POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - izbori - zakon o nedopuštenom - godišnje smjernice za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 46. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 1997. godine donijela
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE KOJA SE IZVOZI I UVOZI NA TEMELJU DOZVOLA
I.
U Odluci o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ("Narodne novine", br. 58/96, 67/96) u točki I. dodaju se novi tarifni brojevi i tarifne oznake Carinske tarife, kako slijedi:Tarifni Tarifna Naziv
broj oznaka26.12 Rude i koncentrati urana ili torija:
2612.10 - rude i koncentrati urana
2612.20 - rude i koncentrati torija
28.44 Radioaktivni kemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisione i oplođujuće kemijske elemente i izotope) i njihovi spojevi; mješavine i ostaci koji sadrže te proizvode:
2844.40 - radioaktivni elementi i izotopi i spojevi osim onih iz tar. podbrojeva 2844.10, 2844.20 ili 2844.30; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine koje sadrže te elemente, izotope ili spojeve; radioaktivni ostaci
28.45 Izotopi osim izotopa iz tar. broja 28.44; anorganski i organski spojevi tih izotopa, kemijski određeni ili neodređeni:
2845.90 - ostalo:
2845.901 - - - deuterij
38.01 Umjetni grafit; koloidni ili polukoloidni grafit; preparati na osnovi grafita ili drugih vrsta ugljika u obliku paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda:
3801.10 - umjetni grafit:
3801.101 - - - nuklearnog stupnja čistoće
68.15 Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući vlakna od ugljika, proizvode od njih i proizvode od treseta), na drugom mjestu nespomenuti ili neuključeni:
6815.10 - proizvodi od grafita ili ostalog ugljika, koji nisu za elektrotehničke svrhe:
6815.101 - - - od grafita nuklearnog stupnja čistoće
86.09 8609.00 kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina i plinova), specijalno konstruirani i opremljeni za jedan način ili više načina prijevoza:
8609.001 - - - za prijevoz radioaktivnih tvariII.U točki II. Odluke o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ("Narodne novine", br. 58/96 i 67/96) dodaju se novi tarifni brojevi i tarifne oznake Carinske tarife, kako slijedi:Tarifni Tarifna Naziv
broj oznaka26.12 Rude i koncentrati urana ili torija:
2612.10 - rude i koncentrati urana
2612.20 - rude i koncentrati torija
28.44 Radioaktivni kemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisione i oplođujuće kemijske elemente i izotope) i njihovi spojevi; mješavine i ostaci koji sadrže te proizvode:
2844.40 - radioaktivni elementi i izotopi i spojevi osim onih iz tar. podbrojeva 2844.10, 2844.20 ili 2844.30; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine koje sadrže te elemente, izotope ili spojeve; radioaktivi ostaci
28.45 Izotopi osim izotopa iz tar broja 28.44; anorganski i organski spojevi tih izotopa, kemijski određeni ili neodređeni:
2845.90 - ostalo:
2845.901 - - - deuterij
38.01 Umjetni grafit; koloidni ili polukoloidni grafit; preparati na osnovi grafita ili drugih vrsta ugljika u obliku paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda:
3801.10 - umjetni grafit:
3801.101 - - - nuklearnog stupnja čistoće
68.15 Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući vlakna od ugljika, proizvode od njih i proizvode od treseta), na drugom mjestu nespomenuti ili neuključeni:
6815.10 - proizvodi od grafita ili ostalog ugljika, koji nisu za elektrotehničke svrhe:
6815.101 - - - od grafita nuklearnog stupnja čistoće
86.09 8609.00 Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina i plinova), specijalno konstruirani i opremljeni za jedan način ili više načina prijevoza:
8609.001 - - - za prijevoz radioaktivnih tvariIII.
U tarifnom broju 73.04 Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza (osim ljevanog željeza) ili čelika, u tarifnoj oznaci 7304.29 dodaju se riječi "- - ostale:", u tarifnoj oznaci 7304.31 dodaju se riječi "- - hladno vučene ili hladno valjane:".
U točki II. Odluke o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ("Narodne novine", br. 58/96 i 67/96) u tarifnom broju 84.33 Strojevi za berbu, žetvu i vršidbu, uključujući preše za baliranje slame i stočne hrane, kosilice trave; strojevi za čišćenje, sortiranje ili selekciju jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tar. broja 84.37, tarifne oznake 8433.5112 - - - snage motora veće od 45 do 167 kW brišu se.
U tarifnom broju 93.05 Dijelovi i pribor proizvoda iz tar. broja 93.01 do 93.04, u tarifnoj oznaci 9305.101 riječi
"- - - puške za podvodni ribolov" zamjenjuju se riječima "dijelovi ratnog oružja i pribor".
IV.
U Prilogu I. Odluke o Popisu opojnih droga u tarifnom broju 29.21, tarifnoj oznaci 2921.495 riječ "benzamfetamin" zamjenjuje se riječju "benzfetamin", riječi "fenkamfamin lefetamin" zamjenjuje se riječima "fenkamfamin, lefetamin", u tarifnom broju 29.32, tarifnoj oznaci 2932.991 riječ "tetrahidrokanabiol" zamjenjuje se riječju "tetrahidrokanabinol", u tarifnom broju 29.33, tarifnoj oznaci 2933.903 riječ "klordia zepoksid" zamjenjuje se riječju "klordiazepoksid", u tarifnom broju, 29.34, tarifnoj oznaci 2934.903 riječ "dektromoramid" zamjenjuje se riječju "dekstromoramid", u tarifnom broju 29.39, tarifnoj oznaci 2939.101 riječ "vuprenorfin" zamjenjuje se riječju "buprenorfin".
V.
U Prilogu II. Odluke u Popisu tvari koje oštećuju ozonski sloj u tarifnom broju 29.03, tarifnoj oznaci 2903.30 riječi "halogeni derivati acikličnih ugljikovodika koji sadrže dva ili više halogenih elemenata:" zamjenjuju se riječima "fluorirani, bromirani i jodirani derivati acikličnih ugljikovodika:", tarifnoj oznaci 2903.43 riječ "triklorfluoretani" zamjenjuje se riječju "triklortrifluoretani", tarifnoj oznaci 2903.4503 riječ "tetraklodifluormetani" zamjenjuje se riječju "tetraklordifluoretani".
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 331-02/96-01/03
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 6. veljače 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti