POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - procesna prava - program izmjena ugovor - godišnje izvješće ustav ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 62. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93), članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - pročišćeni tekst) i članka 51. stavak 4. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" br. 46/97 - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 3. prosinca 1997. godine donio je
ODLUKU
O SPREČAVANJU IZLOŽENOSTI DEVIZNE POZICIJE OVLAŠTENIH BANAKA I ŠTEDIONICA VALUTNOM RIZIKU
I.
Banke ovlaštene za poslovanje s inozemstvom, banke ovlaštene za poslovanje sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji (u daljnjem tekstu: ovlaštene banke) i štedionice dužne su krajem svakog radnog dana uskladiti izloženost svoje ukupne devizne pozicije valutnom riziku, tako da devizne obveze ne smiju biti veće od deviznih potraživanja, niti devizna potraživanja smiju biti veća od deviznih obveza u iznosu koji prelazi 30% jamstvenog kapitala ovlaštene banke i štedionice.
II.
Iznimno od uvjeta iz točke I., ovlaštene banke koje imaju devizne obveze i potraživanja prema Zakonu o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 106/93) mogu prekoračiti postotak iz točke I. ove Odluke.
Banke iz stavka 1. ove točke obvezne su smanjiti otvorenost valutnom riziku svaka tri mjeseca najmanje za pet postotnih poena u odnosu na zadnji dan prethodnog tromjesečja. Ukoliko banka u jednom tromjesečju smanji svoju otvorenost valutnom riziku za više od pet postotnih poena, za taj višak joj se umanjuje obveza u slijedećim tromjesečjima.
Postotak otvorenosti valutnog rizika koji je utvrđen na dan 30. lipnja 1996. godine ne može se pogoršavati.
III.
U devizne obveze i potraživanja iz točke I. ove Odluke uključuju se sve devizne obveze i potraživanja uključivo i dospjele kamate, kao i obveze i potraživanja u valuti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: domaća valuta) koje se indeksiraju temeljem ugovorene valutne klauzule.
Obveze i potraživanja iz stavka 1. ove točke dnevno se iskazuju u domaćoj valuti.
IV.
Obveze i potraživanja u svakoj pojedinoj valuti temelje se na bilančnim i izvanbilančnim (terminskim poslovima) podacima ovlaštene banke odnosno štedionice.
Bilančni podaci i izvanbilančni podaci iskazuju se odvojeno, a zbrajaju se radi iskazivanja rizičnosti ukupne devizne pozicije.
Izračun rizičnosti ukupne devizne pozicije na kraju dnevnog poslovanja obuhvaća i ugovorene devizne transakcije koje nisu knjigovodstveno provedene.
V.
Ovlaštena banka i štedionica izlaže se valutnom riziku ako su devizne obveze ovlaštene banke i štedionice u pojedinoj valuti veće od deviznih potraživanja (otvorena "kratka" devizna pozicija), kao i ako su devizna potraživanja u pojedinoj valuti veća od deviznih obveza (otvorena "duga" devizna pozicija).
Ukupna otvorena "kratka" devizna pozicija ovlaštene banke odnosno štedionice je zbroj svih pozicija po pojedinim valutama u kojima ovlaštena banka odnosno štedionica ima veće devizne obveze od deviznih potraživanja.
Ukupna otvorena "duga" devizna pozicija ovlaštene banke odnosno štedionice je zbroj svih pozicija po pojedinim valutama u kojima ovlaštena banka odnosno štedionica ima veća devizna potraživanja od deviznih obveza.
Otvorene kratke (-) i duge (+) pozicije po pojedinim valutama ne mogu se međusobno zbrajati (poništavati), već se kratke pozicije posebno zbrajaju, a zbroj nosi negativni predznak (-), odnosno zbrajaju se sve duge pozicije u pojedinim valutama, a zbroj nosi pozitivan (+) predznak.
VI.
Smatra se da ovlaštena banka odnosno štedionica ima rizično otvorenu ukupnu deviznu poziciju ukoliko veći od dva zbroja (kratke ili duge pozicije) prelazi utvrđeni dozvoljeni postotak odstupanja iz točke I. ove Odluke.
VII.
Za dnevno preračunavanje u domaću valutu, prema ovoj Odluci, koristi se objavljeni tečaj ovlaštene banke odnosno štedionice na dan zatvaranja dnevnog poslovanja.
VIII.
Ovlaštene banke i štedionice su dužne Narodnoj banci Hrvatske dostavljati dnevna izvješća o izloženosti valutnom riziku ukupne devizne pozicije, prema točki I. ove Odluke. Podaci se dostavljaju Direkciji za provođenje devizne politike slijedećeg radnog dana.
IX.
Guverner Narodne banke Hrvatske može donijeti upute za provedbu ove Odluke.
X.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sprečavanju izloženosti devizne pozicije banaka valutnom riziku ("Narodne novine" br. 26/94, 35/94, 50/94, 46/96 i 51/96).
XI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
O.br. 408/97.
Zagreb, 3. prosinca 1997.
Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti