POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - proglašenja i objave - pravilnik o dozvoli - ispravak pravilnika propisi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 82. stavka 1. podstavka 9. Zakona o zaštiti osoba i imovine ("Narodne novine", broj 83/96.), ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O DETEKTIVSKOJ ISKAZNICI
Članak 1.
Detektivska iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) je pravokutnog oblika izmjere 57 mm x 87 mm, izrađena na papiru plavoljubičaste boje, težine 120 g/m˛, na kojem je vodenim znakom utisnut grb Republike Hrvatske i slova "RH".
Stražnja strana predloška iskaznice sadrži: tekst ovlasti nositelja iskaznice, datum izdavanja, mjesto za pečat i mjesto za potpis ovlaštene osobe.
Predložak iskaznice s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 2.
Predložak iskaznice zaštićuje se omotom od prozirne plastične mase.
Članak 3.
Iskaznica se nosi u kožnome povezu, žute boje, trostrukoga pregiba. Izmjera svakoga pregiba je 70 mm x 100 mm.
Na unutarnjoj strani kožnoga poveza može biti utisnut logotip privatnog detektiva ili detektivskog ureda.
Članak 4.
Zahtjev za izdavanje iskaznice podnosi se policijskoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).
Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:
- preslika rješenja o izdavanju ovlasti za obavljanje detektivskih poslova,
- preslika akta o upisu obrta u registar,
- dokaz o uplaćenoj cijeni predloška iskaznice,
- dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi,
- dvije slike izmjera 25 mm x 32 mm.
Članak 5.
Privatni detektiv smije koristiti iskaznicu samo u obavljanju detektivskih poslova.
Članak 6.
Iskaznica se izdaje s rokom važenja od 10 godina.
Ako privatni detektiv promijeni prebivalište prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, dužan je u roku 30 dana od dana podnijete prijave promjene prebivališta vratiti iskaznicu tijelu unutarnjih poslova koje je iskaznicu izdalo i nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za zamjenu iskaznice.
Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilažu se dokumenti iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika i potvrda o vraćenoj iskaznici.
Članak 7.
Dotrajalu i oštećenu iskaznicu privatni detektiv dužan je zamijeniti.
Članak 8.
Nadležno tijelo vodi upisnik o izdanim, oduzetim, nestalim, zamijenjenim i vraćenim iskaznicama.
Upisnik se vodi ručno i na sustavu za elektronsku obradu podataka.
Upisnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
- ime, prezime i JMBG osobe kojoj je iskaznica izdana;
- serijski broj iskaznice;
- nadnevak izdanja;
- odjeljak za napomene.
Članak 9.
U slučaju nestanka iskaznice privatni detektiv dužan je o tome bez odgode izvijestiti nadležno tijelo.
Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-64-27156/1-97.
Zagreb, 29. listopada 1997.
Ministar
Ivan Penić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti