POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - procesno pravo - uredba o povjerenstvu - ispravak odluke ugovori ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući povodom ustavne tužbe Š. P. iz S., I. L. broj 2, zastupane po punomoćnicima R. P. I. i M. J., odvjetnicama iz S., radi zaštite ustavnih prava, na sjednici održanoj dana 30. travnja 1997. godine, donio je slijedeću
ODLUKU

  1. Ustavna tužba se odbija.
  2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Š. P. podnijela je ovom Sudu pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu povodom presuda Općinskog suda u S., broj: P-1624/94 od 7. prosinca 1994., Županijskog suda u S., broj: Gž-144/95 od 8. veljače 1995. i presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2516/95 od 15. svibnja 1996., radi zaštite ustavnih prava iz članaka 5., 14. stavak 2. i 16. Ustava Republike Hrvatske.
Osporenim presudama pravomoćno je odbijena podnositeljica ustavne tužbe s tužbenim zahtjevom da je ništav ugovor o zakupu poslovnog prostora u prizemlju stambene zgrade u S., U. d. r. 11, a koji ugovor je zaključen između zakupodavca Grada S. i M. A., kao i sa zahtjevom da je Grad S. u pogledu citiranog poslovnog prostora dužan zaključiti ugovor o zakupu kako s M. A., tako i s podnositeljicom ustavne tužbe.
Povredu ustavnih prava temelji podnositeljica ustavne tužbe na tvrdnji da su ona i M. A. nasljednici bivših vlasnika predmetnog poslovnog prostora te da je radi toga Grad S., u skladu s člankom 1. Odluke o dopuni Odluke o poslovnim prostorijama ("Službeni glasnik" grada S., br. 4/93) bio dužan dati poslovni prostor na korištenje i jednom i drugom, a ne samo M. A. te da su radi toga takvim postupanjem Grada S. i osporenim presudama povrijeđena njezina ustavna prava.
Ustavna tužba nije osnovana.
Prema članku 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91), svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela, koja imaju javne ovlasti povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda ili prava čovjeka i građanina.
Članak 5. stavak 2. Ustava propisuje da je svatko dužan pridržavati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske, članak 14. stavak 2. određuje jednakost svih pred zakonom, a članak 16. Ustava određuje da se sloboda i prava mogu ograničiti samo zakonom radi zaštite slobode i prava drugih ljudi te pravnog poretka, javnog morala i zdravlja.
Uvidom u razloge ustavne tužbe i u osporene odluke, utvrđeno je da nema povrede ustavnih prava na koja se ukazuje.
Odlukom o dopuni Odluke o poslovnim prostorijama ("Službeni glasnik" grada S., br. 9/91) dodan je u Odluci o poslovnim prostorijama iza članka 8. članak 8a., koji je predvidio mogućnost da se poslovni prostor u gradu S. može dati u zakup neposrednom pogodbom bivšim vlasnicima nacionaliziranih poslovnih prostorija ili njihovim nasljednicima uz određene uvjete.
Time što je ugovor o zakupu zaključen samo s jednim od nasljednika bivših vlasnika spornog poslovnog prostora, a ne i s podnositeljicom ustavne tužbe, kao jednom od nasljednika, nisu povrijeđene odredbe o jednakosti pred zakonom jer citiranom odlukom nije propisana obveza zaključenja ugovora o zakupu s bivšim vlasnicima, već je to predviđeno samo kao jedna mogućnost.
Podnositeljici, također, nisu osporenim odlukama niti ograničena ustavna prava protivno članku 16. Ustava jer u trenutku donošenja osporennih odluka nije na poslovnom prostoru niti imala neka prava, već će ista tek steći, ukoliko će ispunjavati zakonske pretpostavke iz Zakona o naknadi za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", br. 92/96) pa joj ista nisu niti mogla biti ograničena.
Također, nema niti povrede temeljnog načela iz članka 5. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske jer su osporene odluke donesene u skladu s postojećim propisima.
Zbog iznesenog, Ustavni sud Republike Hrvatske je, u skladu s člankom 59. i 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 29/94), ustavnu tužbu odbio kao neosnovanu.
Objava odluke temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-III-637/1996
Zagreb, 30. travnja 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Janko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti