POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pročišćeni pregled propisa - ispravak izmjene dopune - odluka o tehničkoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, Ante Jelavić Mitrović, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o žalbi Hrvatske socijalno liberalne stranke, na sjednici održanoj dana 6. svibnja 1997. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Odbija se žalba Hrvatske socijalno liberalne stranke podnesena protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Sisačko-Moslavačke županije, broj: klasa: 013-01/97-01/01, urbroj: 2176-97-422 od 25. travnja 1997. godine.
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Rješenjem navedenim u izreci odbijen je kao neosnovan prigovor Socijalno liberalne stranke podnesen na rezultate izbora za članove Gradskog vijeća Grada Siska, jer nije postignuta zastupljenost srpske etničke manjine (obzirom na zastupljenost u biračkom tijelu oko 17%), pa je trebalo povećati broj članova Gradskog vijeća do broja 35 kako bi ta potrebna zastupljenost bila ostvarena.
Županijsko izborno povjerenstvo je pobijanim rješenjem zauzelo stav da se odredba članka 10. stavak 1. i 28. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ("Narodne novine", broj 90/92, 69/95, 59/96, 63/96 - dalje: Zakon o izboru) ne primjenjuje iz razloga što sadržajem proturiječi odredbama Ustavnog zakona o privremenom neprimjenjivanju pojedinih odredbi Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i pravima etničkih i nacionalnih zajednica i manjina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 68/95 - dalje: Zakon o privremenom neprimjenjivanju), kojim je odgođena primjena odredaba Zakona o ljudskim pravima i slobodama, o pravima etničkih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 34/92 - dalje: Ustavni Zakon o ljudskim pravima), a koji se odnosi na posebna prava i zaštitu tih zajednica i manjina koje su po popisu stanovništva iz 1991. godine sudjelovale s više od 8% u pučanstvu Republike Hrvatske, do objave rezultata popisa pučanstva Republike Hrvatske, budući da taj Ustavni zakon ima veću pravnu snagu od odredbi Zakona o izboru.
Također je u pobijanom rješenju navedeno da se ne može primijeniti odredbe Zakona o izboru (članak 10. i 28.), jer Statut Grada Siska ne propisuje način utvrđivanja zastupljenosti pripadnika etničkih i nacionalnih manjina koje čine manje od 8% biračkog tijela na državnoj razini u predstavničkom tijelu ili u Gradskom vijeću Grada Siska.
Žaliteljica u žalbi podnesenoj Ustavnom sudu navodi da je Županijsko izborno povjerenstvo pogrešno primijenilo materijalno pravo, jer nije primijenilo članke 10. i 28. Zakona o izboru. U žalbi se ponavljaju svi navodi iz prigovora.
Žalba nije osnovana.
Prvostupanjsko Županijsko izborno povjerenstvo pogrešno se poziva u pobijanom rješenju na Ustavni zakon o privremenom neprimjenjivanju pojedinih odredbi Ustavnog zakona o ljudskim pravima, pa je i pogrešno zaključilo da se ne mogu primjenjivati ni odredbe Zakona o izboru, koji se odnose na zastupljenost etničkih i nacionalnih manjina.
Člankom 18. stavak 1. i 5. Ustavnog zakona o ljudskim pravima bila je ustanovljena zastupljenost nacionalnih manjina s više od 8% u ukupnom pučanstvu, samo i isključivo u odnosu na određena najviša tijela vlasti u Republici Hrvatskoj.
Člankom 19. istog Ustavnog zakona ustanovljeno je pravo etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na zastupljenost u tijelima lokalne samouprave razmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu određene jedinice lokalne samouprave, što se osigurava zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava i statutom jedinica lokalne samouprave.
Ustavnim zakonom o privremenom neprimjenjivanju pojedinih odredbi Zakona o ljudskim pravima, posebno su navedene odredbe Zakona o ljudskim pravima koje se neće primjenjivati, do objave rezultata prvog popisa pučanstva Republike Hrvatske, a između ostalih navedene su i odredbe članka 18. stavak 1. i 5.
Člankom 4. Ustavnog zakona o neprimjenjivanju određuje se odgoda primjene posebnih zakona, koji su utemeljeni na odredbama Ustavnog zakona o ljudskim pravima, razumljivo samo onih, kojih je primjena odgođena.
Odredbe članka 19. nisu obuhvaćene privremenom odgodom primjene, pa su stoga na snazi i treba ih primjenjivati.
Iz tog proizlazi da pravo etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na zastupljenost u lokalnim tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave nije upitno.
Provedba tog prava osigurava se polazeći od odredbe stavka 2. članka 19. Ustavnog zakona o ljudskim pravima, Zakonom o izboru (članak 10. i 28.), te statutima jedinica lokalne uprave i samouprave.
Međutim, za primjenu navedene odredbe, zbog opće poznatih promjena u sastavu stanovništva izazvanih agresijom na Republiku Hrvatsku, zatim zbog promjena teritorijalnog ustroja, te načina izbora u Hrvatskom Podunavlju (mogućnost da se glasuje za predstavnička tijela izvan toga područja), potrebno je da mjerodavna tijela utvrde broj i nacionalni sastav biračkog tijela određene jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave, a zatim i nacionalni sastav predstavničkog tijela.
Člankom 34. stavak 2. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Županije Sisačko-Moslavačke", broj 5/94 i 15/94), pravo na zastupljenost etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina samo se općenito propisuje, a ne način utvrđivanja o kojim etničkim zajednicama ili manjinama se radi, niti koliko predstavnika tih zajednica treba biti izabrano. Zbog toga se ova odredba Statuta ne može primijeniti kako se to u prigovoru traži.
Iz tih razloga Ustavni sud Republike Hrvatske je s odredbom članka 125. alineja 7. Ustava Republike Hrvatske, članka 38. alineja 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), te članka 60. stavak 4. Zakona o izboru, riješio kao u izreci ovog rješenja.
Odluka o objavi rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu ("Narodne novine", broj 13/91)
Broj: U-VII-483/1997
Zagreb, 6. svibnja 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti