POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - privremeno - ispravak naredbe zagreb - ispravak uredbe obvezno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 29. i 67. stavka 1. točke 16. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodna novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst), članka 63. stavak 4. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine br. 91A/93), te članka 51. stavak 4. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" br. 46/97 - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 3. prosinca 1997. godine donio je
ODLUKU
O OBVEZI OVLAŠTENIH BANAKA I ŠTEDIONICA DA DRŽE ODREĐENI IZNOS U DEVIZAMA U INOZEMSTVU RADI ODRŽAVANJA OPĆE LIKVIDNOSTI
I.
Radi održavanja opće likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ovlaštene banke i štedionice dužne su svakodnevno držati iznos u devizama ili drugim deviznim likvidnim plasmanima na svojim računima u inozemstvu u visini od:
- 55% od stanja deviznih sredstava domaćih fizičkih osoba iskazanih na računima 7140, 7141, 73400, 73401, 73403 i 73404.
II.
Banke ovlaštene za poslove sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji i štedionice izvršavaju obvezu iz točke I. ove Odluke putem banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom.
III.
U obračun radi izvršenja obveze iz točke I. ove Odluke ovlaštene banke i štedionice uključuju devizna potraživanja iskazana na računima: 300, 301, 3100, 3101, 3116, 33920-4 i 33927.
Izvršenje obveze iz stavka 1. ove točke prati se temeljem prosječnih dnevnih stanja navedenih računa.
IV.
Radi smanjenja rizika ulaganja devizne štednje na računima u inozemstvu, banke ovlaštene za poslovanje s inozemstvom dužne su redeponirana sredstva devizne štednje, u iznosu propisanom u točki I. ove Odluke, držati u zemljama OECD-a čiji najniži rejting prema međunarodnoj standardizaciji agencija Standard & Poors i IBCA glasi: AA-, odnosno prema agenciji Moodyžs: Aa3.
V.
Banke ovlaštene za poslovanje s inozemstvom su dužne redeponirana sredstva devizne štednje, u iznosu propisanom u točki I. ove Odluke, držati kod banaka čiji je dugoročni investicijski rang ocijenjen, od strane agencija navedenih u točci IV. ove Odluke, s najmanje Aa3, odnosno AA-.
VI.
Banke ovlaštene za poslovanje s inozemstvom su dužne Narodnoj banci Hrvatske dostavljati mjesečna izvješća o stanju iznosa redeponirane devizne štednje, kod svake zemlje, odnosno banke u toj zemlji.
VII.
Banke su dužne svoje poslovanje u smislu točke IV. i točke V. ove Odluke uskladiti do 31. 12. 1997. godine, a najkasnije do isteka ugovorenog roka dospijeća depozita u inozemnim bankama.
VIII.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti ("Narodne novine" br. 109/95, 54/96 i 92/96).
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se počevši od 1. 1. 1998. godine.
O.br. 406/97.
Zagreb, 3. prosinca 1997.
Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti