POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pristup pravilnicima - oduka ustavnog suda - uredba o plaćanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97), ministar prosvjete i športa donosi
PRAVILNIK
O VRSTI STRUČNE SPREME STRUČNIH DJELATNIKA TE VRSTI I STUPNJU STRUČNE SPREME OSTALIH DJELATNIKA U DJEČJEM VRTIĆU
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se vrsta stručne spreme stručnih djelatnika te vrsta i stupanj stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.
Članak 2.
Stručni djelatnici u redovitom programu u dječjem vrtiću trebaju imati sljedeću vrstu stručne spreme:
1. Odgojitelj - odgojitelj predškolske djece

- nastavnik predškolskog odgoja

2. Stručni suradniik:

- pedagog - profesor pedagogije

- diplomirani pedagog

- psiholog - profesor psihologije

- diplomirani psiholog

- defektolog - dipl. defektolog, bez obzira na smjer

- prof. defektologije, bez obzira na smjer

3. Medicinska sestra - viša medicinska sestra

Članak 3.

Stručni djelatnici u dječjem vrtiću s posebnim skupinama za djecu s teškoćama u razvoju trebaju imati sljedeću vrstu
stručne spreme:

1. Defektolog- - dipl. defektolog, uz uvjete utvrđene

-odgojitelj programom

- prof. defektologije, uz uvjete utvrđene programom

2. Rehabilitator- - fizioterapeut

-odgojitelj - kineziterapeut

- fonetičar

- logoped

- muzikoterapeut

3. Medicinska sestra - viša medicinska sestra

4. Stručni suradnik

- pedagog - profesor pedagogije

- diplomirani pedagog

- psiholog - profesor psihologije

- diplomirani psiholog

- defektolog - dipl. defektolog, bez obzira na smjer

- prof. defektologije, bez obzira na smjer

Članak 4.

Stručni djelatnici u dječjem vrtiću koji ostvaruju programe za darovitu djecu predškolske dobi, programe ranog učenja
stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja, te druge programe u skladu s
potrebama djece i zahtjevima roditelja, uz uvjete iz ovog pravilnika, trebaju ispunjavati uvjete u skladu s posebnostima
programa.

Ministar prosvjete i športa, na zahtjev dječjeg vrtića, utvrđuje dodatne uvjete iz stavka 1. ovog članka u sklopu suglasnosti
na posebne programe.

Članak 5.

Odgojitelji i učitelji koji ostvaruju program predškole trebaju imati sljedeću stručnu spremu:

1. Odgojitelj - odgojitelj predškolske djece

- nastavnik predškolskog odgoja

2. Učitelj - osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi

Članak 6.

Stručni djelatnici u posebnim, kraćim programima koji se ostvaruju u dječjem vrtiću trebaju imati sljedeću vrstu stručne
spreme:

1. glazbeni program - odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom

- nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom

- osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi uz uvjete utvrđene programom

- osoba koja ispunjava uvjete za učitelja glazbene kulture u osnovnoj školi

2. likovni program - odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom

- nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom

- osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi uz uvjete utvrđene programom

- osoba koja ispunjava uvjete za učitelja likovne kulture u osnovnoj školi

3. program stranog - odgojitelj predškolske djece uz uvjete

jezika utvrđene programom

- nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom

- osoba koja ispunjava uvjete za učitelja stranog jezika u osnovnoj školi

4. športski program - odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom

- nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom

- osoba koja ispunjava uvjete za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi

5. program ritmike, plesa, baleta, folklora

- odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom

- nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom

- osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi uz uvjete utvrđene programom

- osoba koja ispunjava uvjete za učitelja u osnovnoj plesnoj školi

6. ostali program - odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom

- nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom

- osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi uz uvjete utvrđene programom

Članak 7.

Stručni djelatnici u dječjem vrtiću koji ostvaruju programe za djecu pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina uz
uvjete iz ovog pravilnika trebaju ispunjavati i uvjete utvrđene propisima kojima se uređuju prava pripadnika etničkih i
nacionalnih zajednica ili manjina.

Članak 8.

Ostali zaposlenici u dječjem vrtiću trebaju imati sljedeći stupanj i vrstu stručne spreme:

1. Tajnik - VSS, diplomirani pravnik

- VŠS, upravni pravnik

2. Voditelj - VSS, diplomirani ekonomist

računovodstva - VŠS, ekonomist

3. Administrativno-računovodstveni djelatnik

- SSS, ekonomskog smjera

4. Kuhar - SSS, kuhar

5. Pomoćni kuhar - NSS, ugostiteljskog smjera

- osnovna škola

6. Domar (ekonom, vozač, ložač)

- SSS, s potrebnom kvalifikacijom

7. Švelja, pralja - NSS, šivač

- osnovna škola

8. Pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju

- osnovna škola

9. Spremačica - osnovna škola

Članak 9.
Stručni djelatnici koji nisu zaštićeni člankom 55. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97) te ostali zaposlenici u dječjem vrtiću, koji u pogledu stručne spreme ne ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pravilnikom, a zatečeni su u predškolskoj ustanovi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme na dan stupanja na snagu ovog pravilnika, mogu nastaviti s obavljanjem poslova na kojima su zatečeni, ako su ispunjavali uvjete za obavljanje tih poslova prema ranijim propisima.
Članak 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 601-01/97-01/303
Urbroj: 532/1-97-1
Zagreb, 28. studenoga 1997.
Ministar
Ljilja Vokić, prof., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti