POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pristup uredbama - pravlnik o sastavu - pravilnik o prodaji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
Na temelju članka 50. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97), ministar prosvjete i športa donosi
PRAVILNIK
O NAČINU RASPOLAGANJA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA I MJERILIMA SUFINANCIRANJA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se:
- način raspolaganja sredstvima državnog proračuna za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi (u daljem tekstu: predškolski odgoj) i
- mjerila za sufinanciranje pojedinih programa predškolskog odgoja.
Članak 2.
Programi javnih potreba predškolskog odgoja iz članka 1. ovog pravilnika su programi predškolskog odgoja:
- za djecu s teškoćama u razvoju,
- za darovitu djecu,
- za djecu predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu,
- za djecu predškolske dobi pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina,
- program predškole.
Članak 3.
Programe predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju od navršenih 6 mjeseci do polaska u školu, a koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama sufinancirat će Ministarstvo prosvjete i športa na način da će osigurati mjesečno sredstva po djetetu u odgojnoj skupini za programe u iznosima kako slijedi:
- 5 satni primarni program 400,00 kn
- 6-7 satni primarni program 600,00 kn
- 8-10 satni primarni program 800,00 kn
Članak 4.
Programe predškolskog odgoja za darovitu djecu koji se ostvaruju u dječjim vrtićima Ministarstvo prosvjete i športa sufinancirat će na način da će se osiguravati sredstva u iznosu od 300,00 kn mjesečno po djetetu u odgojnoj skupini za programe verificirane u Ministarstvu.
Članak 5.
Programe predškolskog odgoja za djecu hrvatskih građana u inozemstvu, Ministarstvo prosvjete i športa sufinancirat će u dijelu koji se odnosi na organizaciju stručnih seminara odgojitelja i stručnih suradnika.
Članak 6.
Programe predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina od navršenih 6 mjeseci do polaska u školu, a koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama sufinancirat će Ministarstvo prosvjete i športa na način da će osiguravati mjesečno sredstva po djetetu u odgojnoj skupini za programe u iznosima kako slijedi:
- 5 satni primarni program 25,00 kn
- 6-7 satni primarni program 50,00 kn
- 8-10 satni primarni program 75,00 kn
Članak 7.
Program predškole koji se ostvaruje u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama Ministarstvo prosvjete i športa sufinancirat će na način da će osigurati sredstva u iznosu od 20,00 kn mjesečno po djetetu u odgojnoj skupini.
Članak 8.
Do donošenja Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama broj djece u odgojnim skupinama utvrđivat će se:
- u programima za djecu s teškoćama u razvoju sukladno Odluci o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju ("Narodne novine", broj 47/87),
- u programima za djecu predškolske dobi pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina sukladno Odluci o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi ("Narodne novine", broj 29/83) te propisima kojima se uređuju prava pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.
- u programima predškole sukladno Odluci o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi ("Narodne novine", broj 29/83).
Članak 9.
Dječji vrtići i druge pravne osobe iz članka 2. ovog pravilnika koje ostvaruju program predškolskog odgoja dužni su Ministarstvu prosvjete i športa dostaviti godišnje planove i programe rada s djecom koji poglavito trebaju sadržavati podatke o broju djece i broju odgojnih skupina za te programe.
U slučaju promjene broja djece u odgojnim skupinama, dječji vrtići i druge pravne osobe su dužni te promjene iskazati na obrascima i dostaviti Ministarstvu prosvjete i športa.
Članak 10.
Ministarstvo prosvjete i športa sufinancirat će program predškolskog odgoja onim dječjim vrtićima i pravnim osobama kojima je prethodno izdalo odgovarajuću suglasnost za izvođenje tog programa.
Članak 11.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 601-01/97-01/347
Urbroj: 532-1/97-1
Zagreb, 8. prosinca 1997.
Ministar
Ljilja Vokić, prof., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti