POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - ispravci i novi propisi - zakon o nacionalnom - pravilnik za primjenu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU NACIONALNOG PARKA "KRKA"
Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju Nacionalnog parka "Krka", koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. siječnja 1997.
Broj: 01-97-148/1
Zagreb, 30. siječnja 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v.r.Z A K O N
O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU
NACIONALNOG PARKA "KRKA"
Članak 1.
U Zakonu o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" ("Narodne novine", br. 5/85. i 9/88.) članak 1. mijenja se i glasi:
"Rijeka Krka s priobalnim područjem, od Knina do Skradina, unutar granica iz članka 2. ovoga Zakona, u površini od 109 km2, proglašuje se nacionalnim parkom."
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
"Nacionalni park "Krka" čini područje unutar granice koja ide od početne točke - križanja ceste Knin - Kistanje i željezničke pruge - granica ide tom cestom prema Kistanjama do kote 327,0 (Matješevac), gdje skreće prema jugu do kote 318,3, pa prema jugozapadu na kote 297,5 i 271,2 na željezničkoj pruzi. Dalje prugom sve do kote 261,5 sjeverno od slapišta Manojlovac, gdje se odvaja od pruge i ide na kotu 252,6, pa na jug-jugozapad do kote 237,1 u Čučevu. Od kote 237,1 ide u smjeru jugozapada do kote 240,4 (jugoistočno od zaseoka Krneta), zatim u smjeru zapad-jugozapad do kote 240,4 pa preko Carigradske drage u smjeru juga do kote 232,6 (sjeveroistočno od zaseoka Verovići), zatim prema jugozapadu, izostavljajući Veroviće, do kote 221 (Nožić) i dalje u istome smjeru do mjesta na kojem se cesta počinje spuštati prema Roškome slapu, zatim prema jugoistoku do kote 232,4 ( u predjelu Seline), pa u smjeru jug-jugozapad do kote 203 (jugoistočno od Plankovače), zatim u smjeru zapad preko potoka Jaruga na brdo Obišnjak do kote 229. Od te kote prema jugoistoku na kote 233 (Veliki Debeljak) i 196 (Mali Debeljak), pa u smjeru jug-jugozapad do vrha Glavice i dalje u istome smjeru do sjecišta s cestom Dubravice - Rupe, gdje skreće u smjeru jugoistoka do kote 236, zatim u smjeru jugozapada do kote 168 na Žurić brdu, sjeveroistočno od Skradina. Odavde granica ide nešto južnije na kotu 123, a dalje prema jugoistoku na Skradinski most. Skradinskim mostom prelazi na lijevu obalu Krke i penje se na kotu 172 (Glavica), zatim prema jugoistoku, paralelno s tokom Krke, vrhom njezina kanjona, izostavivši tvornicu i naselje Lozovac, do kote 186 na cesti Šibenik - Skradinski buk, te dalje ciljajući prema koti 189 ( Sveti Dimitrije) na cesti Šibenik - Drniš, s tim da na udaljenosti 250 m prije te kote skreće prema istoku i teče usporedno s cestom Šibenik - Drniš u duljini od 450 m, a dalje prema sjeveroistoku na kotu 209,9, zatim u smjeru sjever-sjeveroistok uz naselje Goriš, obuhvativši cijelo naselje, do kote 220,2, pa u smjeru sjeveroistoka do kote 223 (Glavica), a zatim prema sjeverozapadu preko Čikole na kotu 227, od koje prema zapadu do kote 229 (na putu Ključ - Ključice), pa dalje u smjeru zapad-jugozapad do kote 227,4, zatim u smjeru sjeverozapad do kote 231,5 (zapadno od Drinovaca), dalje u smjeru sjeverozapada do kote 222, pa u smjeru sjever-sjeverozapad do kote 219, prelazi Rošku dragu u smjeru sjeveroistoka do kote 235,1, potom prema sjeverozapadu do kote 234 (jugozapadno od zaseoka Mazelini), dalje u smjeru sjever-sjeveroistok do kota 251,8 (Cerovi Grm) i 240,9, jugozapadno od Nečvena. Odavde smjerom istok-sjeveroistok, do kote 237,4 (Kućetine), gdje skreće prema sjeverozapadu na kote 238,1 i 235,6. Dalje granica ide na kotu 237,6 (iznad hidroelektrane Miljacka) pa na istok preko kota 257,0, 266,7 i 266,2 sjeverno od Marasovina, na kote 274,4 i 289,4 zatim dalje prema sjeveroistoku, južno od Matasa, na kote 305,5, 333,5 i dalje 2 km u pravcu kote 367,5 te na početnu točku (raskrižje ceste i željezničke pruge).
Granice Nacionalnog parka "Krka" ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1: 25.000, koja se čuva u Ministarstvu kulture i sastavni je dio ovoga Zakona."
Članak 3.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 351-01/96-02/07
Zagreb, 24. siječnja 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti