POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - istraživanje uredbi - ispravak naredbe za - uputa o izmjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. veljače 1997.
Broj: 01-97-218/1
Zagreb, 7. veljače 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU

Članak 1.
U Zakonu o Gradu Zagrebu ("Narodne novine" br. 90/92., 76/93. i 69/95.) članak 2. mijenja se i glasi:
"Grad Zagreb posebna je jedinstvena teritorijalna upravna i samoupravna jedinica.
Grad Zagreb ima položaj županije.
Građani Grada Zagreba biraju tri zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske."
Članak 2.
Članak 3. briše se.
Članak 3.
U članku 7. podstavak 11. mijenja se i glasi:
"- obavlja i druge poslove koji proizlaze iz njegovog ustavnog i zakonskog položaja."
Članak 4.
Iza članka 8. dodaju se članci 8a. i 8b. koji glase:
"Članak 8a.
Grad Zagreb i Zagrebačka županija međusobno surađuju radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa.
Ciljevi, uvjeti, oblici suradnje, kao i međusobna prava i obveze Grada Zagreba i Zagrebačke županije u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa određuju se, sukladno članku 11. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, sporazumom između Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
Članak 8b.
Radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa Skupština Grada Zagreba i Skupština Zagrebačke županije osnivaju zajedničko vijeće.
U zajedničko vijeće Skupštine Grada Zagreba i Skupština Zagrebačke županije biraju svaka po dva člana. Gradonačelnik Grada Zagreba i župan Zagrebačke županije članovi su zajedničkog vijeća po položaju.
Zajedničkom vijeću predsjedaju gradonačelnik Grada Zagreba, i župan Zagrebačke županije naizmjence svaka tri mjeseca.
Gradska skupština Grada Zagreba i Skupština Zagrebačke županije kao i Poglavarstvo Grada Zagreba i Poglavarstvo Zagrebačke županije mogu prenijeti određena pitanja iz svojeg djelokruga za koja ocijene da su od zajedničkog interesa za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju na zajedničko vijeće.
Odluka o prenošenju određenih pitanja iz prethodnog stavka donosi se većinom glasova svih vijećnika Gradske skupštine Grada Zagreba i Skupštine Zagrebačke županije, odnosno većinom glasova svih članova Poglavarstva Grada Zagreba i Poglavarstva Zagrebačke županije.
Odluke zajedničkog vijeća obvezujuće su za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju."
Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 015-07/93-01/01
Zagreb, 7. veljače 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti