POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - ispis zakona - pravilnik o stručnoj - pravilnik o ortopedskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 9. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", br. 9/94 i 35/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. srpnja 1997. godine, donijela
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU SREDNJETLAČNOGA DISTRIBUTIVNOGA PLINOVODA OKO GRADA BJELOVARA
I.
Izgradnja srednjetlačnoga distributivnoga plinovoda oko Grada Bjelovara, na k.č. broj 1201/2 pašnjak upisan u z.k.ul. broj 4073, k.o. Grad Bjelovar, vlasništvo poduzeća "Gašpar", k.č. broj 2/2 oranica Kormarica, upisana u z.k.ul. broj 1806, k.o. Trojstveni Markovac, vlasništvo Stjepana Đuračića, k.č. broj 2/3 oranica Kormarica upisana u z.k.ul. broj1806 k.o. Trojstveni Markovac, vlasništvo Stjepana Đuračića, k.č. broj 9 oranica ograda, upisana u z.k. ul. broj 348, k.o. Trojstveni Markovac, vlasništvo Stjepana Đuračića, k.č. broj 2/4 oranica i livada Kormarica, upisane u z.k.ul. broj 348 k.o. Trojstveni Markovac, vlasništvo Stjepana Đuračića, k.č. broj 9/1 oranica ograda upisana u z.k.ul. broj 1113, k.o. Trojstveni Markovac, suvlasništvo Željka Kolarića, Zlatka Kolarića i Branke Kolarić, k.č. broj 85/7 oranica upisana u z.k.ul. broj 1085, k.o. Trojstveni Markovac, vlasništvo Anđelke Tišma, k.č. broj 1607 livada Jankovac, upisana u z.k.ul. broj 2676, k.o. Gornje Plavnice, suvlasništvo Krešimira Antoljaka i Zvonimira Antoljaka, k.č. broj 1558 i 1558/a livada Podolje upisana u z.k.ul. broj1310 Gornje Plavnice, suvlasništvo Ružice Badnjek i Vladimira Markova, k.č. broj 1609/4 livada Jankovac upisana u z.k.ul. broj 1960, k.o. Gornje Plavnice, vlasništvo Slave Laić, k.č. broj 1170 oranica Pregon, upisana u z.k.ul. broj 2137, k.o. Gornje Plavnice, vlasništvo Ivice Lukčića, k.č. broj 1582 oranica Krčevine upisana u z.k.ul. broj 348 k.o. Bjelovar-Hrgovljani, k.o. N. Plavnice, suvlasnici su Franjo Maletić 1/3 dijela i Darko Gosto u 2/3 dijela, k.č. broj 78 pašnjak Kuvarice, upisan u z.k.ul. broj 271, k.o. Bjelovar-Hrgovljani Nove Plavnice, vlasništvo Gašpara Dokića, k.č. broj 80 livada Kuvarice upisana u z.k.ul. broj 295, k.o. Bjelovar-Hrgovljani Nove Plavnice, vlasništvo Gašpara Dokića, k.č. broj 269/1 pašnjak ograde u St. Plavnicama, upisani u z.k.ul. broj 456, 270/1 dvor k.o. Stare Plavnice, vlasništvo Agate Šamec i Josipa Šameca, k.č. broj 267 oranice ograde u Starim Plavnicama upisane u z.k.ul. broj 460, k.o. Stare Plavnice, suvlasništvo Agate Šamec i Josipa Šameca, k.č. broj 1097/2 livada Gradine u Vel. Livadi, upisane u z.k.ul. broj 48, k.o. Stare Plavnice, suvlasništvo Joze Kolara, Mije Kelava, Mirka Kelava, Matije Kelava, mldb. Zdravka Kelava, Ive Kelava, mldb. Luke Kelava i mldb. Filipa Kelava, u interesu je Republike Hrvatske.
II.
Interes Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju Plana izvlaštenja i lokacijske dozvole, klase: UP/I-361-06/97-01/17, urbroja: 2103-04-01-97-3, od 3. travnja 1997. godine, izdane od strane Bjelovarsko-bilogorske županije, Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša te grafičkoga priloga izrađenoga od strane "Trag-ing" s p.o., za projektiranje, consulting i inženjering iz Novske, u mjerilu 1:1000 i 1:2880.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 943-03/97-01/01
Urbroj: 5030107-97-2
Zagreb, 3. srpnja 1997.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti