POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - iuris - pravilnik o osposobljavanju - pravilnik o tahografima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Proglašavam Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o Zagrebačkoj županiji, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. veljače 1997.
Broj: 01-97-217/1
Zagreb, 7. veljače 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Članak 1.
Stavlja se izvan snage Zakon o Zagrebačkoj županiji ("Narodne novine", br. 69/95.).
Članak 2.
Do konstituiranja skupštine i izbora župana i županijskog poglavarstva Zagrebačke županije, nastavljaju radom dosadašnja Skupština Zagrebačke županije, župan, poglavarstvo, županijski uredi i županijska upravna tijela s dosadašnjim nadležnostima za područje Zagrebačke županije izvan Grada Zagreba, a tijela Županije sisačko-moslavačke za područje grada Ivanić-Grada te općina Križ i Kloštar Ivanić.
Članak 3.
Zagrebačka županija preuzet će državne službenike i namještenike u županijskim uredima dosadašnje Zagrebačke županije, državne službenike i namještenike Županije sisačko-moslavačke na radu u ispostavama županijskih ureda u Ivanić-Gradu te zaposlene u županijskim upravnim tijelima Zagrebačke županije.
Na državne službenike, odnosno namještenike, koji ne budu raspoređeni u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, primijenit će se odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti, a na zaposlene u upravnim tijelima Zakon o upravi.
Članak 4.
Do stupanja na snagu ovoga Zakona, na područje dosadašnje Zagrebačke županije primjenjivati će se njezini dosadašnji opći akti, a na području grada Ivanić-Grada te općina Križ i Kloštar Ivanić dosadašnji opći akti Županije sisačko-moslavčake.
Nakon konstituiranja Skupštine Zagrebačke županije, a do donošenja odgovarajućih općih akata, na čitavom će se području Zagrebačke županije primjenjivati opći akti dosadašnje Zagrebačke županije.
Članak 5.
Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o ustrojavanju županijskih ureda ("Narodne novine", br. 116/93. i 23/96.) s ovim Zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 6.
U roku od 30 dana od konstituiranja županijske skupštine te izbora župana i županijskog poglavarstva Zagrebačke županije, Zagrebačka županija preuzima pismohranu i drugu dokumentaciju Županije sisačko-moslavačke, u dijelu koji se odnosi na područje grada Ivanić-Grada te općina Kloštar Ivanić i Križ.
Nekretnine, pokretnine, financijska sredstva, prava i obveze županijskih ureda Županije sisačko-moslavačke u dijelu koji se odnosi na ispostave u Ivanić-Gradu, u roku iz stavka 1. ovoga članka preuzima Zagrebačka županija.
Članak 7.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 015-01/97-02/03
Zagreb, 7. veljače 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti