POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - privremeno - ispravak pravilnika zbirka - odluka o izmjenama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članaka 2., 3. i 11. Zakona o sanaciji određenih poduzeća ("Narodne novine", br. 56/95, 109/95 i 1/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. listopada 1997. godine, donijela
ODLUKU
O SANACIJI ODREĐENIH PODUZEĆA
I.
Otvara se postupak sanacije nad poduzećima, odnosno trgovačkim društvima, kako slijedi:

  1. ULJANIK d.d., Pula (vladajuće društvo) i svim društvima koja imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, a u odnosu na vladajuće društvo imaju pravni položaj ovisnog društva (dalje grupa ULJANIK);
  2. BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3. MAJ d.d., Rijeka (vladajuće društvo) i svim društvima koja imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, a u odnosu na vladajuće društvo imaju pravni položaj ovisnog društva (dalje grupa 3. MAJ);
  3. BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d., Split (vladajuće društvo) i svim društvima koja imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, a u odnosu na vladajuće društvo imaju pravni položaj ovisnog društva (dalje grupa SPLIT);
  4. BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA d.d., Kraljevica (vladajuće društvo) i svim društvima koja imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, a u odnosu na vladajuće društvo imaju pravni položaj ovisnog društva (dalje grupa KRALJEVICA);
  5. BRODOTROGIR d.d., Trogir.

II.
U Grupu za praćenje provedbe Zakona o sanaciji određenih poduzeća, u pogledu sanacije pravnih osoba iz točke I. ove Odluke imenuju se:

  1. dr. Pero Jurković, glavni savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo,
  2. Joso Škara, ministar rada i socijalne skrbi,
  3. Mladen Šunjić, direktor Agencije za sanaciju banaka i
  4. mr. Ivica Novačić, pomoćnik ministra financija.

U Grupu iz stavka 1. ove točke, jednog člana imenuje županijsko poglavarstvo županije na čijem je području sjedište pravne osobe (vladajućeg društva) nad kojom je otvoren postupak sanacije, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
III.
U Vjerovničko vijeće za grupu ULJANIK, imenuju se predstavnici sljedećih pravnih osoba:
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
Hrvatskog fonda za privatizaciju,
Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske,
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
Republike Hrvatske - Ministarstva financija,
Republike Hrvatske - Ministarstva rada i socijalne skrbi,
Državne uprave za zaštitu okoliša,
Hrvatskih voda,
Javnog poduzeća Hrvatske šume,
Hrvatske elektroprivrede d.d.,
Zagrebačke banke d.d.,
Istarske banke d.d.
U Vjerovničko vijeće za grupu 3. MAJ, imenuju se predstavnici sljedećih pravnih osoba:
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
Hrvatskog fonda za privatizaciju,
Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske,
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
Republike Hrvatske - Ministarstva financija,
Republike Hrvatske - Ministarstva rada i socijalne skrbi,
Državne uprave za zaštitu okoliša,
Hrvatskih voda,
Javnog poduzeća Hrvatske šume,
Hrvatske elektroprivrede d.d.,
Zagrebačke banke d.d.,
Riadria banke d.d.
U Vjerovničko vijeće za Brodograđevnu industriju SPLIT d.d, imenuju se predstavnici sljedećih pravnih osoba:
Hrvatskog fonda za privatizaciju,
Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske,
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
Republike Hrvatske - Ministarstva financija,
Republike Hrvatske - Ministarstva rada i socijalne skrbi,
Hrvatskih voda,
Javnog poduzeća Hrvatske šume,
Pomorske banke d.d.
U Vjerovničko vijeće za grupu KRALJEVICA, imenuju se predstavnici sljedećih pravnih osoba:
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
Hrvatskog fonda za privatizaciju,
Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske,
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
Republike Hrvatske - Ministarstva financija,
Hrvatskih voda,
U Vjerovničko vijeće za BRODOTROGIR d.d., Trogir, imenuju se predstavnici sljedećih pravnih osoba:
Hrvatskog fonda za privatizaciju,
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske,
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
Republike Hrvatske - Ministarstva financija,
Republike Hrvatske - Ministarstva rada i socijalne skrbi,
Hrvatske banke za obnovu i razvitak,
Hrvatskih voda,
Grada Trogira,
Ali Shipping.
IV.
Vjerovnička vijeća utvrđena ovom Odlukom dužna su se konstituirati u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Poslove koordinatora sanacije u svim Vjerovničkim društvima obavljat će mr. Milan Čuvalo, pomoćnik ministra gospodarstva.
Pravne osobe imenovane u članku III. ove Odluke dužne su, u roku od 8 (osam) dana od njenog stupanja na snagu, dostaviti Koordinatoru Vjerovničkog vijeća odgovarajuće punomoći za predstavnike koji će ih zastupati u radu ovog Vijeća.
V.
Na prvoj sjednici Vjerovničkog vijeća, koju saziva koordinator sanacije, Vijeće će donijeti akt o svom radu i načinu odlučivanja (Poslovnik o radu Vjerovničkog vijeća).
Vjerovničko vijeće može valjano odlučivati ako u njegovom radu sudjeluju predstavnici vjerovnika koji ukupno raspolažu sa više od 50% (pedeset posto) nespornih dospjelih kapitaliziranih potraživanja vjerovnika, iskazanih na dan 31. listopada 1995. godine, koji su zastupljeni u radu Vijeća.
Vjerovničko vijeće donosi odluke većinom glasova. Glasovanje u Vjerovničkom vijeću provodi se po principu svaki puni 1.000.000 (milijun) kuna potraživanja nosi pravo na 1 (jedan) glas, sve prema stanju potraživanja kako su ona utvrđena u prethodnom stavku.
Član Vjerovničkog vijeća ne može se suzdržati od glasovanja o pojedinim pitanjima iz nadležnosti Vjerovničkog vijeća.
VI.
U izvršavanju funkcije organa upravljanja (skupštine pravne osobe, te upravnog odnosno nadzornog odbora određene pravne osobe) Vjerovničko vijeće dužno je na odgovarajući način postupati u skladu sa Statutom i drugim općim aktima pravne osobe nad kojom je otvoren postupak sanacije.
VII.
U postupku sanacije Vjerovničko vijeće će izraditi odgovarajuće sanacijske planove koji se odnose na pravne osobe nad kojima je otvoren postupak sanacije rukovodeći se pri tome na odgovarajući način principima i postupcima pobliže utvrđenim u tekstu glave VI. Stečajnog zakona ("Narodne novine", broj 44/96), kojim se regulira preustroj stečajnog dužnika.
U postupku sanacije Vjerovničko vijeće daje prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora kojim prestaje ili se umanjuje dospjela i/ili nedospjela obveza pravne osobe nad kojom je otvoren postupak sanacije. Ugovor sklopljen protivno odredbi stavka 1. ove točke je ništavan i ne proizvodi pravni učinak.
Odredba stavka 2. ove točke ne odnosi se na obveze nastale nakon 31. listopada 1995. godine.
VIII.
Vjerovničko vijeće može svojom odlukom pozvati svakog vjerovnika radi sudjelovanja u pripremi sanacijskog plana, vodeći pri tome računa o visini i osnovi potraživanja tog vjerovnika prema pravnoj osobi nad kojom je otvoren postupak sanacije.
IX.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti odredbe Odluke o sanaciji određenih poduzeća ("Narodne novine", br. 85/95 i 81/97) i Odluke o imenovanju radne grupe za praćenje provedbe Zakona o sanaciji određenih poduzeća ("Narodne novine", broj 85/95), koje se odnose na sanaciju poduzeća ULJANIK d.d., Pula, Brodograđevna industrija 3. MAJ d.d., Rijeka, Brodogradilište KRALJEVICA d.d., Kraljevica, BRODOTROGIR d.d. Trogir i Brodograđevina industrija SPLIT d.d., Split.
X.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 310-14/94-01/03
Urbroj: 5030115-97-5
Zagreb, 30. listopada 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti