgovačka društva) - članice Hrvatske gospodarske komore, koje su u 1997. godini ostvarile ukupni prihod veći od iznosa godišnje vrijednosti isporuka dobara i obavljenih usluga, utvrđenog u članku 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: obveznici doprinosa).
Doprinos se uplaćuje mjesečno.
Članak 2.
Obveznik doprinosa izračunava svoju godišnju obvezu tako da osnovicu koju čini njegov ukupni prihod iskazan u Računu dobiti i gubitaka za 1997. godinu (za male i srednje poduzetnike - red. br. 7, za velike poduzetnike - red. br. 36) pomnoži sa stopom 0,05%.
Članak 3.
Doprinos za mjesece: siječanj, veljaču, ožujak i travanj 1998. godine obveznik doprinosa uplaćuje kao predujam.
Visinu mjesečnog predujma iz stavka 1. ovog članka obveznik doprinosa izračunava tako, da osnovicu koju čini masa plaća isplaćena u mjesecu za koji se uplaćuje predujam pomnoži sa stopom 0,357%.
Plaća, u smislu stavka 2. ovog članka, sastoji se od plaće ostvarene u skladu s propisima o radu, uvećane za zakonom propisane obveze iz plaća.
Mjesečni predujam obveznik doprinosa uplaćuje na dan uplate zakonom propisanih obveza iz plaća.
Članak 4.
Doprinos za mjesece: svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 1998. godine obveznik doprinosa uplaćuje u visini 1/12 godišnje obveze utvrđene u skladu s člankom 2. ove Odluke.
Doprinos iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 5.
Doprinos se uplaćuje na račun broj: 30102-637-3567 - Hrvatska gospodarska komora - kod Zavoda za platni promet.
Članak 6.
Obveznik doprinosa podnosi do 30. travnja 1998. nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac KD, koji je sastavni dio ove Odluke.
Obrazac KD obveznik doprinosa podnosi zajedno s obrascem Računa dobiti i gubitaka za 1997. godinu, a za razliku po obračunu iz obrasca KD utvrđuje danom podnošenja.
Nadzor i evidenciju obračuna i uplate doprinosa provodi Porezna uprava.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998.
Broj: I-55/345/3-1997.
Zagreb, 8. prosinca 1997.
Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.
Obrazac KD

Nadležna ispostava Porezne uprave

Obveznik doprinosa

---------------------

(naziv tvrtke)

---------------------

(Adresa, mjesto i ulica)

---------------------

(Šifra djelatnosti)

---------------------

(Matični broj tvrtke)


Obračun doprinosa
Hrvatskoj gospodarskoj komori
u 1998. godini

_ ______________________________________

R.BR. OPIS IZNOS
_ ______________________________________

1 OSNOVICA = UKUPAN PRIHOD
___________________________________________

RAČUN DOBITI I GUBITAKA
red. br. 7 za male i srednje poduzetnike
red. br. 36 za velike poduzetnike
_ _____________________________________

2 STOPA 0.05%
_ _____________________________________

3 OBVEZA (R.BR. 1 ¤ R. BR. 2) /100
_ _____________________________________

4 UPLAĆENI PREDUJMOVI
_ _____________________________________

5 RAZLIKA ZA UPLATU
_ _____________________________________

6 RAZLIKA ZA POVRAT
_ _____________________________________

7 MJESEČNA OBVEZA R.BR 3 / 12 mjeseci
_ _____________________________________

VODITELJ ZAKONSKI
RAČUNOVODSTVA: M.P. PREDSTAVNIK:

-------------------- -----------------


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti