POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - interni pregled - statut hrvatske obrtničke - ispravak pravilnika izmjene ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O STOPAMA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. siječnja 1997.
Broj: 01-97-142/1 Zagreb, 30. siječnja 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA
O STOPAMA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Zakonu o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", br. 117/93. i 95/94.) u članku 1. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:
"Obveznici uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje utvrđeni Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 1/97. - pročišćeni tekst) plaćaju od 1. siječnja 1997. godine:"
U točki 3. riječi: "od 25%" zamjenjuju se riječima: "od 18%".
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Razlika između troškova zdravstvenog osiguranja korisnika mirovina, korisnika prava na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje te invalida sa skraćenim radnim vremenom i sredstava ostvarenih plaćanjem doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi iz stavka 1. točke 3. ovoga članka nadoknađuje se po završnom računu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna."
Članak 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 411-02/94-01/02
Zagreb, 24. siječnja 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti