POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pristupi i pregledi - rješenje središnjoj depozitarnoj - propisi broja hrvatska ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 46/97 - pročišćeni tekst), članka 36. točke 3. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" broj 27/93 i 32/97) i članka 67. stavka 1. točke 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj dana 3. prosinca 1997. godine, donio je
ODLUKU
O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH BANKOVNIH POSLOVA

  1. Ovom Odlukom Narodna banka Hrvatske određuje uvjete za obavljanje pojedinih bankovnih poslova banaka, podružnica inozemnih banaka i štedionica.
  2. Banka i podružnica inozemne banke može obavljati bankovne poslove temeljem odobrenja za rad izdanog od Narodne banke Hrvatske.

Nakon osnivanja, banka i podružnica inozemne banke za obavljanje poslova:
- platnog prometa s inozemstvom i kreditnih poslova s inozemstvom, te
- poslova vođenja računa pravnih osoba u domaćoj valuti i obavljanja platnog prometa po tim računima,
mora imati posebno odobrenje Narodne banke Hrvatske.
3. Štedionica može, temeljem odobrenja za rad izdanog od Narodne banke Hrvatske obavljati poslove navedene u članku 51. stavku 1., 2. i 3. Zakona o bankama i štedionicama samo u domaćoj valuti.
Za obavljanje poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja u Republici Hrvatskoj štedionica mora imati posebno odobrenje Narodne banke Hrvatske.
4. Narodna banka Hrvatske izdat će odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom i kreditnih poslova s inozemstvom u skladu sa Zakonom o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata banci čiji jamstveni kapital iznosi najmanje trostruki iznos minimalnog temeljnog kapitala potrebnog za osnivanje banke.
5. Pored visine jamstvenog kapitala, Narodna banka Hrvatske će kao kriterij za izdavanje odobrenja za obavljanje platnog prometa s inozemstvom i kreditnih poslova s inozemstvom uzeti u obzir i kadrovsku, tehničku i organizacijsku osposobljenost banke za obavljanje tih poslova.
6. Narodna banka Hrvatske oduzet će banci odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom i kreditnih poslova s inozemstvom, ako banka te poslove ne obavlja u skladu s propisima, ako jamstveni kapital banke padne ispod trostrukog iznosa minimalnog temeljnog kapitala potrebnog za osnivanje banke, ili ako banka više nije kadrovski, organizacijski i tehnički osposobljena za obavljanje tih poslova.
7. Narodna banka Hrvatske izdat će odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom i kreditnih poslova s inozemstvom podružnici inozemne banke, sukladno članku 7. stavku 2. Zakona o bankama i štedionicama, bez ograničenja iz točke 4. ove Odluke, ukoliko je podružnica inozemne banke kadrovski, tehnički i organizacijski osposobljena za obavljanje tih poslova.
8. Podružnici inozemne banke koja obavlja poslove platnog prometa s inozemstvom i kreditnih poslova s inozemstvom, Narodna banka Hrvatske će oduzeti odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom ako podružnica te poslove ne obavlja u skladu s propisima ili ako više nije kadrovski, organizacijski i tehnički osposobljena za obavljanje tih poslova.
9. Narodna banka Hrvatske odobrit će banci, odnosno podružnici inozemne banke vođenje računa pravnih osoba u domaćoj valuti i obavljanje platnog prometa po tim računima u skladu sa Zakonom o platnom prometu u zemlji ako je banka odnosno podružnica inozemne banke kadrovski, tehnički i organizacijski osposobljena obavljati te poslove.
10. Radi dokaza ispunjenja uvjeta iz točke 9. ove Odluke, banka odnosno podružnica inozemne banke dostavlja Narodnoj banci Hrvatske zahtjev za vođenje računa pravnih osoba u domaćoj valuti i obavljanje platnog prometa po tim računima s propisanim podacima.
Sadržaj zahtjeva propisuje guverner Narodne banke Hrvatske.
11. Narodna banka Hrvatske oduzet će banci odnosno podružnici inozemne banke odobrenje za vođenje računa pravnih osoba u domaćoj valuti i obavljanje platnog prometa po tim računima ako utvrdi da banka odnosno podružnica inozemne banke više ne ispunjava uvjete iz točke 9. ove Odluke i ako te poslove ne obavlja u skladu sa propisima.
12. Narodna banka Hrvatske odobrit će obavljanje poslova sa stranim sredstvima plaćanja, osim obavljanja platnog prometa sa inozemstvom i kreditnih poslova s inozemstvom, u skladu sa Zakonom o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata štedionici čiji jamstveni kapital iznosi najmanje dvostruki iznos minimalnog temeljnog kapitala potrebnog za osnivanje štedionice.
13. Pored visine jamstvenog kapitala Narodna banka Hrvatske će kao kriterij za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova sa stranim sredstvima plaćanja uzeti u obzir i kadrovsku, tehničku i organizacijsku osposobljenost štedionice za obavljanje tih poslova.
14. Narodna banka Hrvatske oduzet će štedionici odobrenje za obavljanje poslova sa stranim sredstvima plaćanja u Republici Hrvatskoj ukoliko utvrdi da štedionica te poslove ne obavlja u skladu s propisima, ako jamstveni kapital štedionice padne ispod dvostrukog iznosa minimalnog temeljnog kapitala potrebnog za osnivanje štedionice ili štedionica više nije kadrovski, organizacijski i tehnički osposobljena za obavljanje tih poslova.
15. Štedionica kojoj je, do dana stupanja na snagu ove Odluke, obavljanje poslova sa stranim sredstvima plaćanja u Republici Hrvatskoj upisano u sudski registar kao djelatnost, dužna je zatražiti od Narodne banke Hrvatske odobrenje za obavljanje tih poslova u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Štedionica iz stavka 1. ove točke koja ne zatraži odobrenje za obavljanje poslova sa stranim sredstvima plaćanja u Republici Hrvatskoj, dužna je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke podnijeti zahtjev registarskom sudu za brisanje upisa obavljanja poslova sa stranim sredstvima plaćanja u Republici Hrvatskoj i dužna je prestati obavljati navedene poslove.
Štedionica iz stavka 1. ove točke čiji zahtjev za odobrenje za obavljanje poslova sa stranim sredstvima plaćanja u Republici Hrvatskoj Narodna banka Hrvatske odbije, dužna je danom dostave rješenja o odbijanju zahtjeva, podnijeti zahtjev registarskom sudu za brisanje upisa obavljanja poslova sa stranim sredstvima plaćanja u Republici Hrvatskoj i dužna je prestati obavljati navedene poslove.
16. Štedionice koje su nakon izmjene Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 90/96) od Narodne banke Hrvatske dobile odobrenje za rad i temeljem tog odobrenja upisale u sudski registar obavljanje poslova sa stranim sredstvima plaćanja u Republici Hrvatskoj kao svoju djelatnost, dužne su visinu jamstvenog kapitala uskladiti najmanje do dvostrukog iznosa minimalnog temeljnog kapitala potrebnog za osnivanje štedionice u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
17. Rješenja o odobrenju obavljanja poslova koja su predmet ove Odluke i rješenja o oduzimanju tog odobrenja Narodne banke Hrvatske dostavlja banci, podružnici inozemne banke i štedionici na koju se rješenje odnosi, te nadležnom registarskom sudu.
U rješenju kojim se banci, podružnici inozemne banke i štedionici oduzme odobrenje za obavljanje poslova koji su predmet ove Odluke, Narodna banka Hrvatske utvrdit će rokove i način okončanja navedenih poslova.
Štedionica koja temeljem točke 15. ove Odluke ne zatraži ili joj Narodna banka Hrvatske odbije zahtjev za obavljanje poslova sa stranim sredstvima plaćanja u Republici Hrvatskoj mora navedene poslove okončati sukladno ugovorenim rokovima.
Banka, podružnica inozemne banke i štedionica koje su dobile odobrenje za obavljanje poslova temeljem ove Odluke dužne su obavljanje istih poslova upisati u sudski registar.
18. Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i kriterijima za davanje odobrenja za obavljanje pojedinih vrsta bankovnih poslova ("Narodne novine" broj 107/93).
19. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
O. br. 415/97
Zagreb, 3. prosinca 1997.
Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti